FIRMY

Facebook v pracovní době? Nejste sami, říkají výsledky průzkumu GFI Software

GFI WebMonitor v praxi - zpráva o využívá firemního připojení k internetu včetně detailů


Firma GFI Software udělala v březnu 2014 svůj soukromý průzkum, který v podstatě potvrzuje to, co všichni vědí. Internetové připojení v práci používají téměř všichni. A rozhodně to není dobré ani pro jednu stranu.

Ačkoliv výsledek vychází pouze z průzkumu mezi firmami, můžeme data zjednodušit a přenést na celou společnost. Rozlišování mezi pracovním a soukromým používáním internetu se zkrátka bez nastavených vnitropodnikových pravidel naprosto stírá.

Ovšem toto nefiremní používání s sebou přináší řadu skutečných hrozeb. Jako největší úskalí vidí podnikový management ztrátu pracovní produktivity zaměstnanců (64 %), únik citlivých dat či přihlašovacích informací (47 %), zavlečení virů (35 %), zahlcení kapacity podnikové sítě (24 %) a právní zodpovědnost za případné porušení autorských práv zaměstnanci (15 %). Pouze 6 % respondentů nepovažuje soukromé brouzdání po pracovním internetu za hrozbu.

Soukromého průzkumu se zúčastnilo 135 respondentů z České republiky formou dotazníků, u otázek měli na výběr z několika možností. U některých otázek byla možnost i více odpovědí.

Průzkum již neříká nic o tom, jak \“takovému tomu drobnému brouzdáníčku po internetu\“ zabránit, navrhuje však (protože je to průzkum softwarové firmy) řešení ve formě programu GFI WebMonitor pro filtrování webu a bezpečnost webového přístupu.

I přes výše zmíněné obavy jen 42 procent podniků pravidelně nebo občas vyhodnocuje reporty o přístupu zaměstnanců k podnikovému webu, ať již s podporou specializovaného nástroje nebo bez něj. Téměř polovina z celkového počtu respondentů (48 procent) alespoň blokuje přístup k určitým webovým stránkám a 45 procent webový přístup k nepracovním účelům toleruje.

„Díky raketově narůstajícímu počtu mobilních zařízení používaných v podnikových sítích a pracovních počítačů využívaných doma dochází ke stírání hranic mezi soukromým a pracovním životem,“ řekl Martin Říha, ředitel pro strategii ve společnosti GFI Česká republika a Slovensko.

„Přestože nové technologie a nový styl práce přinášejí značný nárůst flexibility a efektivity, zároveň dochází ke zvýšení rizik pro podnikové sítě. Dnes se již firmy bez specializovaných nástrojů typu GFI WebMonitor, které reagují na mobilní trendy a pomáhají vytvářet účinné strategie podnikové bezpečnosti, prostě neobejdou.“

\"GFI

[zdroj: tisková zpráva společnosti GFI Software]