Sleva na software ProGEO

EGOV

Máte se lépe, než jste se měli před čtyřmi lety? Konference Digitální Česko 2018

konference Digitální Česko 2018 / GeoBusiness

Institut pro politiku a společnost a Evropské liberální forum s partnery organizují třetí ročník mezinárodní konference Digitální Česko.

Podtitulem akce je “Máte se lépe, než jste se měli před čtyřmi lety?“ Tuto otázku položil americký prezident Ronald Reagan v roce 1980 a také díky ní vyhrál tehdejší prezidentské volby. Konference Digitální Česko klade právě tuto otázku, co může český stát s pomocí digitálních technologií udělat, aby se měli všichni obyvatelé na konci právě začínajícího volebního období lépe.

Digitální Česko otevírá debatu a diskuzi mezi politiky a soukromým sektorem o klíčových otázkách digitálních technologií, digitální ekonomiky i digitalizace veřejného sektoru.

Především pak efektivní a uživatelsky přátelské státní správy. Občané, podnikatelé i firmy v České republice dosud naráželi na lhostejný až negativní postoj veřejných institucí k digitalizaci, který je kritizován ze strany OECD i Evropské unie. Stát musí vzít v 21. století do úvahy nejen výhody, které digitalizace ekonomiky přináší, ale také hrozby, na které je potřeba se připravit a vytvořit tak vhodné a bezpečné prostředí pro digitální reformy.

Úlohou státu je pomáhat nevyhnutelné digitalizaci ekonomiky i veřejné sféry, vytvářet podmínky pro úspěšný rozvoj podnikání, poskytovat služby občanům a chránit je, tam kde selhává trh, podporovat akademii a kultivovat podnikatelské prostředí od startupů až po největší společnosti. Stát nemá překážet v cestě, nemá vytvářet umělé administrativní bariéry, nemá příliš a zbytečně regulovat.

Cílem třetího ročníku konference Digitální Česko je proto diskutovat nad hlavními úkoly, které budou stát před nově jmenovanou vládou vzešlou z parlamentních voleb 2017:

  • Jak docílit, aby se česká veřejná správa stala efektivnější a uživatelsky přátelskou jak pro úředníky tak i pro občany?
  • Co brání rozvoji skutečné digitální ekonomiky v České Republice a jakým způsobem lze tyto překážky odstranit?
  • Jaké kroky lze učinit v rámci volebního období 2017-2021?

Třetí ročník konference bude koncipován jako prezentace připravovaných kroků v oblasti vytváření digitální společnosti. Cílem je také otevřít diskuzi a najít řešení pro problémy, které brání implementaci digitální agendy v České Republice. Řečníky budou nejen členové a reprezentanti nově jmenované vlády, ale také jejich zahraniční protějšky, především ze zemí, ze kterých je záhodno vzít si příklad (Finsko, Estonsko, Korea, Polsko atp.).

Panely nadcházející konference budou tematicky rozděleny do pěti bloků: eGovernment, eHealth, Bezhotovostní společnost bez překážek, Vzdělávání pro 21. století, Internet pro všechny.

Program

Konference Digitální Česko 2018 se koná 15. února 2018 v Praze. Registrovat se můžete přímo na webu konference.

Úvodní slovo
Andrej Babiš, premiér, Vláda ČR
Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro Politiku a Společnost

Hlavní řečníci
Věra Jourová, komisařka pro Spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, Evropská komise
Dita Charanzová, poslankyně, Evropský parlament, ALDE/ ANO
Hanno Pevkur, místopředseda, Parlament Estonska; Předseda, Estonská reformní strana (Estonsko)

HLAVNÍ PANEL: eGovernment
Andrej Babiš, premiér, Vláda ČR (TBC)
Taavi Rõivas, místopředseda, Estonský parlament; bývalý Premiér (Estonsko)
Vladimír Dzurilla, gnerální ředitel, Centrum sdílených služeb
Krzysztof Szubert, sátní tajemník, Ministerstvo pro digitální záležitosti (Polsko)
Moderátor: Jan Klesla, kmentátor, Lidové noviny

PARALELNÍ PANELY

PANEL A: Bezhotovostní společnost bez překážek
Tomáš Salomon, generální ředitel a předseda představenstva, Česká spořitelna
Lenka Dupáková, náměstkyně ministra, Ministerstvo financí ČR
Sasha Krstic, vedoucí v severských a baltických zemích, Mastercard (Švédsko)
Vojtěch Benda, člen bankovní rady, Česká národní banka
Moderátor: Maria Staszkiewicz, výkonná ředitelka, Česká fintech asociace

PANEL B: eHealth
Adam Vojtěch, Ministr zdravotnictví, Vláda ČR
Hans Erik Henriksen, výkonný ředitel, Healthcare Denmark (Dánsko)
Miklós Szócska, ředitel, HSMTC (Maďarsko)
Jan Petřík, ředitel, Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví
Moderátor: Miloš Táborský, předseda, Česká kardiologická společnost

PANEL C: Vzdělávání pro 21. století
Milena Jabůrková, viceprezidentka, Svaz průmyslu a dopravy ČR
Pavel Kysilka, zakladatel, 6D Academy; bývalý viceguvernér ČNB
Einat Paz, vedoucí analytického týmu, Ministerstvo školství (Izrael)
Jan Gulliksen, viceprezident pro digitalizaci, profesor v oblasti Interakcí člověka s počítačem, Královský technologický institut (Švédsko)
Moderátor: Martina Dlabajová, poslankyně, Evropský parlament, ALDE/ ANO

PANEL D: Internet pro všechny
KyuBok Lee, viceprezident, Korea Electronics Technology (Korea)
Jaromír Novák, předseda rady, ČTÚ
Martin Dvořák, viceprezident, Výbor nezávislého ICT průmyslu
Mateusz Litewski, manažer, Střední a Východní Evropa, Uber (Polsko)
Moderátor: Ondřej Malý, koordinátor digitální agendy, Úřad vlády ČR

/* ]]> */