Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pořádá setkání odborné veřejnosti a partnerů ÚNMZ. Zajímají vás technické normy? Pak byste měli jít na akci, nazvanou Den ÚNMZ.

Setkání se bude konat 14. února 2012 v pražském hotelu Clarion (Clarion Congress Hotel, Freyova 33, Praha 9 – Vysočany).

Cílem akce je zhodnocení dění v oblastech působnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) v roce 2011.

Během programu budou připomenuty nejvýznamnější události a změny v technické normalizaci, metrologii a státním zkušebnictví, spočívající zejména v procesu dosažení kompatibility technických předpisů České republiky s právem ES a odstraňování technických překážek obchodu.

Kontaktní osobou, které pošlete potvrzení o účasti, je Milada Mičková (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Milada Mičková, telefon: 224 907 173, fax: 224 915 064, e-mail: unmz@unmz.cz).

Potvrzení účasti obsahující Vaše jméno, titul, název společnosti a informaci, kterých akcí v rámci „Dne ÚNMZ“ se zúčastníte, zasílejte prosím paní Mičkové.

Program
08:30 – 09:30: Registrace účastníků
09:30: Zahájení semináře
09:40: Vystoupení zástupce MPO
09:55: Tematicky zaměřené příspěvky vedoucích pracovníků ÚNMZ
10:55 – 11:15: Přestávka na kávu
11:15: Tematicky zaměřené příspěvky spolupracujících partnerů ÚNMZ
12:30 – 14:00: Přestávka s občerstvením
14:00: Seminář A – Nové přístupy v oblasti technické normalizace
– aktuální stav přípravy Nařízení o evropské normalizaci
– spolupráce s malými a středními podniky a spotřebitelskými organizacemi v oblasti technické normalizace
– návrh zavedení systému veřejného připomínkování normativních dokumentů
14:00: Seminář B – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
– povinnosti výrobců, zplnomocněných zástupců, dovozců a distributorů: věcný dopad nařízení
– realizace kontaktního místa pro stavební výrobky označované CE