Sleva na software ProGEO

KARTOGRAFIE Pozvánky UDÁLOSTI

Co se bude dít na letošní kartografické konferenci?

some excerpt

21. kartografická konference se koná ve dnech 3. – 4. září 2015 v Lednici. Programový výbor připravil v podstatě všechny zásadní programové okruhy, které se kartografie týkají.

Přihlášení na konferenci

Blok I

 • Zentai: The Evolution of Cartographic Visualization towards Cartography 2.0
 • Vondráková: Kartografický design a styl
 • Feranec, Pazúr, Kopecká: Možnosti využitia údajov Urban Atlas v tematickej kartografii

Blok II Teoretické a metodologické aspekty současné kartografie

 • Miklín, Dušek: Tematická kartografie ve věku GIS: rozkvět nebo úpadek?
 • Čerba: Formalizace kartografické terminologie
 • Šimbera: Vizualizace neostrých hranic funkčních regionů mísením barev
 • Polášek, Lysák: Tvorba a generalizace kótovaných bodů z dat LLS
 • Vajsáblová: Optimalizácia skreslenia na ploche územia Slovenska v konformnom kužeľovom zobrazení
 • Dušek, Adamec, Holčák: Geometrická přesnost mentálních map
 • Ďuračiová: Využitie mier podobnosti a inklúzie fuzzy množín pri selekcii a identifikácii priestorových objektov na digitálnych mapách a v GIS

Blok III Kartografie ve veřejné správě; praktická a komerční kartografie

 • Herman, Kubíček, Stachoň, Báčová, Russnák: Geoinformatika jako podpora při řešení mimořádných událostí
 • Dobrá, Sztwioroková, Valchařová: Portál Územního plánování Olomouckého kraje – čím se může pochlubit
 • Dobešová, Chlapík: Automatizovaná tvorba kartotypogramu
 • Musilová: Použití kartografických metod pro zobrazení a analýzu migrace
 • Pánek, Hájek, Mařincová, Putalová: Emoční mapy v místním rozhodovacím procesu veřejné správy
 • Talhofer, Hofmann, Rybanský, Kratochvíl, Hubáček, Zerzán, Hošková – Mayerová: Verifikace modelů průchodnosti terénu vojenskou technikou
 • Mísařová: Kartografické pomůcky a mapy v regionálním kabinetě

Blok IV Uživatelské aspekty kartografických děl

 • Brychtová: Sequential Color Schemes Generator 1.0: nástroj pro tvorbu barevných stupnic
 • Brus, Barvíř: Technické limitace a uživatelské hodnocení tištěných reálných 3D map
 • Vlach: Jak zlepšit přístupnost a použitelnost webových map bez uživatelů
 • Drahošová: Vliv kartografického stylu na percepci automap
 • Měřičková: Uživatelské aspekty versus kartografické standardy ve vojenských leteckých mapách
 • Pánek: ARAMANI – nástroj pro výběr participativní metody sběru a vizualizace
 • Nižnanský, Popková, Nižnanská, Čief, Tomčíková: Mentální mapa v geografickém kognitívním schématu

Blok V Atlasová kartografie

 • Kusendová: Nový demografický atlas Slovenskej republiky
 • Cajthaml: Význam spolupráce kartografa a tematického odborníka při tvorbě atlasu
 • Šmída, Vrbík: Atlas Klimatext – cesta pro přeshraniční atlasy v Euroregionu Nisa
 • Voženílek: Toponyma v českých školních atlasech mezi lety 1930 a 2015
 • Ptáček, Seemann: Portál www.skolniatlassveta.cz

Blok VI Mapy a internet

 • Nétek: Aspekty uživatelské použitelnosti (UX) a uživatelského rozhraní (UI) p
 • Herman: Možnosti studia pohybu ve virtuálním 3D prostředí
 • Benová, Harciníková, Feciskanin, Chudý, Iring, Kožuch, Mičietová, Moravčík, Pelech, Schmidt, Stanková, Vališ: Mapové štýly pre mapový portál s tematikou environmentálneho zdravia
 • Feciskanin, Chudý, Benová, Harciníková, Iring, Kožuch, Mičietová, Moravčík, Pelech, Schmidt, Stanková, Vališ: Porovnanie výkonu webových mapových aplikácií a zobrazovacích služieb
 • Ondrejka, Mertel, Walter, Staněk: Webová aplikácia pre správu dát z archeologického výskumu
 • Ježek, Vacková: Tvorba znakového klíče pro interaktivní cykloturistickou webovou mapu
 • Talich, Antoš, Böhm, Havrlant, Ambrožová, Soukup: Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Blok VII Kartografická díla v geovědním výzkumu

 • Ruda, Kolejka: Kartografické přístupy ve vymezení postindustriální krajiny
 • Russnák, Stachoň, Konečný: Využití tematických informací ze starých map
 • Popková, Nižnanský: Staré mapy a plány Liberce v projektově orientované výuce
 • Janata, Zimová, Matoušek: Švédské tažení třicetileté války: ikonografické prameny
 • Hejlová: Mapové podklady pro vizualizaci umístění bezdrátových uzlů
 • Vrbík, Ličík: Studium Speciální mapy Ještědských a Jizerských hor pomocí PGIS
 • Hubáček, Almášiová, Břeňová, Bureš, Mertová: Využití půdních map pro hodnocení průchodnosti terénu

Blok VIII Užití dat dálkového průzkumu Země v kartografii

 • Harciníková, Stanková: Detekcia zmien v ZB GIS s využitím objektovo-orientovanej analýzy leteckých snímok
 • Talich, Ambrožová, Havrlant, Böhm: Fotogrammetrická digitalizace starých glóbů
 • Krtička, Langr, Lenhart, Havlůj: Nový systém centrální evidence a archivace map pro orientační sporty
 • Marek, Švehlová: Publikace Geografických názvoslovných seznamů OSN – ČR
 • Benová, Kožuch, Pelech, Harciníková, Feciskanin, Chudý, Iring, Mičietová, Moravčík, Schmidt, Stanková, Vališ: Intervalové stupnice kartogramov pre údaje o environmentálnom zdraví
 • Tippner: Příprava břehovek a údolnic na podkladě DMR 5G a ZABAGED
 • Stanková: Hodnotenie kvality modelov náchylnosti na vznik lavín

Předkonferenční workshopy

 • Workshop I – Nové přístupy k hodnocení kartografických produktů
 • Workshop II – Přípitek k 80. narozeninám Atlasu Republiky Československé
 • Workshop III – Současné výzvy v kartografii: uživatelské aspekty & autorské právo

Přihlášení na konferenci

/* ]]> */