BIG DATA OPEN SOURCE

Big data a open source software – workshop

workshop big data, open source / GeoBusiness

V pondělí 22. ledna 2018 se bude konat workshop o velkých datech a otevřeném software v praxi. Jeho pořadateli jsou Česká asociace pro geoinformace, katedra geomatiky na Západočeské univerzitě v Plzni, firma Help Service Remote Sensing, CCSS, Wirelessinfo a zájmové spolek Plan4all.

Na workshopu budou prezentovány praktické výsledky výzkumných projektů, seznámení s novými trendy a prezentace dat a nástrojů, jejichž vývoj byl spolu financován výzkumnými projekty.

Akce se koná v budově ČVTS na Novotného lávce 5 (sál č. 217) v Praze.

Program workshopu

 • 09:00 – 10:00 – Registrace, káva
 • 10:00 – 10:10 – Přivítání a účel workshopu (Karel Janečka, CAGI)
 • 10:10 – 10:25 – Co je Plan4all (Tomáš Mildorf, Karel Charvát, Jiří Bouchal)
 • 10:25 – 10:45 – Trocha historie a krátké představení projektů (Karel Charvát)
 • 10:45 – 11:00 – Metody spolupráce výzkumu s praxí – Living Lab, Science Shop, RRI (Kristýna Čerbová, Otakar Čerba, Karel Charvát)
 • 11:00 – 11:15 – Systém pro správu optických sítí (Stanislav Holý)
 • 11:15 – 12:00 – Řešení pro dopravu (Jiří Bouchal, Karel Jedlička)
  • Intenzity dopravy – aplikace pro město Plzeň
  • Webová analýza dopravní nehodovosti ve Flandrech
  • Webová analýza otevřených dat o kriminalitě v Chicagu
 • 12:00 – 12:15 – Liberecký portál životního prostředí (Irena  Košková, Dmitrij Kožuch)
 • 12:15 – 12:30 – Najdi si region nebo město pro svoji dovolenou (Otakar Čerba, Karel Charvát)
 • 12:30 – 13:30 – Přestávka s občerstvením
 • 13:30 – 15:00 – Zemědělská sekce
  • Řešení pro zemědělský podnik Kojčice v rámci projektu FATIMA (Petr Fučík)
  • Autonomní řízení traktorů Zetor (J. Šmejkal)
  • Řízení aplikace postřikovací techniky AGRIO s využitím senzorového měření a dat dálkového průzkumu Země (Vojtěch Lukas, Mendelova univerzita v Brně)
 • 15:00 – 15:30 – Pojďme si hrát s 3D a open linked data (Karel Jedlička, Otakar Čerba)
 • 15:30 – 15:45 – Metadata bez metadat (Tomáš  Řezník, Štěpán Kafka, Karel Charvát)
 • 15:45 – 16:00 – Co si zaběhat orienťák? (Raitis Berzins, Simon Leitgeb, Karel Charvát)
 • 16:00 – 16:30 – Pozvání na Hackathon a představení dat a nástrojů (Karel Charvát)

Účast na akci je bezplatná po předchozí registraci (do naplnění kapacity sálu). Občerstvení je zajištěno.

Týden pro velká otevřená data GI data a otevřený GI software

Workshop je součástí akce s názvem „Týden pro velká otevřená GI data a otevřený GI software 2018“, který společně pořádají Česká asociace pro geoinformace, NextGEOSS, DataBio, IoF2020, SKIN, ROSIE, PoliVisu, EUXDAT, AgroTeach 4.0, Enabling, Premia, FATIMA spolu s mezinárodním spolkem Plan4all, Zemědělskou universitou v Praze a ESA BIC Česká Republika pro vás připravili v Praze tradiční Týden pro velká otevřená GI data a otevřený GI software.

Mají výzkumné projekty (evropské i národní) nějaký reálný dopad? Co to jsou velká data a jak se uplatňují v různých oborech lidské činnosti? Co nám přináší otevřená data? Chcete se prakticky seznámit s otevřenými daty a softwarovými produkty, jež jsou nebo byly spolufinancovány z výzkumných projektů Evropské unie nebo národními projekty?

 

/* ]]> */