Sleva na software ProGEO

ČÚZK ESRI

Zeměměřický úřad spustil novou verzi Geoprohlížeče a další služby. Běží na ArcGISu

geoprohlizec-cuzk-nova-verze-esri-leto-2020-f

Zeměměřický úřad na přelomu července a srpna spustil novou verzi aplikací, které sdružují a nahrazují funkce celé řady současných webových aplikací. Zásadní je generační obměna Geoprohlížeče, došlo také na službu Archivní mapy a Letecké měřické snímky či Analýzy výškopisu.

Geoprohlížeč

Hlavním účelem aplikace Geoprohlížeč https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/ je samozřejmě prohlížení mapových produktů a služeb Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, pro většinu produktů jsou zároveň předem připraveny mapové kompozice.

Uživatelé si mohou vytvořit, uložit a případně sdílet také vlastní mapové kompozice. Propojit se dají WMS nebo WMTS služby z ArcGIS serveru ČÚZK, případně externí webové mapové služby včetně těch ve 3D. Geoprohlížeč také pracuje s lokálně uloženými soubory ve formátech SHP a GPX.

Součástí Geoprohlížeče je vyhledávání, které používá geokódovací služby a funguje nad daty registrů RÚIAN a Geonames. RÚIAN obsahuje adresy, ulice, obce, katastrální území, Geonames zeměpisná jména.

Geoprohlížeč má také rozšířené hledání nad mapovými službami RÚIAN, například podle čísla parcely, a nad Databází bodových polí, které Zeměměřický úřad spravuje.

Archiv

Aplikace Archiv https://ags.cuzk.cz/archiv/ slučuje služby Archivní mapy a Archiv leteckých měřických snímků (LMS). Po umístění bodu či polygonu do mapy a zvolení kategorie se zobrazí náhledy nalezených archiválií, které si uživatel může následně otevřít v novém okně prohlížeče.

Při zobrazení detailu archiválie jsou k dispozici další relevantní informace a nástroje – například zobrazení legendy, přechod do e-shopu nebo vygenerování odkazu pro sdílení konkrétní archiválie, který je možné vložit například do jiné webové stránky.

Analýzy výškopisu

Další službou je Analýza výškopisu https://ags.cuzk.cz/av/, v níž geoprocessingové služby pro výpočet zůstaly stejné, ale došlo k vylepšení uživatelského rozhraní – nově je rozhraní optimalizované pro dotyková zařízení a výsledky výpočtu mají kvůli přehlednosti své vlastní záložky.

Novinkou je možnost zadávat výpočty i ve 3D pohledu.

/* ]]> */