Sympozium GIS Ostrava 2014 se sice bude konat až koncem ledna, ale už nyní byste měli posílat svůj referát, pokud chcete, aby se dostal do programu akce.

Registrujte se na GIS Ostrava 2014 již nyní.

Důležitá data

  • 4. 10. 2013 zaslání předběžných přihlášek a přihlášek referátů včetně abstraktu
  • 14. 10. 2013 vyrozumění o přijetí referátů (bez požadavku na recenzování)
  • 30. 10. 2013 zaslání plných textů reférátů (s požadavkem na recenzování)
  • 1. 12. 2013 vyrozumění o přijetí referátů (s požadavkem na recenzování)
  • 20. 12. 2013 finální verze referátů, uzávěrka sborníku
  • 20. 12. 2013 konečný termín pro zaslání závazných přihlášek za zvýhodněné vložné
  • 27. – 29. 1. 2014 průběh konference