our-world-from-iss-budapest-BDbA_BvCYAApwCN-w600
radary-v-polsku-mapa-w600

Na pojem neogeography je možné narazit v posledních třech čtyřech letech. Co znamená, případně má vůbec uchopitelný význam, nebo jde jen o buzzword, módní samoúčelné slovo, která časem vyšumí? To jsou otázky, na které stojí za námahu hledat odpovědi.

Neogeography zatím zřejmě český ekvivalent nemá, přijmeme tedy pro účely tohoto článku počeštěnou variantu neogeografie, která by měla jednoduše odkazovat na nové pojetí tradiční geografie či kartografie, nebo spíše na novou vlnu zájmu o služby jako jsou Google Earth, Yahoo Maps a možnost vytváření vlastních výstupů formou mapových mashupů.

GeoCommons jako příklad

Velkým zastáncem neogeografie je Andrew J. Turner, který v roce 2006 vydal knihu Introduction to Neogeography v níž popisuje podstatu této vlny zájmu veřejnosti o mapy. Jeho jméno je také spjato se společností FortiusOne, provozovatelem služby GeoCommons. Její hlavní myšlenkou je prostor pro sdílení geografických dat a jednoduché nástroje pro online tvorbu tématických map, což lze považovat za ukázkový příklad toho, co si představit pod neogeografií.

Pro lepší pochopení bude vhodné si vypomoci Turnerovou definicí, podle které si lze pod neogeografií představit geografické techniky a nástroje použité pro osobní aktivity nebo pro využití neexpertní skupiny uživatelů, nikoliv však nástroje formální či analytické.

Je GIS dead?

V roce 2007 na konferenci FOSS4G (Free and Open Source Software for Geospatial) vznesl Tim Bowden kacířskou myšlenku, že tradiční GIS je mrtvý (GIS is dead) a své tvrzení podložil rozborem, ve kterém demonstroval, že robustní GIS v tradičním pojetí se spoustou nástrojů vyžaduje pro svou obsluhu vysoce kvalifikované experty a vzdálil se obecně IT systémům. Stal se uzavřeným vůči okolí, tedy jakýmsi izolovaným (a z hlediska vývoje tedy mrtvým) ekosystémem. A interoperabilita, které se tak často v oblasti GIS a prostorových informací skloňuje, se takto naopak omezuje, než aby se posilovala.

GIS na stejné straně

Odpovědí, jak by měly být prostorové informace využity byly podle Bowdena aplikace jako Google Maps, které dokázaly přitáhnout miliony uživatelů a dali jim jednoduchý nástroj pro tvorbu map. S jeho pomocí často používají geografická data a vytvářejí prostorové analýzy, aniž možná vůbec kdy slyšeli slovo GIS.

Tyto činnosti širokého spektra uživatelů by se tedy daly vymezit pojmem neogeografie, který ve svém středu vidí uživatele, narozdíl od GIS, který jej vidí ve výstupu, ať už je jím mapa, či další aplikace. Samozřejmě, nelze od této skupiny uživatelů očekávat, že budou vytvářet složité analýzy a vytláčet specializované GIS služby.

Naopak, specialisté GIS by se měli obsadit do rolí školitelů, kteří budou ukazovat uživatelům jaké možnosti se jim nabízejí a co vše mohou stvořit. Jako nutnost se pak jeví otevřenost formátů dat a jejich snadná přenositelnost. To však nejsou žádné převratné myšlenky a jsou ke slyšení prakticky na každé konferenci.

Neogeografie jako buzzword?

Můžeme přijmout myšlenku, že se geografie, jako věda zabývající se prostorovým rozšířením jevů, dostává do nové éry, ale to ještě nemusí nutně znamenat, že je třeba ji nějak označit. Je tedy neogeografie jen buzzword, prázdné, ale o to více omílané slůvko? Tuto otázku si položil Sean Connin z National Institute for Technology in Liberal Education Southwestern University a s pomocí nástrojů Google Trends vyhodnotil, že odkazů souvisejících s klíčovým slovem „neogeography“ v posledních letech ubývá.

Možná se to ale brzy změní, v letním čísle čtvrtletníku ArcNews uvedl Jack Dangermond v eseji GIS in Changing World právě neogeografii jako zdroj inspirace pro to, kam se GIS ubírá. „Hnutí neogeografie zdůrazňující snadnost použití, vizualizace, mashupy a další úspěšně změnilo způsob, jakým společnost používá a zpracovává geografické znalosti. Společnosti jako Google a Microsoft udělaly velký pokrok v oblasti základního mapování, vizualizace, mashupů a ukázaly nám nové vzory uživatelského rozhraní,“ uvádí první muž Esri.

Arabský svět zažívá v posledních týdnech hlubokou krizi, jež přerůstá v otevřená povstání a demonstrace desítek tisíc lidí proti stávajícím režimům. Po Tunisku a Egyptě plní v posledních dnech zprávy dění v Libyi. Ve všech zemích hraje v těchto dnech důležitou roli internet a sociální sítě.

Internet je, na rozdíl od státních televizí, svobodné médium a v rozbouřených poměrech slouží nespokojených lidem k rychlému sdílení informací a komunikaci. I proto na konci ledna v Egyptě při protivládních bouřích odpojen údajně na příkaz tehdejšího prezidenta Mubaraka. Hlavním cílem bylo znemožnit nespokojeným Egypťanům domlouvat své demonstrace prostřednictvím sociálních sítí. Zprávy Twitteru a Facebooku totiž byly pomocí mashupů lokalizovány v mapách a pomáhaly koordinovat masové nepokoje. Mapu nepokojů zveřejnila i společnost Esri, o čemž jsme vás informovali před deseti dny.

V podobné situaci se v těchto dnech ocitla Libye, kde upadl v nemilost Muammar Kaddáfí a na ulicích umírají při protivládních demonstracích lidé. I zde je Twitter na straně demonstrujících, proto byla v pátek 18. února Libye odpojena od internetu. Jak se později ukázalo, výpadek trval šest hodin a v průběhu soboty už bylo možné sledovat další vývoj situace z lokalizovaných zpráv Twitteru. Jedním z příkladů je mashup jehož autorem je uživatel @arasmus, který funguje na Google Maps a jako první o něm informoval server Mashable.com. Takto zveřejněné informace je třeba brát s rezervou jako neověřené, ale v okamžiku, kdy nejsou do země vpouštěni zahraniční novináři, mohou být cenným zdrojem.

OpenSignalMaps je mapový mashup postavený na Google Maps, který se veze na mohutné vlně zájmu o mobilní technologie, jež nás zalévá více a více. Zabývá se pokrytím mobilních sítí po celém světě, tedy České republiky nevyjímaje, i když v tomto případě platí jistá „ale“.

Android a jinak nic

[singlepic id=85 w=320 h=240 float=right]Dvě třetiny z názvu OpenSignalMaps je jednoduché vysvětlit, výstupem jsou mapy pokrytí signálem. Zbývá vysvětlit první třetinu, tedy otevřenost tohoto mashupu. Je jím zřejmě způsob, jakým se data o signálech pořizují a jak do něj vstupují, pocházejí totiž od uživatelů mobilních telefonů s operačním systémem Android (i ten je ostatně otevřený), kteří využívají aplikaci Open Signal Maps, vyvinutou společností Staircase 3, Inc.

Uživatelé ocení

Samotná aplikace (stále v beta verzi) je zdarma ke stažení v Android Marketu a vyžaduje operační systém Android ve verzi 1.5 a vyšší. Důvodem pro uživatele, proč by po ní měli sáhnout však nejsou ušlechtilé pohnutky ke tvorbě map pokrytí signálem, ale nástroje, které mu mohou posloužit při slabém signálu nebo hledání WI-FI hotspotu.

Na displeji svého Androidu uvidí sílu signálu změřenou na procenta, směr k připojenému vysílači BTS, vysílače v okolí zobrazené na mapě či radaru, a také WI-FI hotspoty i s informacemi o tom, zda jsou volně přístupné či zabezpečené. To se ve světě toužícímu být online nejlépe nepřetržitě může hodit.

[singlepic id=83 w=320 h=240 float=left]Mashup – hlavně velká města

Mapy pokrytí generované z dat uživatelů mobilní aplikace naleznete na opensignalmaps.com. Je možné si zobrazit vysílače jednotlivých operátorů a to i zvlášť pro síť 3G. A také efektní prostorové analýzy znázorňující sílu signálu. To je ale v případě České republiky vizuálně zajímavé především ve městech, kde je dostatek dat, čtenář mapy by však mohl nabýt dojmu, že mimo velká města signál prakticky není. To je nedostatek zatím stále malého množství uživatelů a tím i dat. Není však pochyb, že se to v blízké budoucnosti změní.

Mapy signálu

Mapy pokrytí signálem nejsou žádnou novinkou, při vývoji mobilních sítí u nás byly v uplynulých letech v médiích hojně prezentovaným mapovým výstupem, v čem tedy mohou být mapy na opensignalmaps.com zajímavé? Například už jen tím, že do jednoho prostředí kombinují všechny operátory působící v daném místě a také neustálou aktualizací, i když data nejsou aktualizovaná v reálném čase. A pak také svým měřítkem celého světa, kdy nic nebrání tomu, podívat se jaký signál budete mít například na zahraniční dovolené. Abyste se na tyto mapy mohli bezpečně spolehnout, to je zatím hudba budoucnosti.

Čtyři tisíce nováčků denně

[singlepic id=84 w=320 h=240 float=right]Jak zveřejnila společnost Staircase 3 na svém blogu, zájem o aplikaci v posledních dnech roste a v současné době se pohybuje počet nových uživatelů kolem čtyř tisíc denně jen na Android Market a celkem odhaduje počet uživatelů už na více než 100 tisíc. Je jasné, že s takovým nárůstem se prudce zvyšuje i kvalita map, stále jsou však teprve na začátku a zbývá v nich především u nás dostatek bílých míst. Aby získaly mapy pokrytí v České republice lepší data, nezbývá než si přát, aby mezi nimi čtyřmi tisícovkami nových uživatelů denně bylo i spousta našinců.

Podle informací uvedených na Techcrunch.com je v plánu doplnění informací například i o rychlost stahování a také mapování Wi-Fi signálu. Autor článku Mike Butcher předpovídá tomuto startupu „velké věci“, nezbývá tedy, než si na ně počkat.

Nový web má poukázat na dopravní potíže, kterých si v krajské metropoli všímají sami jeho obyvatelé.

Uživatelé mohou upozornit zadáním a popsáním přesného místa do mapy například na nedostatek parkovacích míst, chodníků, cyklostezek, ale i na místa, kde cyklistům ukradli kolo, kde stojí odstavená vozidla, kde je špatné dopravní značení atd.

Internetová stránka www.dopravaolomouc.cz vznikla v první polovině října 2010 a dosud do mapy zaznamenalo své připomínky několik desítek motoristů, chodců a cyklistů.