Kalendář událostí PRÁVĚ SE STALO UDÁLOSTI

Reportáž: Čtvrté Olomoucké geoinformatické kolokvium

Na Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se dnes konalo již čtvrté Olomoucké geoinformatické kolokvium. Tuto tradici zavedla katedra v souvislosti s návštěvami zahraničních hostů v rámci výměnných stáží před více než jedním rokem.

Od té doby katedru navštívil například prof. László Zentai (Budapešť), dr. Ranka Stankovič (Bělehrad) nebo dr. Tamas Jancsó. Hlavním cílem kolokvia je setkání studentů, vyučujících a dalších zájemců z řad odborníků na vybrané téma. Prezentace hlavního hosta jsou vždy doplněny domácími referáty, kteří přednáší absolventi nebo současní studenti.

V průběhu čtvrtého kolokvia se svými příspěvky vystoupili čerství absolventi Mgr. Zbyněk Janoška a Mgr. Petra Sádovská.

Zbyněk Janoška představil výsledky své diplomové práce  o fraktální dimenzi v geovědách, doplněné o další zajímavé poznatky. V příspěvku s názvem „Perspectives of fractal geometry for geodata classification“ představil celkem čtyři případové studie, kde může fraktální dimenze poskytovat zajímavé výsledky pro klasifikaci dat. Zmíněna byla problematika třídění listů stromů, klasifikace říčních sítí nebo klasifikace silniční sítě ve městech.

Petra Sádovská představila ve své přednášce s názvem „Development of urbanized area of Olomouc city based on serial photographs“ výsledky své diplomové práce, zahrnuté do vědeckého projektu POHOS (pohos.upol.cz), řešeného na místním pracovišti.  Práce se zabývala především sběrem, zpracováním a analýzou leteckých snímků města Olomouce od roku 1927 až do současnosti pro zhodnocení urbánního vývoje města. V podobě poutavých mapových výstupů a animací bylo v prezentaci poukázáno na celou řadu aspektů vývoje města.

Hlavním prezentujícím kolokvia byl profesor Carsten Jürgens, přední německý odborník na problematiku DPZ při studiu městského prostředí. Působí na Ruhr-Universität v Bochumi jako specialista na geoinformatiku, kartografii a DPZ a je autorem desítek vědeckých článků a knih.

Jürgensova doposud poslední kniha s názvem „Remote sensing of urban and suburban areas“ vyšla v renomovaném vědeckém vydavatelství Springer. 

V průběhu Olomouckého geoinformatického kolokvia představil Carsten Jürgens celou řadu možností studia městského prostředí pomocí dálkového průzkumu Země.

Tato oblast studia má rostoucí význam – profesor Jürgens to ukázal na faktu, že více než polovina obyvatel planety dnes žije ve městech a tento podíl bude v následujících letech stále růst.

V průběhu prezentace zazněly jak všeobecné závěry a doporučení, tak především zkušenosti z řešení 3 mezinárodních projektů.

Poutavé výsledky dokumentovaly projekty zaměřené na teplotní mapování, vyhledávání lokalit pro intraurbánní rozvoj nebo možnosti 3D vizualizace těžebních oblastí.

Semináře se zúčastnilo přibližně 50 posluchačů. Pokračování se chystá na podzim 2011.

/* ]]> */