Staňte se také členem Asociace podnikatelů v geomatice.
Kalendář událostí UDÁLOSTI

Přihlašte svůj referát na GIS Ostrava 2012. Uzávěrka je 10. záříOd organizátorů sympozia GIS Ostrava 2012 přišlo do redakce následující avízo k registraci referátů na konferenci. Jan Růžička informuje také podrobněji o připravovaných seminářích, které se také uskuteční během akce.

Vážené kolegyně a kolegové,

připomínáme, že možnost přihlásit referát na Sympozium GIS Ostrava 2012 je do 10. září 2011. Budeme potěšeni pokud přijmete naše pozvání na sympozium a budete prezentovat výsledky vaší práce.

Setkání odborníků využívajících geoinformační technologie proběhne v Ostravě již po devatenácté. V letošním roce zastřešuje sympozium dvě konference.

Konference „GIS Ostrava 2012 – Současné výzvy geoinformatiky“ nabízí odborné setkání specialistů, praktiků i příznivců geoinformatiky z veřejné správy, firem, vysokých škol a výzkumných institucí z Česka a Slovenska a příležitost diskutovat aktuální témata ve výzkumu, v aplikační sféře, ve vzdělávání i v koncepcích a strategiích dalšího rozvoje geoinformatiky.

Konference „GIS Ostrava 2012 – Surface Models for Geosciences“ umožní setkání odborníků, kteří využívají pro svůj aplikovaný nebo základní výzkum a vývoj aplikací digitální modely povrchu. Do programového výboru přijala pozvání celá řada zahraničních i domácích odborníků. Programový výbor připravuje zajímavé vyzvané přednášky a další časti programu.

Pro program symposia se připravují semináře (např. Geography Markup Language, Digital surface models in City GML, Úvod do Oracle Locator), exkurze (např. Integrované BC MSK). Ve středu proběhnou semináře, zařazené do celoživotního vzdělávání CAGI s akreditací MV ČR. Nabízíme možnost uspořádat vlastní seminář v rámci konference.

Informace o sympoziu, včetně prvního cirkuláře, jsou k dispozici na http://gis.vsb.cz/gisostrava/

S pozdravem

Jan Růžička
Institut geoinformatiky
VŠB-TU Ostrava