Sleva na software ProGEO

Kalendář událostí konference Pozvánky UDÁLOSTI

Ostrava? GIS Ostrava!

Příští týden se v Ostravě potkají všichni, co pracují v geoinformatice, a ukáží, na čem předchozích dvanáct měsíců pracovali. Jaký je program konference?

Registrace na konferenci

Středa 16. března

09:00 – 12:00: Seminář: Urban Planner (J423; Jaroslav Burian)
09:00 – 12:00: Seminář: Web Processing Service with GeoServer (J424; Jan Růžička)
10:00 – 12:00: Seminář: Geokódování adres (J339; David Kocich)
10:00 – 11:00: Exkurze: Národní superpočítačové centrum
13:00 – 13:15: Slavnostní zahájení sympozia (NA1)
13:15 – 15:00: Vyzvané přednášky (NA1)

 • Martin Raubal: Investigating human behavior through big spatial data
 • Alex Singleton
 • Gennady Andrienko
 • Natalia Andrienko

15:00 – 15:30: Přestávka
15:30 – 17:00: Sekce GeoInfoStrategie a infrastruktury pro prostorové informace (NA1; Jiří Horák)

 • Roman Vrba, Eva Kubátová: Implementace GeoInfoStrategie
 • Jiří Horák: Metodika harmonizace, agregace a anonymizace dat kriminality
 • Jiří Horák: Metodika tvorby multidimenzionální databáze pro prevenci kriminality
 • Petr Kubíček, Zdeněk Stachoň, Lukáš Herman, Jan Russnák, Radim Štampach: Návrh znakové sady pro geografickou podporu krizového řízení
 • Martin Kalivoda, Peter Potisk: Poloautomatizovaná generalizácia líniových a plošných referenčných tried objektov ZBGIS do mierky 1:50 000

17:00 – 17:30: Přestávka
17:30 – 19:00: Sekce Geoinformatika ve veřejné správě (NA1, Petr Kubíček)

 • Petr Souček: Novinky v poskytování dat a služeb ČÚZK
 • Zdeňka Udržalová: Aplikace iRSO a její služby na internetu
 • Firemní referát CLEVER MAPS:
 • Arnošt Müller: Konsolidace dat pozemkových úprav
 • Jiří Čtyroký, Václav Novotný, Matěj Soukup: Big data Praha: Využití lokalizačních dat mobilních operátorů v hl. m. Praze

19:00 – 21:00: Welcome drink

Čtvrtek 17. března

9:00 – 10:30: Sekce Geoinformatika pro dopravní plánování a modelování (NA1; Igor Ivan)

 • Igor Ivan: Google Maps vs. klasické síťové analýzy
 • Jakub Štok, Pavel Hrubeš: Generování geografické informační báze z dat plovoucích vozidel
 • Jaroslav Burian, Igor Ivan, Lenka Zajíčková, Jiří Horák, Vít Voženílek: Využití dat z dotazníkových šetření pro analýzu dopravního chování obyvatel Olomouce a Ostravy
 • Robert Číhal: Nové mezinárodní standardy prostorového popisu železniční sítě a jejich využití v ČR
 • Igor Ivan: Nová možnost pro hodnocení dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou

9:00 – 10:30: Sekce Aplikace geoinformačních technologií v meteorologii, hydrologii a ochraně ŽP (NA3; Jaromír Kolejka)

 • Vilém Pechanec, Pavel Cudlín, Ondřej Cudlín: Adaptace modelu GLOBIO3 do lokálních podmínek ČR
 • Michal Kačmařík: Současné stav využívání Globálních navigačních polohových systémů pro zkvalitnění předpovědí počasí
 • Veronika Šustková, Ondřej Kosík, Alena Tížková, Roman Volný: Zabezpečení hlásné a předpovědní služby na pobočce ČHMÚ Ostrava
 • Petr Rapant, Jaromír Kolejka, Tomáš Inspektor, Kateřina Batelková: Možnosti predikce rizika vzniku přívalové povodně z dat meteorologického radaru

10:30 – 11:00: Přestávka
11:00 – 12:00: Sekce Implementace INSPIRE (NA1; Václav Čada)

 • Jaromír Rokusek: Stahovací služba ATOM
 • Jan Růžička, Jiří Horák, Tomáš Inspektor: Testování stahovacích služeb ČUZK tématu Budovy
 • Eva Pauknerová: ELF – posílení implementace INSPIRE

11:00 – 12:00: Sekce Geoinformatika pro sociální geografii a regionalistiku (NA3; Dagmar Kusendová)

 • Igor Ivan, Jiří Horák: Metodika identifikace anomálních lokalit kriminality pomocí jádrových odhadů
 • Ondřej Slach, Igor Ivan, Jan Ženka, Alexander Nováček: Intra-urbánní vzorce tisku a vydavatelských činností v polycentrickém městě: příklad Ostravy
 • Jiří Horák, Igor Ivan, Bronislava Horáková, Michala Drozdová, Petr Bala: OLAP pro socio-ekonomické průzkumné analýzy a prevenci kriminality

12:00 – 13:00: Oběd v předsálí
13:00 – 14:30: Sekce Trendy, vývoj, komunitní spolupráce (NA1; Karel Janečka)

 • Václav Plíhal: Participativní geoweb pro vědu a výzkum VaVGIS
 • Karel Jedlička, Pavel Hájek, Jan Ježek, František Kolovský, Dmitrii Kozhukh, Karel Charvát, Tomáš Mildorf, Jan Šťastný, Jan Martolos, Daniel Beran: Otevřená Dopravní Mapa
 • Jan Michálek: Mongo a prostorová data
 • Firemní referát Intergraph CS: Prezentace novinek společnosti Hexagon (Intergraph CS)

13:00 – 14:30: Sekce Vizualizace, kartografie, vzdělávání a popularizace v oblasti GIScience (NA3; Jaroslav Burian)

 • Alena Vondráková: Uživatelské aspekty jako výzva současné kartografie
 • Dagmar Kusendová: Štatistické atlasy v ére novej kartografie (neokartografie)
 • Jáchym Čepický, Martin Landa: Otevřené vzdělávání o otevřeném GIS software
 • Jan Růžička: Časoprostorová data na web za 15 minut

14:30 – 15:00: Přestávka 15:00 – 16:30: Sekce Aplikace geoinformačních technologií v zemědělství a lesnictví (NA1; Milan Koreň)

 • Helena Kiliánová, Vilém Pechanec, Tomáš Pohanka: Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností půdy
 • Juraj Čerňava, Ján Tuček: Využiteľnosť mobilných mapovacích systémov pri inventarizáciách lesa
 • Firemní referát ArcData Praha: AppStudio for ArcGIS – vytvářejte nativní mapové aplikace
 • František Chudý, Daniel Tunák, Šimon Saloň, Benjamín Vasko: Analýza priestorových dát získaných elektronickým tachymetrom so zabudovanou fotokamerou
 • Šimon Šaloň, František Chudý, Daniel Tunák, Martina Slámová: Digitalizácia antropogénnych a prirodzených mikroforiem reliéfu metódou pozemnej fotogrametrie

16:30 – 17:00: Přestávka
17:00 – 18:00: Sekce DPZ + Aplikace GIT v zemědělství a lesnictví (NA1; Ján Tuček)

 • Zdeněk Patočka: Využití plošného přístupu ke zpracování dat leteckého laserového skenování v inventarizaci lesa
 • Miroslav Holubec, Peter Bobáľ: Využitie leteckého laserového skenovania pre potreby archeologického prieskumu
 • Václav Šafář: Tvorba vegetačních indexů z archivních leteckých snímků

18:00 – 18:30: Posterová sekce
18:30 – 18:45: Zakončení sympozia
18:45– 22:00: Společenský večer

Registrace na konferenci

 

/* ]]> */