Sleva na software ProGEO

Kalendář událostí PRÁVĚ SE STALO UDÁLOSTI

Největší rakouská geoinformatická konference má za sebou další ročník

salzburg-agit-2011-mesto-P1050653-w600

Patrně největší rakouská konference, zaměřená na geoinformatiku, má za sebou další vydařený ročník, který se konal již tradičně na přelomu června a července v Salzburku.

salzburg-agit-2011-univerzita-P1050401-w600

Konference, prezentující se názvem AGIT (Angewandte geoinformatik – Aplikovaná geoinformatika), každoročně láká stovky účastníků zajímavými přednáškami, výstavami a workshopy a nejinak tomu bylo i v roce letošním.

Pro zahraniční účastníky konference je vhodná návštěva přidruženého sympozia GI_Forum a výstava agitEXPO, na které se každoročně prezentuje několik desítek zejména domácích, ale i zahraničních firem a organizací. V letošním roce se na konferenci představilo celkem 64 vystavovatelů, převážně z řad soukromých společností.

Letošní ročník, který proběhl již tradičně pod taktovkou Josefa Strobla, přilákal téměř 1200 účastníků z řad akademiků, státní a soukromé sféry. Více než polovinu z nich tvořili Rakušané, 30 procent Němci a přibližně stovka účastníků dorazili z dalších zemí světa.

salzburg-agit-2011-aula-P1050441-w600

V průběhu tří dnů plných informací, nových nápadů a cenných podnětů pro vlastní práci zaznělo celkem více než 200 prezentací a 20 odborných seminářů o současných trendech a praktických aplikací geoinformatiky. Zahraniční hosté se nejvíce zúčastňovali paralelní anglické sekce (GI_Forum), ve které zazněla většina příspěvků v anglickém jazyce.

Mezi klíčová témata většiny prezentací patřila vedle tradiční dopravní nebo hydrologické problematiky také témata z oblasti GIS ve zdravotnictví, geomarketingu, geoGovernmentu, územního plánování, krizového řízení, modelování a simulací, open source a INSPIRE.

Klíčovým řečníkem, který po úvodních slovech organizátorů otevíral odborné přednášky byl v letošním roce Jonathan Raper, zkušený britský profesor s dlouholetými zkušenostmi, který nyní působí také v soukromé sféře.

Dále probíhalo několik paralelních sekcí, ze kterých bylo mnohdy obtížné vybrat to zajímavé. Doplňujícím programem byla potom bohatá posterová sekce a výstava dětských map v rámci soutěže Barbary Petchenik. Velkým lákadlem bylo také samotné město Salzburg.

salzburg-agit-2011-mesto-P1050653-w600

Z prezentací, diskuzí, posterové sekce a celkové atmosféry dýchala na účastníky uvolněná a přátelská atmosféra.

Ve srovnání s českými společnostmi a českými konferencemi byla kvalita, inovativnost a originalita řešení na velmi podobné úrovni.

Co se však na první pohled liší od českých konferencí je velikost akce, která kromě velmi vysokého počtu účastníků přilákala také velké množství soukromých společností a sponzorů.

salzburg-agit-2011-mapa-P1050418-w600

salzburg-agit-2011-auto-geodis-P1050466-w600

salzburg-agit-2011-exhibition-P1050414-w600

Od toho se odvíjí i úroveň akce po stránce služeb a cateringu. Jakoby česká geoinformatika v posledních letech chrlila až zbytečně velké množství seminářů, konferencí a sympozií, na které jezdí buď ti stejní lidé nebo jen velmi úzce zaměřená skupina jedinců, kteří si již nemají o čem povídat, nebo naopak mluví pořád o tom stejném. Takový přístup mnohdy až zbytečně tříští zájmy k neprospěchu všech.

Další ročník AGIT se bude konat opět v Salzburgu ve dnech 4. – 6. července 2012.


/* ]]> */