Kalendář událostí PR ČLÁNKY UDÁLOSTI

PR: ISSS 2011 – GIS a geoinformační politika státu důležitým tématem konference

isss-2011-featured


Systémy GIS a geoinformační politika státu budou opět patřit k důležitým tématům konference ISSS 2011

V programu čtrnáctého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS 2011) bude hrát důležitou roli také tradiční odborný blok věnovaný systémům GIS, mapovým službám, modelování a celkové geoinformační politice státu.

Politici, zástupci státních orgánů a samosprávných celků, odborníci na informatizaci veřejné správy a dodavatelé moderních technologií a služeb se ve dnech 4. a 5. dubna 2011 opět setkají v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové a budou se dva dny věnovat aktuálním otázkám souvisejícím s dalším rozvojem e-governmentu a vším, co s touto oblastí souvisí.

„Jako obvykle se snažíme koncipovat celý program tak, aby co nejaktuálněji odrážel současný stav rozvoje e-governmentu,“ říká RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference. „Právě dnes, kdy se krátí rozpočty a hledají maximální úspory, se ukazuje, že dobře realizované ICT projekty mohou nejen výrazně zvýšit efektivitu veřejné správy, ale také uspořit nemalé prostředky. Informatizaci v této oblasti už zastavit nelze, takže se dá předpokládat, že diskuse o tom jak dál budou zcela určitě na letošní konferenci dominovat.“

Čtrnáctý ročník ISSS se bude konat pod osobní záštitou premiéra ČR Petra Nečase, ministra vnitra Radka Johna, ministra zdravotnictví Leoše Hegera a Asociace krajů ČR, doprovodné visegrádské konferenci poskytuje svoji záštitu 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka.

Program konference se jako obvykle dotkne všech aktuálních témat a problémů informatizace veřejné správy. Vedle toho, jak s omezenými prostředky zajistit další plynulý rozvoj, se bude určitě hovořit o budování systému základních registrů, pokračování většiny stávajících infrastrukturních projektů, bezpečnosti informačních systémů, digitalizaci a archivaci či komunikační infrastruktuře veřejné správy.

V odborném bloku věnovaném geoinformační politice státu, mapovým službám a modelování i dalším souvisejícím tématům, který se bude jako obvykle odehrávat v úterý ve Velkém sále, zazní i témata týkající se legislativy, DMVS z hlediska souvislostí a možností využití (územní plánování a stavební řízení) či současného stavu z pohledu zainteresovaných orgánů veřejné správy.

Na přípravě této části programu se vedle státních orgánů (MMR, MŽP, ČÚZK,…), asociací (AK ČR, SMO ČR) a nezávislých odborníků podílí i řada dodavatelských firem.

Více informací o konferenci ISSS 2011 i o předchozích ročnících včetně aktuálního programu, řady zajímavostí a možností registrace lze najít na www.isss.cz.