givs-2013-informace-budou-1-unora

Konference Geoinformatika ve veřejné správě se bude konat i v letošním roce. Po loňském ročníku, který se poprvé po letech přesunul z Mikulova do Prahy, se i letošní ročník uskuteční na Novotného lávce v pražském budově ČSVTS ve dnech 27. a 28. května 2013.

Program není v tomto okamžiku znám, organizátor, jímž je Česká asociace pro geoinformace, na svém webu oznámila, že podrobné informace o akci zveřejní již 1. února.

givs-2013-informace-budou-1-unora

Témata mohou být podobná těm loňským.

  • Významné projekty v oblasti veřejné správy
  • Ekonomika a koordinace GIS a národní infrastruktura prostorových informací (IPI)
  • Inovace a technologické novinky
  • Vzdělanost a vzdělávání
  • GIS z pohledu uživatelů a zákazníků

Významné projekty v oblasti veřejné správy

Základní registry
Digitální mapa veřejné správy
Implementace INSPIRE
Základní prostorová data v ČR
Operační a krizové řízení,
Využití dat dálkového průzkumu Země
Geoinformace pro vyšší komfort, jistotu a bezpečí

Ekonomika a koordinace GIS a národní infrastruktura prostorových informací (IPI)

Hodnota a cena geodat, geoinformačních služeb a sekundární přidané hodnoty
Monitoring a návratnost investic do GIS a IPI
Nastavení priorit po 2013, národní politika IPI

Inovace a technologické novinky

Geoportály
GI technologie a webové GI služby
Mobilní GIS
Využití komerčních GIS
GIS a volný SW

Vzdělanost a vzdělávání

Geoinformační vzdělanost (a gramotnost)
Výuka geoinformačních technologií (GIT) v ČR
Potřeby vzdělávání v oblasti GIS (GIT) ve veřejné i komerční sféře
Dobrovolnický GIS

GIS z pohledu uživatelů a zákazníků

Právní aspekty GI, impulsy pro českou legislativu
Význam a pozice komerčních GIS v NIPI
Referenční příklady dobré i špatné praxe