Sleva na software ProGEO

LESNICTVÍ

V soutěži IT projekt roku vyhrál ForestGuard pro detekci stromů napadených kůrovcem

aplikace-forestguard-detekce-lykovec-smrkovy-kurovec

JIž 17 let pořádá Česká asociace manažerů informačních technologií, známá častěji pod zkratkou CACIO, soutěž IT projekt roku.

Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže IT projekt roku 2019 aplikaci ForestGuard. Aplikace dříve nazývaná Brouk umožňuje majitelům či správcům lesů detekci stromů napadených lýkožroutem smrkovým. Vyvinula ji společnost Unicorn ve spolupráci s týmem vědců z katedry aplikované geoinformatiky a územního plánování fakulty životního prostředí na České zemědělské univerzitě v Praze.

„Po napadení stromu škůdcem, v našem případě kůrovcem, se mění jeho spektrální charakteristika a například se zvyšuje i jeho teplota apod. Strom tedy reaguje na přítomnost škůdce dokonce dříve, než se jeho napadení projeví vizuálně, čehož právě využíváme v našem detekčním algoritmu,“ vysvětlil Tomáš Klouček z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze.

unicorn-aplikace-forest-guard

Bezpilotní letecké prostředky

Nejvhodnějším způsobem, jak monitorovat souvislé lesní plochy, je využít některou z metod dálkového průzkumu Země. Doposud bylo pro studium využíváno spíše snímků pořízených pomocí družic či letadel.

Běžně dostupné komerční družicové snímky ale často nedosahují potřebného prostorového rozlišení pro individuální detekci na úrovni jednotlivých stromů.

„Možné je proto využít bezpilotních prostředků, které umožňují za přijatelnou cenu pořizovat snímky s velmi vysokým prostorovým rozlišením i s možným velkým počtem opakování. Zdají se tak vhodné pro potřeby detekce a monitoringu škůdcem napadených stromů,“ doplnil Jan Komárek, Kloučkův kolega z fakulty životního prostředí.

Tým z ČZU podrobně popsal všechny kroky vedoucí k úspěšnému sběru dat pomocí bezpilotních leteckých systémů a tento metodický postup poté i certifikovalo Ministerstvo zemědělství.

Aplikace ForestGuard

Na základě certifikované metodiky vznikla ve spolupráci s firmou Unicorn aplikace ForestGuard, která celý proces detekce napadených stromů uživatelsky zpřístupní nehledě na způsob pořízení dat.

„Uživatelé tak mají k dispozici speciální aplikaci, do které nahrají snímky z bezpilotního prostředku a v řádech hodin mohou prohlížet aktuální stav z hlediska napadení kůrovcem,“ vysvětluje Karel Peška, ředitel produkčního streamu společnosti Unicorn.

Ve výsledku by si poté majitel či správce lesa nalétnul vlastními prostředky či nechal nalétnout zájmovou lokalitu bezpilotním prostředkem a nahrál data do aplikace. Program snímky následně vyhodnotí a uživateli podá jasnou informaci, které stromy by bylo vhodné preventivně vytěžit a zamezit tak dalšímu šíření kůrovcové populace.

V případě větších společností, které již disponují dostatečným hardwarovým a softwarovým vybavením, je možné aplikaci provozovat na vlastní infrastruktuře. Pro menší subjekty zvažuje firma Unicorn vytvoření cloudového prostředí, ve kterém bude aplikace dostupná jako služba.

/ úvodní fotografie lýkovce smrkového (kůrovce) – By Gilles San Martin – https://www.flickr.com/photos/sanmartin/49264319817/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90337287

 

/* ]]> */