Sleva na software ProGEO

Mapy

Církevní mapy představují raně novověkou církevní správu

cirkevni-mapy-cz-g

Během vytváření Akademického atlasu českých dějin, na němž spolupracovali odborníci z Historického ústavu Akademie věd České republiky se zaměstnanci a studenty z katedry mapování a kartografie (dnes katedra geomatiky) Fakulty stavební ČVUT, vyšla najevo komplexnost problematiky římskokatolické církevní správy v raném novověku, jež by si zasloužila zpracování v prostředí geografických informačních systémů.

Bílé místo ve studiu církevně-správních dějin zaplnil Pavel Seemann ve své disertační práci, k jejímž výstupům patří také web církevnímapy.cz.

Veřejnost může tyto mapy využít například ke svým genealogickým pátráním. Má rovněž možnost seznámit se s historií církevní správy v českých zemích od příchodu křesťanství v 9. století až do současnosti, s vývojem řeholního života na našem území či zjistit si ve slovníku odborných církevních výrazů nejasné termíny.

Především kartografům jsou pak určeny nově navržené bodové znakové sady pro církevní objekty typu biskupství, vikářství, děkanství anebo pro řeholní domy duchovních řádů a kongregací, které jsou dostupné pod licencí Creative Commons.

via Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

/* ]]> */