HARDWARE Kalendář událostí TISKOVÉ ZPRÁVY UDÁLOSTI

Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy 2011Společnost BULL a Francouzské velvyslanectví v České republice vyhlásily Cenu Josepha Fouriera, jejímž cílem je ocenit nejlepší české studenty doktorandského studia za jejich výzkumnou práci v oblasti informatiky a informačních technologií se zaměřením na návrh a využití výpočetních algoritmů a metod, simulací a modelování a na manipulaci s velkými objemy dat.

cena-josepha-fourniera-banner-w600

Českým univerzitám byla doručena výzva k podávání přihlášek do soutěže. Jednotlivé přihlášky projdou nejprve základním kolem, v němž budou vybráni kandidáti, kteří následně obhájí svou práci před odbornou porotou. Porota složená ze zástupců českých univerzit, odborníků společnosti BULL a Francouzského velvyslanectví se sejde v Praze dne 20. května 2011.

Společnost BULL udělí prvním třem výhercům finanční odměnu ve výši 50 000 Kč, 30 000 Kč a 20 000 Kč. První dva výherci navíc získají od Francouzského velvyslanectví v České republice stipendium na měsíční výzkumnou stáž na francouzské univerzitě dle vlastního výběru.

Předání cen se uskuteční v rámci oficiální slavnosti na Francouzském velvyslanectví v ČR dne 16. června 2011 pod společnou záštitou francouzského velvyslance v České republice, J.E. pana Pierra Lévyho, a nositele Nobelovy ceny za chemii z roku 1987, pana Jeana-Marie Lehna.

O společnosti Bull, Architect of an Open World

Společnost Bull navrhuje IT řešení, jež pomáhají korporacím a organizacím působícím ve veřejném sektoru optimalizovat architekturu, ale i fungování a finanční návratnost jejich informačních systémů a souvisejících klíčových obchodních procesů. Společnost Bull se zaměřuje na otevřené a bezpečné systémy, a jako taková je jedinou společností sídlící v Evropě, která nabízí odborné zkušenosti ve všech klíčových segmentech hodnotového řetězce IT.