BIM

Jak dostat BIM data do GISu?

BIM model v Autodesk Revit / GeoBusiness.cz

Provozovatelé budov a staveb potřebují mít aktuální dokumentaci po celou dobu životnost. Jak ovšem převést data z BIM software do GISu?

Ačkoliv je BIM vnímán především jako řešení pro stavebnictví v oblasti navrhování staveb a velmi zřídka dochází k využití těchto dat během provozování budovy či infrastrukturní stavby, trendy ze světa ukazují, že můžeme očekávat rychlejší nasazení BIM, a to nejen u pozemních, ale také u liniových staveb v dopravní infrastruktuře a v inženýrských sítích.

Každá stavba má navíc dvojí prostorový kontext – v souvislosti se svým okolím a také v rámci svého vnitřního uspořádání.

Provozovatelé staveb a infrastruktury dokumentaci udržují v nějakém geoinformačním systému, na němž jako nadstavba funguje dokumentový systém, případně facility management systém.

Proto bude stále častěji vznikat poptávka po snadném převodu dat, která byla vytvořena v BIM software, do  nějakého geoinformačního systému. Proč? Protože provozovatel je v drtivé většině případů současně i investorem, a v takovém případě je investice do stavby také investicí do dokumentace, kterou je potřeba v rámci celého životního cyklu stavby udržovat ve stavu, odpovídajícím skutečnosti.

V současnosti většina projektů, vytvořené v BIM software, obvykle končí předáním investorovi-provozovateli. Ten však nemá příliš možností, jak převzít databázové informace z BIM a napojit je do systému GIS.

Producenti software, ať již BIM nebo GIS, jsou si toho vědomi, a proto nepřekvapí ohlášená spolupráce mezi firmami Autodesk a Esri.

Převod dat z BIM do GIS

Lubomír Lazar z firmy CAD Studio na konferenci GISfórum 2017 ukázal, jak poloautomatizovaně převést data z BIM do GIS.

Základem tvořil BIM model, v tomto případě model budovy vytvořený v softwaru Autodesk Revit. Podobně by se však dalo postupovat i s BIM modelem ve standardním výměnném formátu IFC.

BIM model v Autodesk Revit / GeoBusiness.cz
Model budovy, vytvořený v BIM software Autodesk Revit

Pro konverzi a transformaci dat z BIM modelu jsme využili software FME Desktop od kanadské firmy Safe Software.

FME Desktop umí třídit vstupy z BIM modelu podle potřeby uživatele (hierarchie, geometrie, atributy…) a následně je exportovat do databáze. V ukázkovém případě Lubomír Lazar použil databázi SQLite.

Autodesk Revit a další BIM nástroje prozatím nepracují v souřadnicovém systému, proto bylo nutné migrovaným datům přiřadit souřadnice v software AutoCAD Map 3D.

Mimo usazení do souřadnicového systému jsme Map 3D využili také pro import dat z databáze SQLite do oborového modelu/databázového schématu GIS. Po lokalizaci objektů a importu dat do databázového schématu GIS je možné výsledné grafické i popisné informace zobrazit ve webové aplikaci.

V našem případě to byl twiGIS, který pracuje přímo nad datovým (oborovým) modelem GIS. Uživatel má v prohlížeči k dispozici vybraná grafická a s nimi spojená popisná data, která používá v každodenním provozu (vyhledávání, filtrování).

V jiných případech může být potřeba na sebe tzv. namapovat konkrétní datový model z BIM modelu a v GIS, včetně určení požadovaných datových polí, napárování číselníků apod.

postup převodu z BIM do GIS / GeoBusiness.cz

Proč vůbec převádět data z BIM do GIS

Tomáš Šustek z firmy CAD Studio vysvětluje, proč by se měla data převádět z BIMu do GISu.

Zákazníci, kteří spravují své areály a provozují GIS, potřebují dostat nově vzniklá data prostřednictvím BIM do systému GIS. Většinou jsou pro převod dat tři důvody:

  1. Správce areálu s desítkami budov nebude nikdy vytvářet BIM model starých budov – je to extrémně nákladné a není to ze zákona povinné.
  2. V současnosti není k dispozici systém, ve kterém by šlo „uživatelsky přívětivě“ spravovat data s kompletními BIM modely pro desítky budov a tuto aplikaci integrovat na jiné firemní systémy. Správa v BIMu je vhodná pro jednu budovu.
  3. V praxi většině uživatelů u našich zákazníků postačuje 2D v GISu. Uživatelé potřebují ze systému snadno a rychle získat informaci, nejlépe prostřednictvím mobilní aplikace.
twiGIS CAD Studio - ukázka uživatelského prostředí / GeoBusiness.cz
Budovy, importované z BIM do uživatelského prostředí twiGIS od CAD Studia

Tomáš Šustek k tomu ještě doplňuje, že „to neznamená, že převedeme data z BIMu do GIS a původní 3D model budovy necháme „umřít“. 3D model budovy je nadále udržován a  je integrován na systém GIS. Uživatel se tedy může dostat z GIS na 3D model budovy, ale základní správa a práce s daty, které jsou pro facility management důležité, jsou spravovány v GISu.“

[Redakčně upraveno, vydáno se svolením autora, článek původně vyšel na firemním blogu CAD Studia.]

/* ]]> */