Sleva na software ProGEO

INSPIRACE

Bezpečný autovlak poprvé ověřen v praxi

SARTRE-schemeVýsledky projektu SARTRE (Safe Road Trains for the Environment – Bezpečné autovlaky pro životní prostředí) byly poprvé otestovány mimo simulátory na zkušebním okruhu ve Švédsku. Cílem projektu zlepšit prostřednictvím bezpečných a ekologických silničních vlaků (konvojů) osobní automobilovou dopravu. V rámci programu jsou vyvíjeny prototypy systémů, které umožňují bezpečné zavedení silničních vlaků do běžného provozu.

Projekt SARTRE je řízen společností Ricardo UK Ltd. ve spolupráci s celou řadou dalších firem: Idiada and Robotiker-Tecnalia ze Španělska, Institut für Kraftfahrwesen Aachen (IKA) z Německa, SP Technical Research Institute ze Švédska a rovněž Volvo Car Corporation a Volvo Technology ze Švédska. Financování projektu je částečně zajištěno Evropskou komisí pod 7. rámcovým programem EU.

Jízda vozidel je založena na pohybu konvoje vozidel, kdy profesionální řidič v prvním vozidle vede (řídí) všechna další. Každý automobil sleduje vzdálenost, rychlost a směr jízdy a upravuje tyto parametry podle vozidla před ním. Všechny automobily jsou zcela nezávislé a každé z nich může konvoj kdykoliv opustit.

Jízda v konvojích má za cíl zlepšit bezpečnost silničního provozu minimalizováním lidského faktoru, který je příčinou až 80 procent všech dopravních nehod. Dále by tento způsob dopravy měl snížit produkované emise CO2 až o 20 procent. Technologie je pohodlná i pro řidiče, neboť umožňuje věnovat se jiným věcem než řízení. Vzhledem k tomu, že vozidla by se měla v konvojích pohybovat I běžnou “dálniční” rychlostí se stanovenými rozestupy, mohla by napomoci odbourat dopravní zácpy.

sartre-fungovani-automatickeho-rizeniVývojáři předpokládají, že během několika let bude možné uvést taková zařízení do výroby. Mnohme déle může trvat, než veřejnost tuto technologii přijme a než bude připravena nezbytná legislativa. Projekt SARTRE byl formálně zahájen v září 2009 a bude trvat celkem tři roky.

Další informace o projektu můžete získat na webu www.SARTRE-project.eu


Foto: 1x projekt SARTRE, 2x archiv Volvo Cars Corporation/* ]]> */