KARTOGRAFIE konference

Přijde i Seznam.cz? Podívejte se na témata kartografické konference

Kartografická konference se tentokrát bude konat v Liberci. Na začátek září se na ní sejdou především kartografové, Kartografická společnost ČR však zve i ne-kartografy, kteří mají zájem se dozvědět, co se děje v kartografii nového.

Programový výbor 22. kartografické konference určil devět klíčových konferenčních témat, pro které lze přihlašovat referáty. Přihlásit svůj referát můžete samozřejmě také vy.

 • Teoretické aspekty současné kartografie
 • Praktická a komerční kartografie
 • Aplikovaná kartografie v geovědním výzkumu
 • Kartografie ve veřejné správě
 • Mapy v informační společnosti
 • Uživatelské aspekty kartografických děl
 • Vzdělávání v kartografii
 • Dálkový průzkum ve službách kartografie
 • Open-source software a otevřená data v kartografii

21. kartografická konference, společné foto / foto Jan Brus

Kartografická konference: kdo tentokrát připravuje program

  • Vít Voženílek (Univerzita Palackého v Olomouci) – předseda
  • Jiří Šmída (Technická univerzita v Liberci)
  • Petr Kubíček (Masarykova univerzita)
  • Hana Svatoňová (Masarykova univerzita)
  • Václav Čada (Západočeská univerzita v Plzni)
  • Tomáš Bayer (Univerzita Karlova)
  • Jiří Cajthaml (ČVUT v Praze)
  • Karel Brázdil (Zeměměřický úřad)
  • Jan Ptáček (Kartografie Praha)
  • Václav Šafář (VÚGTK)
  • Marian Rybanský (Univerzita obrany)

22. kartografická konference logo (časopis GeoBusiness)

Registrace na konferenci

Registrační formulář je online na webu Technické univerzity v Liberci.

Slevu z konferenčního poplatku mohou uplatnit členové České kartografické společnosti a dalších partnerských organizací (CAGI, ČGS, Svaz geodetů a kartografů, Komora geodetů a kartografů, Společnost důlních měřičů a Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země).

 

/* ]]> */