Přednášky pro zákazníky ze segmentu IZS & Doprava

Jednadvacáté každoroční setkání společnosti T-MAPY se konalo počátkem října. V předchozím článku jsme vás seznámili s novinkami, které byly na akci představeny. Podívejte se také na fotografie ze setkání.

Společné foto všech účastníků 21. setkání uživatelů firmy T-MAPY
Společné foto všech účastníků 21. setkání uživatelů firmy T-MAPY
Jiří Bradáč přináší hovoří o stavu GIS v ČR, o situaci kolem vzniku Digitální technické mapy ČR, o GeoInfoStrategii.
Jiří Bradáč přináší hovoří o stavu GIS v ČR, o situaci kolem vzniku Digitální technické mapy ČR, o GeoInfoStrategii.
Tematický stůl o současných trendech, vizích a vývojových projektech - představují se analytické mapy Corpis Maps, Android aplikace My Fleet Tracker, hovoří se o aktivitách T-Map v oblast Smart City, Internet of Things, 3D objekty, doplněná realita...
Tematický stůl o současných trendech, vizích a vývojových projektech – představují se analytické mapy Corpis Maps, Android aplikace My Fleet Tracker, hovoří se o aktivitách T-Map v oblast Smart City, Internet of Things, 3D objekty, doplněná realita…
Sekce IZS & Doprava: Jaroslav Lux představuje technologie běžící "na pozadí".
Sekce IZS & Doprava: Jaroslav Lux představuje technologie běžící „na pozadí“.
Kamil Svoboda s Pavlem Trhoněm končí přednášku o dopravních aplikacích pro veřejnost - Virtuální zastávce, Tarifním kalkulátoru či Tarifní mapě
Kamil Svoboda s Pavlem Trhoněm končí přednášku o dopravních aplikacích pro veřejnost – Virtuální zastávce, Tarifním kalkulátoru či Tarifní mapě
Workshop ke Spinboxu, představení novinek a možností integrace
Workshop ke Spinboxu, představení novinek a možností integrace
Přednášky pro zákazníky ze segmentu IZS & Doprava
Přednášky pro zákazníky ze segmentu IZS & Doprava
Petr Šerhant ukazuje pokročilé funkce v pasportních aplikacích
Petr Šerhant ukazuje pokročilé funkce v pasportních aplikacích
Petr Glos představuje možnosti využití GeoFM a GeoBIM v GISu
Petr Glos představuje možnosti využití GeoFM a GeoBIM v GISu
Jan Kamenický s Pavlem Struhou z magistrátu města Hradec Králové představují využívání bezpilotních leteckých prostředků.
Jan Kamenický s Pavlem Struhou z magistrátu města Hradec Králové představují využívání bezpilotních leteckých prostředků.
Petr Šebesta představuje technologické novinky za uplynulých dvanáct měsíců. Vylepšení a nových aplikací je opravdu hodně.
Petr Šebesta představuje technologické novinky za uplynulých dvanáct měsíců. Vylepšení a nových aplikací je opravdu hodně.
Lubomír Kříž z Vodních zdrojů Chrudim přibližuje možnosti využití GIS při kritických situacích s únikem ropy a jiných škodlivých látek.
Lubomír Kříž z Vodních zdrojů Chrudim přibližuje možnosti využití GIS při kritických situacích s únikem ropy a jiných škodlivých látek.
společné foto na setkání T-Mapy 2018 / GeoBusiness

Na začátku října se konalo každoroční setkání uživatelů společnosti T-MAPY, tentokrát v pořadí již jednadvacáté. Po dvou letech se akce vrátila zpět na Seč do kongresového hotelu Jezerka a z celého Česka i Slovenska sem na ni přijelo více než 135 zákazníků.

Jsme součástí změny

Milan Novotný, spolumajitel firmy, v úvodním referátu řekl, že T- MAPY jsou součástí změny ve společnosti. Firma vyvíjí softwarové aplikace, které přispívají k záchraně lidských životů, stávají se součástí chytrých měst, pomáhají cestovat hromadnou dopravou, poskytují více než 700 starostům potřebná data o jejich obci nebo městě.

Jiří Bradáč, který je také spolumajitelem firmy, se dlouhodobě pohybuje především v národních projektech. Odtud přinesl nejnovější informace o celostátním standardu pro digitální zpracování územně plánovací dokumentace, o digitální technické mapě České republiky a také o GeoInfoStrategii.

40 minut bylo málo

Vývojáři v T-Mapách nelenili a během uplynulých dvanácti měsíců připravili tolik novinek a aktualizací, že čtyřicetiminutový referát na jejich vyjmenování a stručné popsání sotva stačil.

Úprava jádra T-WIST Boxu, katastr nemovitostí a GDPR, služby využívající data Informačního systému základních registrů (ISZR), nová přihlašovací stránka a rozcestník aplikací, celá řada vylepšení v mapovém klientu Spinbox, integrační rozhraní, naprosto přepracovaný tisk v aplikacích, routování v dopravních aplikacích, nové mapové služby a celá řada dalších novinek.

V T-Mapách se věnují samozřejmě také novým informatickým trendům – pracují na propojení senzorů a externích informačních systémů na jejich mapové aplikace a pasporty, například odpady či veřejné osvětlení.

Zcela nově se firma pustila do BIM (Building Information Modeling/Management), facility managementu a jejich integrace s využíváním GIS.

Pasportní aplikace

Vylepšení se dočkaly také pasportní aplikace, které T-MAPY rozvíjejí dlouhé roky. Pasport hřbitovů byl doplněn o mapu platnosti smluv, pasport zeleně o mapu sekání, pasport komunikací o dva moduly, konkrétně blokové čištění a cyklistická opatření.

Aplikace Hlášení má nově také analytickou mapu, Odpadové hospodářství je doplněno evidencí úkolů.

Pasport objektů drobné architektury umí doplňovat záznamy o 3D model objektu, který uděláte i s pomocí chytrého telefonu.

Nové aplikace

T-MAPY rovněž představily zcela nové aplikace. Novinek je přitom celá řada: Evidence závazných stanovisek, Pasport optických sítí, Pasport vodních zdrojů a čistíren odpadních vod, Evidence významných krajinných prvků.

Informační systém bez metadat by nebyl úplný, proto vývojáři vylepšili aplikaci EDAS.

Zákazníci také přednášeli

Lubomír Kříž ze společnosti Vodní zdroje Chrudim přiblížil možnosti využití GIS při kritických situacích s únikem ropy a ropných látek.

Pavel Struha z královéhradeckého magistrátu se intenzivně věnuje využívání bezpilotních leteckých prostředků a používání jejich snímkových výstupů.