Jan Mišurec z Univerzity Karlovy v Praze získal za svoji práci 1. místo v kategorii diplomových prací. Vlevo prof. Aleš Čepek z ČVUT v Praze, vpravo Petr Seidl, ředitel společnosti ARCDATA PRAHA.

Soutěž Student GIS Projekt je akce vyhlašovaná pro studenty univerzit a vysokých škol, kteří pracují na projektu z oblasti GIS a využívají technologie Esri nebo ENVI. Letošní 7. ročník soutěže vyvrcholil studentskou konferencí, na které se sešlo dvacet devět soutěžících, odborná porota a široké publikum zájemců o problematiku GIS.

Kdo se mohl přihlásit

Do soutěže se mohli přihlásit všichni studenti či absolventi bakalářského, magisterského (inženýrského) a postgraduálního studia, kteří studují či studovali na vysokých školách a univerzitách v České republice v interní, externí či kombinované formě studia v akademických letech 2009–2010 nebo 2010–2011.

Do soutěže byly přijaty práce obhájené i neobhájené. Podmínkou bylo zpracování projektu v software ArcGIS nebo ENVI.

Kdo se přihlásil

Přihlášku do soutěže zaslalo 29 studentů z 13 českých vysokých škol a univerzit.

student-gis-projekt-2011-01-w600

Jak se soutěžilo

Soutěžící studenti na konferenci svůj projekt prezentovali formou přednášky a posteru. Odborná porota vybrala tři nejlepší práce z každé kategorie. Všichni návštěvníci konference vybrali tři nejlepší postery, které byly oceněny zvlášť.student-gis-projekt-2011-03-w600
Kateřina Cimpelová ze Západočeské univerzity v PlzniVýsledky soutěže

Diplomové a disertační práce

  • 1. místo: Jan Mišurec: Určování obsahu chlorofylu z hyperspektrálních obrazových dat

  • 2. místo: Štěpán Vizina: Modelování maximálních průtoků v povodí Rakovnického potoka

  • 3. místo: Zuzana Žáková: Geografická radiální anamorfóza v prostředí GIS

Seminární a bakalářské práce

  • 1. místo: Hana Michlová: Hodnocení připravenosti obcí olomouckého regionu na urbanizační procesy

  • 2. místo: Jan Jelének: 3D rekonstrukce krajiny na příkladu zaniklých obcí v českém pohraničí a vojenských újezdech

  • 3. místo: Markéta Návratová: Vyhledávání českých regionů a měst uživateli Google

Postery

  • 1. místo: Jan Mišurec: Určování obsahu chlorofylu z hyperspektrálních obrazových dat

  • 2. místo: Jan Jelének: 3D rekonstrukce krajiny na příkladu zaniklých obcí v českém pohraničí a vojenských újezdech

  • 3. místo: Mariana Danielová: USE – IT PragueHana Michlová z Univerzity Palackého v Olomouci přebírá ocenění za 1. místo v sekci seminárních a bakalářských prací
Hana Michlová z Univerzity Palackého v Olomouci přebírá ocenění za 1. místo v sekci seminárních a bakalářských prací


Jan Mišurec z Univerzity Karlovy v Praze získal za svoji práci 1. místo v kategorii diplomových prací. Vlevo prof. Aleš Čepek z ČVUT v Praze, vpravo Petr Seidl, ředitel společnosti ARCDATA PRAHA.
Jan Mišurec z Univerzity Karlovy v Praze získal za svoji práci 1. místo v kategorii diplomových prací.
gisacek-2011-feat-w250

Studentská konference GISáček, kterou pořádá Institut geoinformatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě vstupuje již do 14. ročníku.

Za těch 14 let si akce vybudovala renomé mezi studenty geoinformatiky a dalších oborů. Konference se účastní rovněž zástupci z odborné praxe, kteří toto setkání mimo jiné využívají k vyhledávání talentovaných studentů, se kterými by mohli spolupracovat (či je přímo zaměstnat).

Dne 10. května 2011 se uskuteční 14. ročník konference. Příležitost prezentovat svoji diplomovou nebo bakalářskou práci před odborným publikem mají všichni studenti z České a Slovenské republiky.

Přihlašte svoji práci se do 5. května a vyhrajte.

Pokud se rozhodnete, že se do soutěže přihlásit opravdu nechcete, přijeďte alespoň podpořit své kolegyně a kolegy svojí účastí v publiku.