Před čtyřmi lety jsme v GeoBusinessu 5 a 6+7/2008 publikovali studii Jiřího Šímy s názvem Ortofotomapa – soudobý nástroj zobrazování územní reality, která představovala vlastnosti, přednosti i úskalí tohoto produktu. Od uveřejnění studie nastala v průběhu let řada nových skutečností, které inspirovaly jejího autora k napsání dalšího článku, ve kterém chce reagovat na současné pozitivní i negativní jevy týkající se tvorby, propagace a nových služeb, umožňujících využívání ortofotomap v dalších činnostech orgánů státní správy, územní samosprávy, institucí a firem.

Continue reading „O skutečné přesnosti ortofotomap“