Letní škola BIM (czBIM) / GeoBusiness

Čtyřdenní kurz s názvem BIM letní škola, který pořádá Odborná rada pro BIM, se bude konat ve dnech 13. až 16. září v Žatci.

Partnery letošní školy jsou firmy Team Exact, Geo-5 a Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR (CEGRA).

Lektory budou Michal Jirát, Viktor Johanis a Štěpánka Tomanová. Pracovat se bude s programem ArchiCAD 21. Cílem Letní školy BIM modelování v Žatci je vyzkoušet si BIM modelování v praxi, vyzkoušet si jak se pracuje s naskenovanými daty, tzv. mračny bodů od geodetů, naučit se s nimi pracovat a na jejich základě se naučit vytvořit základ pro BIM model stávajícího stavu stavby.

Letní škola BIM je určena studentům a pedagogům středních škol stavebních oborů.

Přihlásilo se 22 zájemců, kteří se chtějí BIM naučit. Kapacita kurzu je sice v tuto chvíli naplněna, pokud máte o budoucí školu BIM zájem, ozvěte se Odborné radě pro BIM, která kurz společně s partnery pořádá.

[zdroj Odborná rada pro BIM – czBIM]

 

Esri MOOC cartography course / GeoBusiness

Ještě se můžete přihlásit. Bezplatný šestitýdenní online kurz kartografie od školitelů Esri sice už začal, ale až do začátku května se opozdilci mohou přihlašovat.

Ken Field, Edie Punt, John Nelson, Wesley Jones a Nathan Shephard vás provedou základy kartografie v produktech ArcGIS a ArcGIS Online. Do bezplatného online MOOC kurzu se můžete registrovat do 2. května 2018.

Obsah kurzu kartografie

Section 1 – Getting Started: Let’s Get Mapping

Consider the value and purpose of cartography as science and art. Get set up with ArcGIS Pro, ArcGIS Online, and exercise data. Use ArcGIS Pro to design a small-format, multiscale topographic map, using generalization tools and scale-dependent symbology. Use layouts for composition. Add contextual detail, insets, legends, and marginalia.

Section 2 – Maths for Map Makers

Explore how coordinate systems, transformations, and projections affect your map’s message. Deal with the effects of projections and data classification methods on thematic maps. Design and publish a custom basemap in a nonstandard projection to support thematic data. Build attribute-driven symbology. Publish a multiscale web map and app.

Section 3 – The Language of Graphics

See how generalization, symbology, and color affect your story. Explore generalization techniques that reduce feature complexity for smaller-scale displays. Create a variety of thematic maps, including choropleth, proportional symbol, value-by alpha, and multivariate maps. Change symbology and use transparency in creative ways.

Section 4 – Labels and Composition

Learn a little about typography, label placement, and map composition. Set up a palette of label styles for different features and explore options for positioning them around other map details. Create a layout that includes a range of marginalia. Use ArcGIS expressions to define labels in innovative ways.

Section 5 – Going 3D

Consider how to best use the z dimension to represent data for both reference and thematic maps. Use 3D symbology and develop a sense of when 3D adds value to your map. Build 3D scenes and vary the way features are represented using attributes and dynamic symbology.

Section 6 – Mapping Movement and Change

Use the time-aware and animation controls in ArcGIS Pro to design maps that show temporal change. Direct an animated movie to map change; add captions and dynamic overlay information; and publish in a range of popular, shareable formats. Create a display of small multiples for an infographic poster.

ESRI MOOC / GeoBusiness