Gisat data velmi vysokého rozlišení / GeoBusiness

Družicová data s velmi vysokým rozlišením, která také často najdete pod označením VHR (Very High Resolution), mají prostorové rozlišení v řádu jednoho metru. Data mohou být pořizována pouze v panchromatickém režimu, častěji jsou však k dispozici v kombinaci panchromatického a multispektrálního režimu.

Podle firmy Gisat, která se na družicová data specializuje, jde o nejrychleji se rozvíjející sektor dálkového průzkumu Země. Většina družic této kategorie představuje nejmodernější družicové systémy disponující velkou flexibilitou, co se týče pořízení dat podle konkrétních požadavků zákazníka.

Tato data jsou vhodná pro mapování nebo aktualizaci map v měřítkách 1 : 25 000 až 1 : 5 000.

Družicové snímky se dají používat v podrobném mapování, pro urbanistické studie, pro přípravu 3D modelů měst, v precizním zemědělství, pro kontrolu zemědělských aktivit, při plánování a projektování liniových staveb, při tvorbě digitálního modelu terénu.

Dalšími možnostmi jsou například mapování dopravních sítí, inventarizace lesních porostů, mapování rozptýlené vegetace, monitorování povrchových dolů, skládek a rekultivace, mapování půdní eroze, plánování a organizace humanitární pomoci. Specialitou je oblast pojišťovnictví.

Přehled družicových dat s velmi vysokým rozlišením

DružiceSenzorPočet pásemProstorové rozlišení [m]Archiv od
CartoSat-2FHRMX42.02018
CartoSat-2FPAN10.652018
CartoSat-2DHRMX42.02017
CartoSat-2DPAN10.652017
CartoSat-2EHRMX42.02017
CartoSat-2EPAN10.652017
WorldView-4MS41.242017
WorldView-4PAN10.312017
CartoSat-2CHRMX42.02016
CartoSat-2CPAN10.652016
TeLEOS-1TeLEOS-1 Imager11.02016
KOMPSAT-3AAEISS-A MS42.22015
KOMPSAT-3AAEISS-A PAN10.552015
Deimos-2HiRAIS – MS44.02014
Deimos-2HiRAIS – PAN10.752014
Gaofen-2PMC-2 MS43.22014
Gaofen-2PMC-2 PAN10.82014
ISS – IrisIris32014
KazEOSat-1NAOMI (ms.)44.02014
KazEOSat-1NAOMI (pan.)11.02014
SkySat-1MS42.02014
SkySat-1PAN10.92014
SkySat-1Video11.12014
SPOT 7 – AzerskyNAOMI MS46.02014
SPOT 7 – AzerskyNAOMI PAN11.52014
WorldView-3MS81.242014
WorldView-3PAN10.312014
Göktürk-2EOS-C camera – PAN12.52013
Pléiades 1BMS – HiRI42.82013
Pléiades 1BPAN – HiRI10.52013
SPOT 6NAOMI MS46.02013
SPOT 6NAOMI PAN11.52013
TH-1BTH HR Camera12.02013
KOMPSAT-3MS42.82012
KOMPSAT-3PAN10.72012
Pléiades 1AMS – HiRI42.82012
Pléiades 1APAN – HiRI10.52012
NigeriaSat-2MS – VHRI45.02011
NigeriaSat-2PAN – VHRI12.52011
CartoSat-2BPAN10.82010
TH-1ATH HR Camera12.02010
WorldView-2MS81.842009
WorldView-2PAN10.52009
CartoSat-2APAN10.82008
GeoEye-1MS42.02008
GeoEye-1PAN10.52008
TheosPAN12.02008
CartoSat-2PAN10.82007
WorldView-1PAN10.52007
ALOSPRISM12.52006
EROS BEROS B10.72006
KOMPSAT-2MS44.02006
KOMPSAT-2PAN11.02006
CartoSat-1PAN A12.52005
CartoSat-1PAN F12.52005
FORMOSAT-2PAN12.02005
TopSat 1RALCam MS35.02005
TopSat 1RALCam PAN12.52005
OrbView-3MS44.02003
OrbView-3PAN11.02003
QuickBirdMS42.42001
QuickBirdPAN10.62001
EROS AEROS A11.82000
IkonosMS44.01999
IkonosPAN11.01999
EOVation Masters soutěž ESA BIC Prague / GeoBusiness

Pražské inovační centrum ESA (ESA BIC) podporuje využití kosmických technologií v běžném životě a zajištění podpory výzkumu, vývoje a inovací a zpeněžení jejich výsledků.

Po dobu pěti let dostane až 25 českých startupů příležitost hledat využití kosmických technologií v běžném životě. CzechInvest jako operátor programu zprostředkuje za podpory pražského magistrátu a ministerstva průmyslu a obchodu vybraným žadatelům inkubační balíček, který bude obsahovat konzultační a poradenské služby v technologické i podnikatelské oblasti. Startupům bude k dispozici také marketingová podpora či pomoc s vyhledáním partnerů a potenciálních investorů.

Inovační centrum nyní zve k účasti v soutěži EOVation Masters. Cílem soutěže je vybrat zajímavé návrhy na využití dat dálkového průzkumu Země ve službách a produktech zaměřených na adaptaci společnosti vůči změnám klimatu a podpořit jejich realizaci v praxi.

Soutěžní návrh můžete předkládat ve dvou kategoriích:

  • buďto v rozsahu business plánu
  • nebo jako podnikatelský záměr.

Na vítěze obou kategorií čekají

  • finanční podpora (2000 euro v kategorii A a 500 € v kategorii B),
  • pomoc s přípravou přihlášky pro vstup do ESA BIC Prague,
  • možnost prezentovat na IAC Bremen,
  • stáž v ESA BIC Prague,
  • podpora ověření realizovatelnosti navržené technologie…

Termíny

Uzávěrka pro přihlášení do EOVation Masters je 18. února 2018. Do konce února 2018 bude probíhat hodnocení přihlášek. Vyhlášení výsledků se uskuteční v březnu 2018 během akce Czech Space Week.

Do soutěže se můžete přihlásit přes registrační formulář.

[zdroj ESA BIC]
infracerveny-snimek-lesy-u-mecina-worldview2-digital-globe

Možnosti a využití dat družicového dálkového průzkum Země se stále rozšiřují. Družicové systémy pozorování Země se staly významnou součástí informační infrastruktury mnoha moderních zemí. Současně se rychle vyvíjí i komerční prostředí jak s daty samotnými, tak i s technikou a nabídkou informačních služeb založených na družicových datech.
Continue reading „Dálkový průzkum Země dnes a zítra“

Satelitní navigační systém Galileo má ještě šest měsíců do vypuštění, ale první ze satelitů už byl podroben rozsáhlé generální zkoušce. Samotný přístroj neopustil brány Thales Alenia Space v Římě, ale byl vzdáleně propojen s trojicí řídících center během devítidenní testovací kampaně System Compatibility Test Campaign (SCTC-1), která začala 25. ledna.

Galileo Zdroj:ESA
Galileo Zdroj:ESA

Stejná centra budou dohlížet na skutečné satelity, jakmile letos v srpnu budou první dva vyneseny raketou Sojuz z kosmodromu ve Francouzské Guayaně. „Pro typickou misi ESA bývá jedno řídící centrum, obvykle European Space Operation Centre (ESOC) v Německu. Ale Galileo je projekt daleko většího měřítka s kontrolním segmentem rozprostírajícím se přes celou Evropu,“ vysvětlil Sandro Matussi, vedoucí operací v ESA. „SCTC-1 je první případ, kdy se všechna tato geograficky rozptýlená řídící střediska sešla na spolupráci.“

Řídící středisko v Toulouse zajišťované Francouzskou kosmickou agenturou CNES zodpovídá za satelity během fáze vypuštění a raných operací (Launch and Early Operations Phase – LEOP) s podporou střediska ESOC. LEOP zahrnuje činnosti jako je oddělení od horního stupně rakety Sojuz, rozmístění solárních panelů a postupná aktivace systémů. Jakmile bude fáze LEOP dokončena, bude družice předána řídícímu centru Oberpfaffenhofen Galileo Control Centre, ležícímu nedaleko Mnichova, které zajišťuje německé kosmické centrum DLR.

Provozování a zajišťování navigačních služeb bude mít za úkol řídící středisko Fucino, které leží východně od Říma. Jedno centrum řídí satelit, další zajišťuje dosáhnutí signálu na zem. Bez toho, aby oba spolupracovali, by bylo Galileo nepoužitelné,“ vysvětluje Sandro.
„Kampaň SCTC-1 tedy slouží k zajištění kooperace těchto zařízení, aby i s jejich rozdílnými tradicemi a kulturou v řízení dokázaly společně fungovat jak je třeba.“

Před přepnutím do Oberpfaffenhofenu a Fucino pro provozní zkoušky, byl během prvních dvou dnů satelit řízen z Toulouse pro simulaci LEOP včetně aktivace takových zařízení, jako jsou gyroskopy a další. Poslední dva dny byly věnované testování šíření navigace a integrity zpráv z centra Fucino na satelit a na testované přijímače. „Porovnali jsme signál vyslaný na satelit a přijmutý zpět,,“ vysvětlil Edward Breeuwer, manažer Galileo. „Provedli jsme úspěšné testy základní služby Open Service, bezpečnostní služba Safety of Life a také kryptovaná Public Restricted Service s komerční Commercial Service budou testovány během následujícího SCTC.“

Více než 50 zaměstnanců ve všech třech místech plus a podnik v Římě zúčastnily SCTC-1. Další SCTC je naplánováno na květen s využitím druhé družice Galileo před plánovaným vypuštěním dvojice v srpnu 2011.