Sleva na software ProGEO

ČSGK GEODÉZIE Kalendář událostí KARTOGRAFIE Pozvánky UDÁLOSTI

Pozvánka na 11. sjezd ČSGK – tento víkend

Český svaz geodetů a kartografů, zve na 11. sjezd ČSGK, který se bude konat v sobotu 30. prosince 2016 v Praze na Novotného lávce 200/5 (sál č. 319 od 10:00 do 17:00 hod.).

Václav Šanda, předseda rady ČSGK, v pozvánce píše, že „uplynulo již 25 let od pádu socialismu a myslím si, že by bylo vhodné opustit naši zažitou nechuť k organizování se v čemkoliv a to i v profesních spolcích. Je vhodné podívat se na činnost obdobných spolků v různých zemích a to nejen v západních státech Evropy a Severní Ameriky. Síla každé organizace závisí na jejím nejslabším článku a to je v našich českých podmínkách počet členů a ještě lépe počet aktivních členů. Žádné změny nám nespadnou shůry, ale jsou podmíněny dlouhou a mravenčí prací určité skupiny členů.

Proto přestaňme jen nadávat, kritizovat a odkazovat se na „to co bylo“ ale hleďme do budoucna naší odbornosti, která bude pozitivní pouze tehdy, pokud se o to sami přičiníme a zasloužíme. Pasivita není to, co nás k tomu přivede a proto si Vás za Radu ČSGK dovoluji pozvat na 11. sjezd
ČSGK. Vítáni jsou samozřejmě všichni členové ČSGK, ale i nečlenové, kteří mají zájem o členství, nebo jen o spolupráci. Současně žádám členy ČSGK, aby navrhli ze svého středu členy svazu, ale to pouze s jejich souhlasem, kteří by byli ochotni a schopni pracovat v nově volené Radě ČSGK nebo v Revizní komisi. Jedná se o období 02/2016 do 01/2020. Dále jsou vítány Vaše návrhy na zájemce pracovat v Odborných skupinách a to „Katastru
nemovitostí“, „Inženýrské geodézie“ a „Geomatiky“.“

Program sjezdu ČSGK 30. ledna 2016

1. Volba členů mandátové, návrhové a volební komise
2. Odsouhlasení předloženého programu Sjezdu
3. Nové znění Stanov ČSGK v souladu s NOZ
4. Zpráva o činnosti ČSGK od 28. ledna 2012
5. Zpráva o hospodaření od 28. ledna 2012
6. Zpráva revizní komise
7. Rozprava ke zprávám
8. Návrh programu činnosti ČSGK na období 2016 až 2020
9. Volby členů nové Rady ČSGK a nové Revizní komise ČSGK
10. Vystoupení hostů
11. Vyhlášení výsledků voleb
12. Návrh a schválení usnesení sjezdu
13. Úvodní zasedání nové Rady a Revizní komise ČSGK

Stravování v průběhu sjezdu je pro členy ČSGK a hosty sjezdu bezplatné.

Chcete rozvíjet ČSGK?

Rada ČSGK vyzývá členy ČSGK, kteří se chtějí ucházet o členství v nové Radě nebo v Revizní komisi ČSGK, aby svou kandidaturu oznámili sekretariátu ČSGK (Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel. 221 082 374, e-mail: geodeti@csvts.cz) písemně, poštou, faxem nebo elektronicky s
uvedením jména, příjmení, akademického titulu, data narození, zaměstnavatele, jsou-li zaměstnáni, a velmi stručný profesní životopis.

Na webu Českého svazu geodetů a kartografů najdete přehled činnosti sdružení.

/* ]]> */