Sleva na software ProGEO

Kalendář událostí KARTOGRAFIE KRIZOVÉ ŘÍZENÍ Pozvánky UDÁLOSTI

Krizové řešení na Kartografickém dni – v únoru

Letošní jubilejní 10. kartografický den bude zaměřen na krizové řízení a uskuteční se poslední pátek v únoru, tedy 26. 2. 2016 v čase od 9.30 do 14.00 v Aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Účast na semináři je bezplatná, počet míst je však omezen kapacitou přednáškové místnosti. Registrace je k dispozici na https://kartografickyden.upol.cz/registrace.html

Krizové řízení je každodenní součástí běžného života, ačkoliv jeho hlavní význam se projevuje především při řešení mimořádných událostí. Jedná se o proces strategického plánování a řízení s řadou dílčích činností od monitorování potenciálních rizik a nebezpečí, jejich analýzy, až po návrh a realizaci preventivních opatření. S krizovým řízením souvisí krizový plán, krizová připravenost, krizový management a mnoho dalších pojmů. Na krizovém řízení, jehož hlavním cílem je zajištění bezpečnosti občanů a státu, se podílí řada organizačních složek státu. Zcela zásadní význam mají pro krizové řízení a všechny související aktivity kvalitní a dostupná prostorová data. Jejich správná analýza a interpretace jsou nutným předpokladem efektivního řešení krizových situací. Aktuálním tématem současné české společnosti je proto využívání prostorových dat v krizovém řízení a potenciál vzájemného propojení s dalšími aplikacemi.

Kartografická soutěž Mapa roku

Účast na kartografickém dni můžete využít i k předání přihlášky a produktů do soutěže Mapa roku 2015 (www.czechmaps.cz/maparoku) nebo do soutěže Dětské mapy Barbary Petchenik (https://geoinformatics.upol.cz/mapa_roku/barbara/).

Fotografie z loňského setkání

casopis-geobusiness-9-kartograficky-den-2015-foto-tomas-liczka-01

casopis-geobusiness-9-kartograficky-den-2015-foto-tomas-liczka-09

casopis-geobusiness-9-kartograficky-den-2015-foto-tomas-liczka-12

casopis-geobusiness-9-kartograficky-den-2015-foto-tomas-liczka-13

casopis-geobusiness-9-kartograficky-den-2015-foto-tomas-liczka-14

casopis-geobusiness-9-kartograficky-den-2015-foto-tomas-liczka-15

casopis-geobusiness-9-kartograficky-den-2015-foto-tomas-liczka-11

casopis-geobusiness-9-kartograficky-den-2015-foto-tomas-liczka-17

casopis-geobusiness-9-kartograficky-den-2015-foto-tomas-liczka-19

casopis-geobusiness-9-kartograficky-den-2015-foto-tomas-liczka-20

casopis-geobusiness-9-kartograficky-den-2015-foto-tomas-liczka-22

casopis-geobusiness-9-kartograficky-den-2015-foto-tomas-liczka-21

casopis-geobusiness-9-kartograficky-den-2015-foto-tomas-liczka-23

casopis-geobusiness-9-kartograficky-den-2015-foto-tomas-liczka-24

casopis-geobusiness-9-kartograficky-den-2015-foto-tomas-liczka-18

/* ]]> */