hackuj-stat-v2-2019

Národní kontrolní úřad na veletrhu Open Data Expo 2019 oznámil datum třetího „hackování“ státu. Hackathon veřejné správy ver. 3.0 se uskuteční ve dnech 13. a 14. září v sídle NKÚ v Praze 7.

Podívejte se na info z 1. ročníku a z 2. ročníku akce.

Miloslav Kala, prezident NKÚ, říká: „Všechny informace veřejné správy, s výjimkou utajovaných, důvěrných a citlivých, musí být veřejné a veřejnosti snadno dostupné.“

Na webu hackathonu se píše:

Moderní a otevřená veřejná správa vyžaduje revoluci. Revoluci v myšlení. Úředníci jsou na úřadech pro daňové poplatníky a za jejich peníze. Veřejná správa v ČR si dosud pořídila cca 7 300 informačních systémů, jejich pořizovací náklady činily přes 110 miliard korun, roční náklady na údržbu činí cca 25 miliard korun. V těchto informačních systémech je ukryto nepředstavitelné množství dat a tedy i velké bohatství. Mnoho těchto dat je však do systémů zadáváno špatně či neúplně, některé chybí úplně. Mnoho dat je duplicitních, některá si protiřečí. O tom, jak uživatelsky komfortní tyto systémy jsou a do kolika z nich může alespoň z části nahlédnout veřejnost, není třeba hovořit.

Část z dat veřejné správy je již dnes dostupná jako data otevřená. Například na webu www.otevrenadata.cz existuje přehled všech veřejných institucí, které publikují svá otevřená data. A jejich počet roste. Byl vytvořen Národní katalog otevřených dat, viz https://data.gov.cz, ve kterém jsou všechna otevřená data registrována.

Ačkoliv má letošní ročník veletrhu Open Data Expo s podtitulem Breaking Down the Walls již obsazenou kapacitu, tak se zájemci o účast mohou ozvat e-mailem pořadatelům a odůvodnit, proč by se chtěli akce účastnit. Stále je také otevřená příležitost zapojit se jako partner nebo vystavující účastník.

Pořadatelé chtějí zbořit bariéry mezi těmi, kdo publikují otevřená data a těmi, kdo je využívají. Otevírání dat je týmová hra. Open Data Expo dává prostor veřejné správě, byznysu i neziskovému sektoru, aby se potkali na jednom místě a debatovali o tom, jak vytvořit ekosystém otevřených dat, ze kterého budou profitovat všichni.

Akce se uskuteční 4. března 2019 v pražském Centru architektury a městského plánování (Vyšehradská 51, Praha 2).

Úvodní přednášku bude mít Václav Muchna z firmy Y Soft.

V sekci Otevřená data v praxi vystoupí Jiří Skuhrovec z projektu zIndex.cz, Miloslava Kramná představí průvodce porodnicemi. Dalšími řečníky budou Mirek Černý (Kuloáry), Karel Rejthar (Otevřená data ve výuce) a Jan Cibulka (Mapa budov).

Jaký byl ročník 2018?

 

 

 

 

Open data expo 2018 / GeoBusiness
geobusiness open data expo