CENIA

O uvolnění z čela agentury CENIA požádal ředitel Jiří Hradec, aby se na Ministerstvu životního prostředí mohl věnovat optimalizaci činností a restrukturalizaci rezortu, od kterých vedení rezortu očekává zefektivnění vlastních činností, odstranění duplicit, administrativní zátěže a snížení budoucích výdajů státního rozpočtu.

Ředitelem agentury byl jmenován Vladimír Fanta. Svoji profesní dráhu začal na České správě sociálního zabezpečení. Vladimír Fanta vystudoval obor elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického.

Mandát pana ředitele Fanty v agentuře CENIA bude trvat jeden rok, po který bude navržena transformace agentury, která povede buď ke sloučení jejích agend s činností Českého hydrometeorologického ústavu, nebo k jejich zařazení přímo do aparátu Ministerstva životního prostředí. Možností je i úplné zrušení některých částí agentury.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Novým ředitelem Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví byl jmenován docent Ivan Suchara, který nahradil dosavadního ředitele Ivo Tábora. Úkolem nového vedení VÚKOZ bude zajistit finanční stabilitu ústavu a nastavit jeho efektivnější řízení. Požadavky na změnu vzešly od Rady instituce, které ministr životního prostředí Tomáš Chalupa vyhověl. Docent Suchara je významným odborníkem na botaniku a ekologii, působí také jako vysokoškolský pedagog.

[zdroj: www.mzp.cz]