EOVation Masters soutěž ESA BIC Prague / GeoBusiness

Pražské inovační centrum ESA (ESA BIC) podporuje využití kosmických technologií v běžném životě a zajištění podpory výzkumu, vývoje a inovací a zpeněžení jejich výsledků.

Po dobu pěti let dostane až 25 českých startupů příležitost hledat využití kosmických technologií v běžném životě. CzechInvest jako operátor programu zprostředkuje za podpory pražského magistrátu a ministerstva průmyslu a obchodu vybraným žadatelům inkubační balíček, který bude obsahovat konzultační a poradenské služby v technologické i podnikatelské oblasti. Startupům bude k dispozici také marketingová podpora či pomoc s vyhledáním partnerů a potenciálních investorů.

Inovační centrum nyní zve k účasti v soutěži EOVation Masters. Cílem soutěže je vybrat zajímavé návrhy na využití dat dálkového průzkumu Země ve službách a produktech zaměřených na adaptaci společnosti vůči změnám klimatu a podpořit jejich realizaci v praxi.

Soutěžní návrh můžete předkládat ve dvou kategoriích:

  • buďto v rozsahu business plánu
  • nebo jako podnikatelský záměr.

Na vítěze obou kategorií čekají

  • finanční podpora (2000 euro v kategorii A a 500 € v kategorii B),
  • pomoc s přípravou přihlášky pro vstup do ESA BIC Prague,
  • možnost prezentovat na IAC Bremen,
  • stáž v ESA BIC Prague,
  • podpora ověření realizovatelnosti navržené technologie…

Termíny

Uzávěrka pro přihlášení do EOVation Masters je 18. února 2018. Do konce února 2018 bude probíhat hodnocení přihlášek. Vyhlášení výsledků se uskuteční v březnu 2018 během akce Czech Space Week.

Do soutěže se můžete přihlásit přes registrační formulář.

[zdroj ESA BIC]
infracerveny-snimek-lesy-u-mecina-worldview2-digital-globe

Možnosti a využití dat družicového dálkového průzkum Země se stále rozšiřují. Družicové systémy pozorování Země se staly významnou součástí informační infrastruktury mnoha moderních zemí. Současně se rychle vyvíjí i komerční prostředí jak s daty samotnými, tak i s technikou a nabídkou informačních služeb založených na družicových datech.
Continue reading „Dálkový průzkum Země dnes a zítra“

kalendar-akci-2012-feat-w

Připravili jsme pro vás přehled akcí, které jsou geoinformačně zaměřené a budou se konat v České republice a na Slovensku. Konference, semináře, workshopy – vše, co souvisí s geoinformatikou, GIS, DPZ, geografií nebo kartografií.

Pořádáte akci? Víte o nějaké akci? A není v tomto přehledu? Vyplňte formulář pod tímto přehledem.

2012 – GIS, geoinformatika, DPZ, geografie, kartografie

 

 

 

 

Leden 2012

• 23. – 25. 1. / GIS Ostrava 2012 / Ostrava / http://gis.vsb.cz/gisostrava/cz/register.php

Únor 2012

zatím žádná akce neoznámena

Březen 2012

zatím žádná akce neoznámena

Duben 2012

• 2. – 3. 4. / ISSS 2012 / Hradec Králové / www.isss.cz

• 16. – 29. 4. / MobEx2 – Seminář, vernisáž a výstava projektu / Ostrava / http://www.cagi.cz/akcevypis.php?id=502

• 23. – 27. 4. / Geospatial World Forum 2012 / Amsterdam / www.geospatialworldforum.org

Květen 2012

* 8. 5. / Gisáček 2012 / Ostrava /

* 17. – 19. 5. / XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny / Karlova Studánka / http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A67

* 21. – 23. 5. / FOSS4G CEE 2012 / Praha / www.foss4g-cee.org

Témata: FOSS, OGC a INSPIRE, Vzdělávání a vysoké školství – konference Geoinformatics, Dálkový průzkum Země, laserové skenování, senzory, základní vývoj geoinformačního softwaru, volný přístup k datům a krizový management, využití open source softwaru, workshopy k tématům: praktické uvedení do FOSS4G softwaru, interoperabilita, SDI a INSPIRE, integrace open source a close source řešení, free a open source data

* 22. – 23. 5. / GIVS 2012 – kongres CAGI / Mikulov / www.cagi.cz

Výroční kongres České asociace pro geoinformace k aktuálním otázkám rozvoje národní geoinformační infrastruktury, využití GIS a moderních geoinformací. Přehlídka řešení, produktů, projektů. Odborná diskuze. Tematické zaměření: Dosažený stav GIS/GII ve veřejné správě. Hlavní projekty a zdroje financí. Postavení a perspektivy pracovníků v oboru zpracování geoinformací. Komerční GIS/GII. Inovace a příležitosti.

Přehlídka projektů, řešení a příkladů dobré praxe. Hodnota, cena, užití – právní a ekonomické aspekty geoinformací v době internetových GIT. Implementace INSPIRE. Rozvoj GII po naplnění INSPIRE, úkoly a argumenty pro následující plánovací období. Přenos zkušeností a příklady ze zahraničí. Kulatý stůl vyzvaných expertů a manažerů k nedořešeným otázkám dalšího vývoje GIS/GII v ČR.

http://www.cagi.cz/akcevypis.php?id=500 / On-line registrace bude otevřena 1.2.2012

• 21. 5. – 3. 6. / MobEx2 – Seminář, vernisáž a výstava projektu / Brno / http://www.cagi.cz/akcevypis.php?id=503

Červen 2012

* 4. – 6. 6. / AGIT 2012 – Symposium und Fachmesse für Angewandte Geoinformatik / Universität Salzburg / Salzburg, Německo / www.agit.at/programm2012

• 6. – 8. 6. / ÚP-GIS: Územní plánování a GIS – Bítov / Bítov / http://www.cagi.cz/akcevypis.php?id=501 / On-line registrace bude otevřena 1.2.2012

* 18. – 22. 6. / 4. mezinárodní konference o kartografii a GIS / Sofie, Bulharsko / www.cartography-gis.com

* 23. – 27. 6. / INSPIRE 2012 Conference / Istanbul, Turecko / http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

Červenec 2012

* 23. – 27. 7. / Esri Users Conference 2012 / San Diego / www.esri.com/uc

Srpen 2012

zatím žádná akce neoznámena

Září 2012

* 3. – 5. 9. / EuroGeographics General Assembly 2012 / Finsko / www.eurogeographics.org
* 10. – 12. 9. / T-Kartor User Conference / Åhus, Sweden / T-Kartor
* 12. – 14. 9. / Trimble GIS Express 2012 / www.geotronics.cz/ge2012
* 18. – 19. 9. / 15. Setkání uživatelů produktů a služeb společnosti T-MAPY / Hotel Jezerka, Ústupky u Seče / T-MAPY
* 20. – 21. 9. / Konference GIVS 2012 – Geoinformace ve veřejném sektoru pro bezpečnou a konkurenceschopnou společnost / Praha / CAGI
* 25. 9. / 8. Studentská konference / Praha / ARCDATA PRAHA
* 26. 9. / GISfórum 2012 / Hotel Kácov v Posázaví / www.gisforum.cz/

Říjen 2012

Listopad 2012

* 14. 11. / GIS Day 2012 / celosvětově / www.gisday.com
* 27. – 29. 11. / Autodesk University / Las Vegas, USA / web AU

Prosinec 2012

* 4. – 5. 12. / European LiDAR Mapping Forum / Salzburg / web LiDAR Mapping Forum

 

Pořádáte akci? Víte o nějaké akci? Dejte nám o tom vědět. Vyplňte tento formulář a akci zde zveřejníme (akce není zveřejněna automaticky, ale po kontrole údajů).

Satelitní navigační systém Galileo má ještě šest měsíců do vypuštění, ale první ze satelitů už byl podroben rozsáhlé generální zkoušce. Samotný přístroj neopustil brány Thales Alenia Space v Římě, ale byl vzdáleně propojen s trojicí řídících center během devítidenní testovací kampaně System Compatibility Test Campaign (SCTC-1), která začala 25. ledna.

Galileo Zdroj:ESA
Galileo Zdroj:ESA

Stejná centra budou dohlížet na skutečné satelity, jakmile letos v srpnu budou první dva vyneseny raketou Sojuz z kosmodromu ve Francouzské Guayaně. „Pro typickou misi ESA bývá jedno řídící centrum, obvykle European Space Operation Centre (ESOC) v Německu. Ale Galileo je projekt daleko většího měřítka s kontrolním segmentem rozprostírajícím se přes celou Evropu,“ vysvětlil Sandro Matussi, vedoucí operací v ESA. „SCTC-1 je první případ, kdy se všechna tato geograficky rozptýlená řídící střediska sešla na spolupráci.“

Řídící středisko v Toulouse zajišťované Francouzskou kosmickou agenturou CNES zodpovídá za satelity během fáze vypuštění a raných operací (Launch and Early Operations Phase – LEOP) s podporou střediska ESOC. LEOP zahrnuje činnosti jako je oddělení od horního stupně rakety Sojuz, rozmístění solárních panelů a postupná aktivace systémů. Jakmile bude fáze LEOP dokončena, bude družice předána řídícímu centru Oberpfaffenhofen Galileo Control Centre, ležícímu nedaleko Mnichova, které zajišťuje německé kosmické centrum DLR.

Provozování a zajišťování navigačních služeb bude mít za úkol řídící středisko Fucino, které leží východně od Říma. Jedno centrum řídí satelit, další zajišťuje dosáhnutí signálu na zem. Bez toho, aby oba spolupracovali, by bylo Galileo nepoužitelné,“ vysvětluje Sandro.
„Kampaň SCTC-1 tedy slouží k zajištění kooperace těchto zařízení, aby i s jejich rozdílnými tradicemi a kulturou v řízení dokázaly společně fungovat jak je třeba.“

Před přepnutím do Oberpfaffenhofenu a Fucino pro provozní zkoušky, byl během prvních dvou dnů satelit řízen z Toulouse pro simulaci LEOP včetně aktivace takových zařízení, jako jsou gyroskopy a další. Poslední dva dny byly věnované testování šíření navigace a integrity zpráv z centra Fucino na satelit a na testované přijímače. „Porovnali jsme signál vyslaný na satelit a přijmutý zpět,,“ vysvětlil Edward Breeuwer, manažer Galileo. „Provedli jsme úspěšné testy základní služby Open Service, bezpečnostní služba Safety of Life a také kryptovaná Public Restricted Service s komerční Commercial Service budou testovány během následujícího SCTC.“

Více než 50 zaměstnanců ve všech třech místech plus a podnik v Římě zúčastnily SCTC-1. Další SCTC je naplánováno na květen s využitím druhé družice Galileo před plánovaným vypuštěním dvojice v srpnu 2011.

zaplavy-au-obrazem-iss026-e-17421-w250

Přelom roku znamenal pro severovýchodní část Austrálii nejhorší povodně za posledních padesát let. Dotkly se více než 200 tisíc obyvatel a jejich původcem byly nebývale extrémní přívalové srážky.

Na družicových snímcích je možné vidět detaily zaplavených měst Brisbane a Rockhamton, ale i porovnání stavu při záplavách s normální situací. V galerii níže naleznete podrobně popsané snímky z NASA, Geoeye a ISS. Zajímavé letecké snímky společnosti NearMap jsou k vidění zde.

[nggallery id=10]
satellite-cryosat-dynamic-topography-featured-w250

Vědci zabývající se změnami v ledové pokrývce mohou těžit své poznatky z nových dat, s jejichž pomocí mohou přesněji určit, jak se mění ledová pokrývka na Zemi. Informace z mise CryoSat, jež řídí European Space Agency (ESA) mohou přinést zásadní změny v našem chápání složitých vztahů mezi klimatem a ledovou pokrývkou. Continue reading „Data z CryoSat o ledové pokrývce už jsou k dispozici“