autodesk-Infrastructure-2012-GET-Water-Electric-w600

Společnost Autodesk, světový lídr v oblasti 3D návrhového, konstrukčního a animačního softwaru, představila portfolio sad aplikací Autodesk Design Suites 2012 pro navrhování, konstrukční práce a tvorbu v oblasti zábavního průmyslu. Oborově zaměřené sady aplikací pokrývají kompletní návrhové procesy – od počátečního koncepčního návrhu, přes vlastní návrh, konstrukci a simulaci modelu až po fotorealistickou vizualizaci vhodnou pro přípravu atraktivních prezentačních materiálů.

autodesk-Infrastructure-2012-GET-Water-Electric-w600


„S novými sadami aplikací dochází k zásadnímu prolomení hranic možností práce v jednotlivých softwarových aplikacích pro návrháře, designéry, architekty a konstruktéry ve všech oblastech jejich působení,“ řekl David Palas, ředitel společnosti Autodesk v České republice. „Nové sady obsahují ucelené portfolio nástrojů, které pomáhají našim zákazníkům vizualizovat, navrhovat a vytvářet špičkové produkty, budovy a infrastrukturu.“

Nové sady aplikací se sestávají z produktů, které dokáží pokrýt celý pracovní proces tvorby finálního návrhu včetně fotorealistických výstupů určených pro prodejní a propagační účely. Přínosy sad pro komplexní práci v oblasti stavebnictví, strojírenství a zábavní tvorby jsou výrazné. Možnosti jednotlivých softwarových aplikací a jejich vzájemná interoperabilita pomáhají zvýšit celkový pracovní výkon či kvalitu výstupů, které mohou mít velký vliv na úspěch v náročném konkurenčním prostředí. Zároveň sady umožňují jednotlivým profesím přesáhnout hranice svých oborů a získat tak nové možnosti v návaznosti na další oborové specialisty nebo získání nových zakázek.

Doporučená cenová úroveň každé sady se pohybuje dle jejího zaměření v rozmezí od 30 % až 85 % celkového součtu doporučených cen jednotlivých aplikací obsažených v sadě.

Díky jednotnému uživatelskému rozhraní umožňují sady snadné zvládnutí práce s různými nástroji společnosti Autodesk. Všechny sady jsou dodávány ve třech verzích lišících se skladbou obsažených produktů: Standard Edition, Premium Edition a Ultimate Edition.

Sady aplikací Autodesk Design Suites 2012 zahrnují:

  • Autodesk Design Suite 2012 spojuje výkon a flexibilitu aplikace AutoCAD s intuitivními nástroji pro skicování, koncepční navrhování, prezentaci a vizualizaci. Díky tomu mohou architekti a návrháři produktů vytvářet přesvědčivé návrhy, hladce sdílet data napříč všemi fázemi návrhu a udělat z vizuální komunikace nedílnou součást návrhového procesu. Základem sady Autodesk Design Suite je aplikace AutoCAD 2012, která byla doplněna o nové a rozšířené pracovní postupy pro koncepční navrhování, dokumentaci modelu a zachycování reality.
  • Autodesk Product Design Suite 2012 je nová, komplexní a finančně výhodná sada aplikací pro tvorbu atraktivních výrobků. Obsahuje špičkové aplikace Autodesk pro navrhování, vizualizace a simulace ve strojírenství včetně aplikace Autodesk Inventor 2012. Poskytuje flexibilitu k inovacím a snazší reakci na měnící se podnikatelské požadavky od prvotních konceptů až po detailní konstruktérskou práci a simulaci. Sada aplikací je plně podřízena konceptu digitálního prototypování, který šetří čas a náklady eliminací potřeby fyzických prototypů.
  • Autodesk Factory Design Suite 2012 je řešení pro navrhování a optimalizaci výrobních linek, které pomáhá inženýrům při návrhu rozmístění strojů a výrobních linek v halách na základě digitálního modelu továrny, a šetří jim tak čas i náklady. Nabízí jedinečnou funkčnost pro návrh výrobních hal v aplikacích AutoCAD Architecture 2012 a Autodesk Inventor 2012, výkonné vizualizační a analytické funkce aplikace Autodesk Navisworks a řešení Autodesk Vault pro podporu spolupráce. V sadě 2012 se nově objevuje AutoCAD Mechanical pro automatizaci CAD úloh ve strojírenství a 3ds Max Design a Showcase pro komunikaci a prezentaci projektů.
  • Autodesk Building Design Suite 2012 nabízí komplexní soubor nástrojů, který pomůže architektům, konstruktérům a plánovačům s řešením potřeb z hlediska pracovního postupu, od návrhu, vizualizace a simulace projektů až po tvorbu dokumentace a vlastní výstavbu. Sada Autodesk Building Design Suite obsahuje produkty Revit 2012, které nabízejí nové nástroje pro spolupráci a stavební modelování a plně podporují procesy postavené na informačním modelu budovy (BIM).
  • Autodesk Infrastructure Design Suite 2012 obsahuje aplikaci AutoCAD Civil 3D 2012, která pomáhá urychlit navrhování dopravní infrastruktury novými nástroji pro modelování silnic a přidává integrované funkce pro analýzu kanalizačních sítí plně využívající model aplikace Civil 3D.

autodesk-Building-Design-Suite-2012-Navisworks-w600

Autodesk Building Design Suites

Autodesk Building Design Suite 2012 nabízí komplexní soubor nástrojů, které pomohou architektům, projektantům a inženýrům s řešením potřeb z hlediska pracovního postupu, od návrhu, vizualizace a simulace projektů až po tvorbu dokumentace a vlastní výstavbu. Sada aplikací Autodesk Building Design Suite obsahuje produkty Revit 2012, které nabízejí nové nástroje pro spolupráci a modelování stavby a díky podpoře mračen bodů umožňují přímo začlenit laserové skenování do procesu informačního modelu budovy (BIM).

Autodesk Building Design Suite – Standard

Zahrnuje AutoCAD a produkty vyvinuté nad řešením AutoCAD pro projektanty, kteří potřebují nástroje pro efektivní navrhování, tvorbu dokumentace a sdílení DWG výkresů v jediném, ekonomicky výhodném a praktickém balíčku.

Obsahuje tyto produkty

Autodesk SketchBook Designer

Rozvíjet návrhové koncepty a vytvářet efektivní ilustrace pomocí dokonalého digitálního skicáře.

Autodesk Showcase

Přetvářet CAD data na přesvědčivé vizuální materiály, filmy a interaktivní prezentace s ohledem na účinnější proces revizí a schvalování návrhů i úspěch ve výběrových řízeních.

AutoCAD

Navrhovat a vytvářet výkresovou dokumentaci ve známém prostředí aplikace AutoCAD vhodném pro široké použití zaručující kompatibilitu s původním formátem DWG.

AutoCAD Architecture

Kombinace nástrojů pro architektonické kreslení a známého pracovního prostředí. Tato specializovaná verze aplikace AutoCAD pro architekty přispívá k vyšší produktivitě při navrhování a jednodušší spolupráci.

AutoCAD MEP

Využít specializovaný software na bázi aplikace AutoCAD pro inženýry a specialisty na technické zařízení budov (TZB).

AutoCAD Structural Detailing

Využívat šablony detailů, databáze materiálů se specializovanou verzí aplikace AutoCAD vytvořené pro návrh ocelových a betonových konstrukcí, včetně velké interoperability s aplikacemi pro pevnostní analýzu.

Autodesk Autodesk Building Design Suite – Premium

Nabízí produkty pro architekty a projektanty, kteří potřebují optimalizovanou sadu nástrojů, včetně možností informačního modelování budov (BIM). Známé softwarové aplikace AutoCAD pro efektivní tvorbu dokumentace a aplikace Autodesk 3ds Max Design pro vytváření přesvědčivých vizualizací jsou nyní dostupné v jediném ekonomicky výhodném a praktickém balíčku. Building Design Suite – Premium se sestává ze stejných aplikací jako Standard plus:

Autodesk 3ds Max Design

Umožňuje rychle prověřit návrhové koncepty, přesněji analyzovat oslunění a vytvářet vysoce působivé vizualizace vhodné pro prezentační účely.

Autodesk Revit Architecture

BIM řešení vyvinuté pro architekty, umožňující vytvářet kvalitní a propracované architektonické návrhy založené na digitálních modelech.

Autodesk Revit MEP

BIM řešení vyvinuté pro projektanty technických zařízení budov (TZB) je vhodný pro návrh, analýzu a dokumentaci. Umožňuje přesné a efektivní projektování stavebních systémů – od konceptu až po výstavbu.

Autodesk Revit Structure

BIM řešení pro navrhování stavebních konstrukcí. Pomáhá uživatelům s jistotou předvídat chování konstrukčních řešení a srozumitelněji komunikovat záměr návrhu s dalšími členy projekčního týmu a investory.


Autodesk Building Design Suite – Ultimate

Přináší veškeré možnosti informačního modelování budov (BIM) s vyspělou sadou nástrojů, jež přesahují samotné navrhování a pokrývají i procesy výstavby. Tato edice je vhodná pro profesionály v oblasti stavebnictví, neboť kromě součásti edice Premium obsahuje také aplikaci Autodesk Navisworks Manage pro koordinaci mezi zúčastněnými profesemi; Autodesk Inventor pro efektivnější spolupráci s výrobci stavebních prvků a Autodesk Quantity Takeoff pro snadnou tvorbu výkazů výměr.

Building Design Suite – Ultimate se sestává ze stejných aplikací jako Premium plus:

Autodesk Inventor

Umožňuje spolupracovat s výrobci stavebních prvků a napomáhá přesně porozumět navrhovanému záměru.

Autodesk Navisworks Manage

Pomáhá velmi účinně omezovat stavební rizika a ověřovat přesnost návrhů zjišťováním prostorových omezení a možných kolizí vybavení v raných stádiích procesu navrhování.

Autodesk Quantity Takeoff

Na základě návrhových dat či výkresové dokumentace efektivně pomáhá stanovovat spotřebu materiálů a usnadňuje sestavení rozpočtů.

Autodesk Infrastructure Design Suites

Autodesk Infrastructure Design Suite 2012 je komplexní sada aplikací pro projektanty liniových staveb a infrastruktury. Obsahuje mimo jiné aplikaci AutoCAD Civil 3D 2012, která pomáhá urychlit navrhování dopravní infrastruktury novými nástroji pro modelování silnic a přidává integrované funkce pro analýzu kanalizačních sítí plně využívající model aplikace Civil 3D.

Autodesk Infrastructure Design Suite – Standard

Obsahuje základní návrhové a kreslicí nástroje:

AutoCAD Map 3D

Řešení pro tvorbu map vhodné pro navrhování infrastruktury a modelů umožňující analýzy a úpravy a snadnou výměnu geoprostorových dat.

Autodesk Navisworks Simulate

Zpracovává objemná data a umožňuje kontrolu návrhů pomocí interaktivních 3D průchodů a průletů modelem.AutoCAD

Umožňuje návrh a tvorbu výkresové dokumentace ve známém a rozšířeném uživatelském prostředí vhodném pro široké použití zaručující kompatibilitu s původním formátem DWG.


Autodesk Infrastructure Design Suite – Premium

Autodesk Infrastructure Design Suite – Premium se sestává ze stejných aplikací jako Standard plus:

Autodesk 3ds Max Design

Umožňuje rychle prověřit návrhové koncepty a vytvářet vysoce působivé vizualizace vhodné pro prezentační účely.

Aplikace AutoCAD Civil 3D

Informační model budovy (BIM) pro návrh a dokumentaci inženýrských staveb. Je vytvořen pro stavební inženýry, projektanty a techniky pracující v oblasti dopravní infrastruktury, územního plánování a vodohospodářských projektů.
Autodesk Infrastructure Design Suite – Ultimate

Autodesk Infrastructure Design Suite – Ultimate se sestává ze stejných aplikací jako Premium plus:

Autodesk Navisworks Manage

Pomáhá velmi účinně omezovat stavební rizika a ověřovat přesnost návrhů zjišťováním prostorových omezení a možných kolizí vybavení v raných stádiích procesu navrhování.

CAD-Studio-iPad-a-GIS-od-Autodesku-02

Společnost CAD Studio uspořádala v květnu roadshow v Praze, Brně, Ostravě, Pardubicích, Bratislavě i Košicích. Zájem odborné veřejnosti o živé předvedení novinek Autodesku řady 2012 a velkoformátových tiskových technologií HP potvrdil nejen tradičně silnou pozici řešení pro počítačem podporované navrhování v českém a slovenském průmyslu, ale také sílu uživatelské komunity ve střední Evropě. Odpovědí na neutuchající zájem uživatelů o další informace i praktické tipy a triky je nová série workshopů a webinářů, která probíhá od května až do října.

CAD Studio přivítalo na květnové roadshow v České i Slovenské republice na 250 odborníků, kteří se zajímají o nejnovější CAD a GIS řešení pro oblasti strojírenství a výroby, architektury a stavebnictví i geoinformatiky a infrastruktury. Největší zájem byl o nové sady aplikací Autodesk Design Suite, které nabízejí komplexní zázemí projektantům a konstruktérům napříč všemi průmyslovými obory, a velkoformátový tisk HP se službou HP ePrint & Share pro sdílení, správu a týmovou spolupráci nad projektovou dokumentací.

CAD-Studio-iPad-a-GIS-od-Autodesku-01

„Roadshow v Česku a na Slovensku splnila své poslání – a podle kladného ohlasu věříme, že i očekávání návštěvníků. Nejen, že umožnila všem zájemcům z řad odborné veřejnosti snadno proniknout do velkého počtu atraktivních novinek, ale zároveň si mohli mnoho z nich na místě prohlédnout a vyzkoušet,“ doplňuje Jan Binter, výkonný ředitel akciové společnosti CAD Studio. „Živý zájem vzbudila i předvedená mobilní zařízení – v čele s GIS aplikací běžící na tabletu Apple iPad. Nové aplikace Autodesku pro tablety Apple a na platformě Android rozšiřují praktické využití počítačem podporovaného navrhování opět o krok blíže nejširší skupině uživatelů.“

Pro velký ohlas ke květnovým seminářům se tým CAD Studia rozhodl rozšířit další plánované akce o sérii workshopů a seminářů, které jsou naplánovány na červen a další měsíce. Přímo u počítače si mohou návštěvníci vyzkoušet funkce jednotlivých aplikací. Workshopy se zaměří nejen na praktické využití nových strojírenských nástrojů Autodesku, ale třeba také na přechod z univerzální platformy AutoCAD na oborově zaměřené BIM (informační model budovy) řešení Autodesk Revit nebo na potrubní AutoCAD Plant 3D. Návštěvníci mohou využít i zajímavé nabídky, mezi něž patří 20% sleva na nové licence CAD řešení pro účastníky, možnost přechodu na vybrané produkty řady 2012 se slevou 40 % do 15. července či získání vybrané sady aplikací Autodesk Design Suite zdarma pro předplatitele využívající program Autodesk Subscription.

Tip: Kromě nově oznámených workshopů a webinářů se i letos uskuteční velká uživatelská konference CADfórum 2012. Již osmý ročník u nás rozsahem ojedinělého setkání opět přinese užitečnou možnost výměny poznatků z praxe s tradičním podtitulem Profesionálové profesionálům. Říjnový termín i místo konání budou včas upřesněny, ale těšit se s námi můžete již dnes.

####

O společnosti CAD Studio

CAD Studio a.s. je nejvýznamnějším dodavatelem CAD, CAM, PLM a GIS řešení ve střední Evropě. Portfolio společnosti pokrývá všechna profesní řešení v oblastech strojírenství a výroby, stavebnictví a architektury, geodézie a mapování, vizualizace a animace i geografických informačních systémů pro správu majetku a infrastruktury. V nabídce CAD Studia najdou zákazníci rovněž hardware související s nabízenými řešeními a komplexní nabídku služeb, včetně technické podpory.

CAD Studio, součást holdingu AutoCont, je nejvýznamnějším partnerem společnosti Autodesk v České a Slovenské republice a držitelem certifikace Gold Partner. Dále je držitelem statusu HP DesignJet Partner.

Více informací: www.cadstudio.cz, www.cadforum.cz

Kontakt pro zájemce o řešení společnosti CAD Studio v České republice: Vladimír Michl, CAD Studio – vladimir.michl@cadstudio.cz

Kontakt pro zájemce o řešení společnosti CAD Studio na Slovensku: info@cadstudio.sk