autodesk-Infrastructure-2012-GET-Water-Electric-w600

Společnost Autodesk, světový lídr v oblasti 3D návrhového, konstrukčního a animačního softwaru, představila portfolio sad aplikací Autodesk Design Suites 2012 pro navrhování, konstrukční práce a tvorbu v oblasti zábavního průmyslu. Oborově zaměřené sady aplikací pokrývají kompletní návrhové procesy – od počátečního koncepčního návrhu, přes vlastní návrh, konstrukci a simulaci modelu až po fotorealistickou vizualizaci vhodnou pro přípravu atraktivních prezentačních materiálů.

autodesk-Infrastructure-2012-GET-Water-Electric-w600


„S novými sadami aplikací dochází k zásadnímu prolomení hranic možností práce v jednotlivých softwarových aplikacích pro návrháře, designéry, architekty a konstruktéry ve všech oblastech jejich působení,“ řekl David Palas, ředitel společnosti Autodesk v České republice. „Nové sady obsahují ucelené portfolio nástrojů, které pomáhají našim zákazníkům vizualizovat, navrhovat a vytvářet špičkové produkty, budovy a infrastrukturu.“

Nové sady aplikací se sestávají z produktů, které dokáží pokrýt celý pracovní proces tvorby finálního návrhu včetně fotorealistických výstupů určených pro prodejní a propagační účely. Přínosy sad pro komplexní práci v oblasti stavebnictví, strojírenství a zábavní tvorby jsou výrazné. Možnosti jednotlivých softwarových aplikací a jejich vzájemná interoperabilita pomáhají zvýšit celkový pracovní výkon či kvalitu výstupů, které mohou mít velký vliv na úspěch v náročném konkurenčním prostředí. Zároveň sady umožňují jednotlivým profesím přesáhnout hranice svých oborů a získat tak nové možnosti v návaznosti na další oborové specialisty nebo získání nových zakázek.

Doporučená cenová úroveň každé sady se pohybuje dle jejího zaměření v rozmezí od 30 % až 85 % celkového součtu doporučených cen jednotlivých aplikací obsažených v sadě.

Díky jednotnému uživatelskému rozhraní umožňují sady snadné zvládnutí práce s různými nástroji společnosti Autodesk. Všechny sady jsou dodávány ve třech verzích lišících se skladbou obsažených produktů: Standard Edition, Premium Edition a Ultimate Edition.

Sady aplikací Autodesk Design Suites 2012 zahrnují:

  • Autodesk Design Suite 2012 spojuje výkon a flexibilitu aplikace AutoCAD s intuitivními nástroji pro skicování, koncepční navrhování, prezentaci a vizualizaci. Díky tomu mohou architekti a návrháři produktů vytvářet přesvědčivé návrhy, hladce sdílet data napříč všemi fázemi návrhu a udělat z vizuální komunikace nedílnou součást návrhového procesu. Základem sady Autodesk Design Suite je aplikace AutoCAD 2012, která byla doplněna o nové a rozšířené pracovní postupy pro koncepční navrhování, dokumentaci modelu a zachycování reality.
  • Autodesk Product Design Suite 2012 je nová, komplexní a finančně výhodná sada aplikací pro tvorbu atraktivních výrobků. Obsahuje špičkové aplikace Autodesk pro navrhování, vizualizace a simulace ve strojírenství včetně aplikace Autodesk Inventor 2012. Poskytuje flexibilitu k inovacím a snazší reakci na měnící se podnikatelské požadavky od prvotních konceptů až po detailní konstruktérskou práci a simulaci. Sada aplikací je plně podřízena konceptu digitálního prototypování, který šetří čas a náklady eliminací potřeby fyzických prototypů.
  • Autodesk Factory Design Suite 2012 je řešení pro navrhování a optimalizaci výrobních linek, které pomáhá inženýrům při návrhu rozmístění strojů a výrobních linek v halách na základě digitálního modelu továrny, a šetří jim tak čas i náklady. Nabízí jedinečnou funkčnost pro návrh výrobních hal v aplikacích AutoCAD Architecture 2012 a Autodesk Inventor 2012, výkonné vizualizační a analytické funkce aplikace Autodesk Navisworks a řešení Autodesk Vault pro podporu spolupráce. V sadě 2012 se nově objevuje AutoCAD Mechanical pro automatizaci CAD úloh ve strojírenství a 3ds Max Design a Showcase pro komunikaci a prezentaci projektů.
  • Autodesk Building Design Suite 2012 nabízí komplexní soubor nástrojů, který pomůže architektům, konstruktérům a plánovačům s řešením potřeb z hlediska pracovního postupu, od návrhu, vizualizace a simulace projektů až po tvorbu dokumentace a vlastní výstavbu. Sada Autodesk Building Design Suite obsahuje produkty Revit 2012, které nabízejí nové nástroje pro spolupráci a stavební modelování a plně podporují procesy postavené na informačním modelu budovy (BIM).
  • Autodesk Infrastructure Design Suite 2012 obsahuje aplikaci AutoCAD Civil 3D 2012, která pomáhá urychlit navrhování dopravní infrastruktury novými nástroji pro modelování silnic a přidává integrované funkce pro analýzu kanalizačních sítí plně využívající model aplikace Civil 3D.

autodesk-Building-Design-Suite-2012-Navisworks-w600

Autodesk Building Design Suites

Autodesk Building Design Suite 2012 nabízí komplexní soubor nástrojů, které pomohou architektům, projektantům a inženýrům s řešením potřeb z hlediska pracovního postupu, od návrhu, vizualizace a simulace projektů až po tvorbu dokumentace a vlastní výstavbu. Sada aplikací Autodesk Building Design Suite obsahuje produkty Revit 2012, které nabízejí nové nástroje pro spolupráci a modelování stavby a díky podpoře mračen bodů umožňují přímo začlenit laserové skenování do procesu informačního modelu budovy (BIM).

Autodesk Building Design Suite – Standard

Zahrnuje AutoCAD a produkty vyvinuté nad řešením AutoCAD pro projektanty, kteří potřebují nástroje pro efektivní navrhování, tvorbu dokumentace a sdílení DWG výkresů v jediném, ekonomicky výhodném a praktickém balíčku.

Obsahuje tyto produkty

Autodesk SketchBook Designer

Rozvíjet návrhové koncepty a vytvářet efektivní ilustrace pomocí dokonalého digitálního skicáře.

Autodesk Showcase

Přetvářet CAD data na přesvědčivé vizuální materiály, filmy a interaktivní prezentace s ohledem na účinnější proces revizí a schvalování návrhů i úspěch ve výběrových řízeních.

AutoCAD

Navrhovat a vytvářet výkresovou dokumentaci ve známém prostředí aplikace AutoCAD vhodném pro široké použití zaručující kompatibilitu s původním formátem DWG.

AutoCAD Architecture

Kombinace nástrojů pro architektonické kreslení a známého pracovního prostředí. Tato specializovaná verze aplikace AutoCAD pro architekty přispívá k vyšší produktivitě při navrhování a jednodušší spolupráci.

AutoCAD MEP

Využít specializovaný software na bázi aplikace AutoCAD pro inženýry a specialisty na technické zařízení budov (TZB).

AutoCAD Structural Detailing

Využívat šablony detailů, databáze materiálů se specializovanou verzí aplikace AutoCAD vytvořené pro návrh ocelových a betonových konstrukcí, včetně velké interoperability s aplikacemi pro pevnostní analýzu.

Autodesk Autodesk Building Design Suite – Premium

Nabízí produkty pro architekty a projektanty, kteří potřebují optimalizovanou sadu nástrojů, včetně možností informačního modelování budov (BIM). Známé softwarové aplikace AutoCAD pro efektivní tvorbu dokumentace a aplikace Autodesk 3ds Max Design pro vytváření přesvědčivých vizualizací jsou nyní dostupné v jediném ekonomicky výhodném a praktickém balíčku. Building Design Suite – Premium se sestává ze stejných aplikací jako Standard plus:

Autodesk 3ds Max Design

Umožňuje rychle prověřit návrhové koncepty, přesněji analyzovat oslunění a vytvářet vysoce působivé vizualizace vhodné pro prezentační účely.

Autodesk Revit Architecture

BIM řešení vyvinuté pro architekty, umožňující vytvářet kvalitní a propracované architektonické návrhy založené na digitálních modelech.

Autodesk Revit MEP

BIM řešení vyvinuté pro projektanty technických zařízení budov (TZB) je vhodný pro návrh, analýzu a dokumentaci. Umožňuje přesné a efektivní projektování stavebních systémů – od konceptu až po výstavbu.

Autodesk Revit Structure

BIM řešení pro navrhování stavebních konstrukcí. Pomáhá uživatelům s jistotou předvídat chování konstrukčních řešení a srozumitelněji komunikovat záměr návrhu s dalšími členy projekčního týmu a investory.


Autodesk Building Design Suite – Ultimate

Přináší veškeré možnosti informačního modelování budov (BIM) s vyspělou sadou nástrojů, jež přesahují samotné navrhování a pokrývají i procesy výstavby. Tato edice je vhodná pro profesionály v oblasti stavebnictví, neboť kromě součásti edice Premium obsahuje také aplikaci Autodesk Navisworks Manage pro koordinaci mezi zúčastněnými profesemi; Autodesk Inventor pro efektivnější spolupráci s výrobci stavebních prvků a Autodesk Quantity Takeoff pro snadnou tvorbu výkazů výměr.

Building Design Suite – Ultimate se sestává ze stejných aplikací jako Premium plus:

Autodesk Inventor

Umožňuje spolupracovat s výrobci stavebních prvků a napomáhá přesně porozumět navrhovanému záměru.

Autodesk Navisworks Manage

Pomáhá velmi účinně omezovat stavební rizika a ověřovat přesnost návrhů zjišťováním prostorových omezení a možných kolizí vybavení v raných stádiích procesu navrhování.

Autodesk Quantity Takeoff

Na základě návrhových dat či výkresové dokumentace efektivně pomáhá stanovovat spotřebu materiálů a usnadňuje sestavení rozpočtů.

Autodesk Infrastructure Design Suites

Autodesk Infrastructure Design Suite 2012 je komplexní sada aplikací pro projektanty liniových staveb a infrastruktury. Obsahuje mimo jiné aplikaci AutoCAD Civil 3D 2012, která pomáhá urychlit navrhování dopravní infrastruktury novými nástroji pro modelování silnic a přidává integrované funkce pro analýzu kanalizačních sítí plně využívající model aplikace Civil 3D.

Autodesk Infrastructure Design Suite – Standard

Obsahuje základní návrhové a kreslicí nástroje:

AutoCAD Map 3D

Řešení pro tvorbu map vhodné pro navrhování infrastruktury a modelů umožňující analýzy a úpravy a snadnou výměnu geoprostorových dat.

Autodesk Navisworks Simulate

Zpracovává objemná data a umožňuje kontrolu návrhů pomocí interaktivních 3D průchodů a průletů modelem.AutoCAD

Umožňuje návrh a tvorbu výkresové dokumentace ve známém a rozšířeném uživatelském prostředí vhodném pro široké použití zaručující kompatibilitu s původním formátem DWG.


Autodesk Infrastructure Design Suite – Premium

Autodesk Infrastructure Design Suite – Premium se sestává ze stejných aplikací jako Standard plus:

Autodesk 3ds Max Design

Umožňuje rychle prověřit návrhové koncepty a vytvářet vysoce působivé vizualizace vhodné pro prezentační účely.

Aplikace AutoCAD Civil 3D

Informační model budovy (BIM) pro návrh a dokumentaci inženýrských staveb. Je vytvořen pro stavební inženýry, projektanty a techniky pracující v oblasti dopravní infrastruktury, územního plánování a vodohospodářských projektů.
Autodesk Infrastructure Design Suite – Ultimate

Autodesk Infrastructure Design Suite – Ultimate se sestává ze stejných aplikací jako Premium plus:

Autodesk Navisworks Manage

Pomáhá velmi účinně omezovat stavební rizika a ověřovat přesnost návrhů zjišťováním prostorových omezení a možných kolizí vybavení v raných stádiích procesu navrhování.

CAD-Studio-iPad-a-GIS-od-Autodesku-02

Společnost CAD Studio uspořádala v květnu roadshow v Praze, Brně, Ostravě, Pardubicích, Bratislavě i Košicích. Zájem odborné veřejnosti o živé předvedení novinek Autodesku řady 2012 a velkoformátových tiskových technologií HP potvrdil nejen tradičně silnou pozici řešení pro počítačem podporované navrhování v českém a slovenském průmyslu, ale také sílu uživatelské komunity ve střední Evropě. Odpovědí na neutuchající zájem uživatelů o další informace i praktické tipy a triky je nová série workshopů a webinářů, která probíhá od května až do října.

CAD Studio přivítalo na květnové roadshow v České i Slovenské republice na 250 odborníků, kteří se zajímají o nejnovější CAD a GIS řešení pro oblasti strojírenství a výroby, architektury a stavebnictví i geoinformatiky a infrastruktury. Největší zájem byl o nové sady aplikací Autodesk Design Suite, které nabízejí komplexní zázemí projektantům a konstruktérům napříč všemi průmyslovými obory, a velkoformátový tisk HP se službou HP ePrint & Share pro sdílení, správu a týmovou spolupráci nad projektovou dokumentací.

CAD-Studio-iPad-a-GIS-od-Autodesku-01

„Roadshow v Česku a na Slovensku splnila své poslání – a podle kladného ohlasu věříme, že i očekávání návštěvníků. Nejen, že umožnila všem zájemcům z řad odborné veřejnosti snadno proniknout do velkého počtu atraktivních novinek, ale zároveň si mohli mnoho z nich na místě prohlédnout a vyzkoušet,“ doplňuje Jan Binter, výkonný ředitel akciové společnosti CAD Studio. „Živý zájem vzbudila i předvedená mobilní zařízení – v čele s GIS aplikací běžící na tabletu Apple iPad. Nové aplikace Autodesku pro tablety Apple a na platformě Android rozšiřují praktické využití počítačem podporovaného navrhování opět o krok blíže nejširší skupině uživatelů.“

Pro velký ohlas ke květnovým seminářům se tým CAD Studia rozhodl rozšířit další plánované akce o sérii workshopů a seminářů, které jsou naplánovány na červen a další měsíce. Přímo u počítače si mohou návštěvníci vyzkoušet funkce jednotlivých aplikací. Workshopy se zaměří nejen na praktické využití nových strojírenských nástrojů Autodesku, ale třeba také na přechod z univerzální platformy AutoCAD na oborově zaměřené BIM (informační model budovy) řešení Autodesk Revit nebo na potrubní AutoCAD Plant 3D. Návštěvníci mohou využít i zajímavé nabídky, mezi něž patří 20% sleva na nové licence CAD řešení pro účastníky, možnost přechodu na vybrané produkty řady 2012 se slevou 40 % do 15. července či získání vybrané sady aplikací Autodesk Design Suite zdarma pro předplatitele využívající program Autodesk Subscription.

Tip: Kromě nově oznámených workshopů a webinářů se i letos uskuteční velká uživatelská konference CADfórum 2012. Již osmý ročník u nás rozsahem ojedinělého setkání opět přinese užitečnou možnost výměny poznatků z praxe s tradičním podtitulem Profesionálové profesionálům. Říjnový termín i místo konání budou včas upřesněny, ale těšit se s námi můžete již dnes.

####

O společnosti CAD Studio

CAD Studio a.s. je nejvýznamnějším dodavatelem CAD, CAM, PLM a GIS řešení ve střední Evropě. Portfolio společnosti pokrývá všechna profesní řešení v oblastech strojírenství a výroby, stavebnictví a architektury, geodézie a mapování, vizualizace a animace i geografických informačních systémů pro správu majetku a infrastruktury. V nabídce CAD Studia najdou zákazníci rovněž hardware související s nabízenými řešeními a komplexní nabídku služeb, včetně technické podpory.

CAD Studio, součást holdingu AutoCont, je nejvýznamnějším partnerem společnosti Autodesk v České a Slovenské republice a držitelem certifikace Gold Partner. Dále je držitelem statusu HP DesignJet Partner.

Více informací: www.cadstudio.cz, www.cadforum.cz

Kontakt pro zájemce o řešení společnosti CAD Studio v České republice: Vladimír Michl, CAD Studio – vladimir.michl@cadstudio.cz

Kontakt pro zájemce o řešení společnosti CAD Studio na Slovensku: info@cadstudio.sk

CAD-Studio-Autodesk-Inventor-2012

Akciová společnost CAD Studio, největší specializovaný dodavatel CAD, CAM, GIS a PLM řešení ve střední Evropě, přináší nejširší odborné veřejnosti možnost seznámit se s novinkami oblíbených produktů společnosti Autodesk. Od dubna do června se uskuteční řada tzv. webinářů, kde si mohou zájemci prohlédnout novinky on-line. Kdo si rád osahá nejmodernější technologie pro počítačové navrhování osobně a chce poznat jejich možnosti v praxi, může se těšit na květnovou roadshow v Praze, Brně, Ostravě, Pardubicích, Bratislavě i Košicích.

Všem profesionálům z oblastí architektury a stavebnictví, strojírenství a výroby i geoprostorových řešení a facility managementu poskytuje CAD Studio unikátní příležitost, jak se seznámit s nejnovějšími produkty a sadami řešení pro počítačem podporované navrhování a správu dat. Řada Autodesk 2012 přináší na český a slovenský trh nejen vylepšené produkty, ale také několik čerstvých novinek.

„Každý rok vnímáme zájem o novinky v softwarových řešeních Autodesku, které usnadňují každodenní práci profesionálům napříč mnoha obory,“ vysvětluje Čeněk Černý, ředitel akciové společnosti CAD Studio. „Rozhodli jsme se proto, že jim letos – poprvé pod hlavičkou CAD Studia – novinky představíme jak v sérii tematicky zaměřených on-line přenosů, tak i na velké roadshow po Čechách, Moravě i Slovensku. Srdečně zveme nejen stávající uživatele, ale i všechny zájemce o moderní technologie a zástupce odborných médií. Rozhodně se bude na co dívat!“

Tým zkušených specialistů CAD Studia, který se mimo jiné podílí na lokalizaci některých produktů od Autodesku, na roadshow představí i nové velkoformátové tiskárny HP či 3D polohové snímač pro CAD.

Autodesk 2012 – sady oborových řešení přinášejí nové možnosti

Desítky produktů Autodesku řady 2012 – včetně klíčových řešení AutoCAD, Inventor či Revit – byly na český trh uvedeny na konci března. Pokrývají nepřebernou řadu výrobních oborů a technických disciplín. Díky příkladné vzájemné spolupráci umožňují zefektivnit práci od prvotních konceptů přes detailní projekční a konstrukční návrhy až po simulace a analýzy, to vše od zrodu nápadu přes vývoj a výrobu po fungování v praxi a konec životnosti výrobku. Vítanou novinkou jsou ekonomicky zvýhodněné sady pro projektanty a konstruktéry – Autodesk Design Suites 2012. V oblasti GIS přináší řada 2012 zásadní změnu, která zpřístupní funkčnost „velkého“ GIS řešení i pro nasazení v menších firmách – nebo i na jediné pracoviště.

„Každý profesionál, chce-li zůstat na špičce a uspět na vysoce konkurenčním trhu, potřebuje pro svou práci specializované nástroje. Díky novým sadám, tzv. Suites, si může zvolit takovou kombinaci softwaru, která nejlépe odpovídá jeho zaměření. Oproti nákupu jednotlivých produktů může ušetřit až 65 % z pořizovacích nákladů. To je hodně pádný argument i pro české a slovenské firmy,“ doplňuje Vladimír Michl, manažer pro rozvoj společnosti CAD Studio. „Od CAD Studia pak zákazníci dostanou ještě něco navíc – nejen bezkonkurenční služby a řešení v rámci balíčku CS+ zahrnující námi vyvinuté, specializované nástroje a šablony, ale i bohaté zázemí komunity návrhářů okolo portálu CADforum.cz.“

CAD-Studio-Autodesk-Inventor-2012

Přehled webinářů (duben až červen 2011):       www.cadstudio.cz/webinare

Kdy a kde navštívit roadshow (květen 2011):    www.cadstudio.cz/roadshow2012

Účast na seminářích je pro všechny zájemce bezplatná, z kapacitních důvodů je ovšem třeba se předem registrovat.