ArcGIS Online / GeoBusiness

Featured layer (hostované) jsou vektorová data, umístěna do portálu, tedy hostovaná a zpřístupněná webovou službou, v této ukázce konkrétně přes Feature Service.

Vektorová data jsou tak webově dostupná pro dotazování, vizualizaci a editaci z prostředí desktopových, webových nebo mobilních aplikací.

Tím „hostovaná“ je myšleno, že data jsou umístěna do portálu, ať již ArcGIS Online nebo ArcGIS Enterprise. Data jsou zpřístupněna přes webovou službu s výchozím rozhraním ArcGIS REST.

Některé typy dat umožňují, poté co je nahrajete na portál, vystavit také přes OGC rozhraní, tedy přes služby WMTS a WFS.

GIS konzultant Matej Vrtich ze společnosti Arcdata Praha říká, že vedle hostovaných „vrstev prvků“ můžete na portálu vytvářet také vrstvy prvků odkazováním se na externí data. Takové položky pak u sebe v uživatelském rozhraní nemají přívlastek „hostované“.

Podrobnosti ohledně feature layers najdete v online dokumentaci ArcGIS.

Arcdata Praha o hostovaných datech v portálu ArcGIS Online připravuje článek do nového vydání svého klientského magazínu ArcRevue.

 

Ocenění Esri pro AOPK ČR

Na letošní uživatelské konferenci Esri v americkém San Diegu byla oceněna Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Cenu Special Achievement in GIS (SAG) každoročně uděluje Jack Dangermond, prezident pořádající společnosti Esri. Ocenění získávají zákazníci firmy Esri za inovativní nasazování geoinformačních technologií.

Agentura ochrany přírody a krajiny vytvořila a provozuje Informační systém ochrany přírody, jehož součástí pro zpracování, vizualizaci a analýzu prostorových dat je software od Esri. Ze serveru jsou publikovány datové služby a hojně je využíváno prostředí ArcGIS Online, zejména pro zajištění práce s mobilními aplikacemi v terénu s nástroji Survey 123 for ArcGIS a Collector for ArcGIS. Pro veřejnost jsou také publikovány mapové aplikace vytvořené pomocí ArcGIS API for JavaScript.

Většina prostorových dat je publikována v rámci licence Creative Commons. Creative Commons nabízí škálu různých licenčních schémat, která držitelům autorských práv umožňují nabídnout některá práva na užívání díla veřejnosti, zatímco jiná práva jim stále zůstávají. Cílem je omezit potíže, které platné autorské zákony kladou sdílení informací.

Služby a datové sady jsou k dispozici prostřednictvím Open Data portálu AOPK, na kterém jsou publikována také data z nálezové databáze s 22 miliony záznamy.

Kde ukázkové aplikace najdete

Otevřená data ochrany přírody AOPK ČR  – http://gis-aopkcr.opendata.arcgis.com/

Vybrané aplikace AOPK – http://aopkcr.maps.arcgis.com/home/index.html

Nálezová databáze ochrany přírody – https://portal.nature.cz/nd

Použité technologie Esri

ArcGIS for Server 10.4 Advanced
ArcGIS Online for organizations
ArcGIS Open Data
ArcGIS for Desktop 10.4
ArcGIS Data Interoperability rozšíření
Python a .NET aplikace používající ArcObjects
ArcGIS API for Silverlight
ArcGIS API for JavaScript
Collector for ArcGIS
Survey123 for ArcGIS
Story Maps
ArcGIS Enterprise
Web AppBuilder

Kdo je kdo v projektu

 • Jan Zohorna – ředitel sekce vnitřních služeb
 • Jan Zárybnický – ředitel odboru informačního systému ochrany přírody, projektový manažer, datový specialista
 • Michal Tomášek – vývojář, specialista GIS, datový specialista
 • Zdeněk Kučera – specialista GIS, datový specialista
 • Ludvík Škapec – specialista GIS
 • Petr Duda – vývojář
 • Jan Vostatek – systémový administrátor
 • Oldřiška Kábrtová – specialista GIS
 • Ladislav Matouš – analytik
 • Zbyněk Sovík – specialista GIS
 • Zdeněk Hejkal – specialista GIS
 • Jan Vrba – specialista GIS
[zdroj Esri, Arcdata Praha, AOPK ČR, foto archiv AOPK ČR]
Esri MOOC cartography course / GeoBusiness

Ještě se můžete přihlásit. Bezplatný šestitýdenní online kurz kartografie od školitelů Esri sice už začal, ale až do začátku května se opozdilci mohou přihlašovat.

Ken Field, Edie Punt, John Nelson, Wesley Jones a Nathan Shephard vás provedou základy kartografie v produktech ArcGIS a ArcGIS Online. Do bezplatného online MOOC kurzu se můžete registrovat do 2. května 2018.

Obsah kurzu kartografie

Section 1 – Getting Started: Let’s Get Mapping

Consider the value and purpose of cartography as science and art. Get set up with ArcGIS Pro, ArcGIS Online, and exercise data. Use ArcGIS Pro to design a small-format, multiscale topographic map, using generalization tools and scale-dependent symbology. Use layouts for composition. Add contextual detail, insets, legends, and marginalia.

Section 2 – Maths for Map Makers

Explore how coordinate systems, transformations, and projections affect your map’s message. Deal with the effects of projections and data classification methods on thematic maps. Design and publish a custom basemap in a nonstandard projection to support thematic data. Build attribute-driven symbology. Publish a multiscale web map and app.

Section 3 – The Language of Graphics

See how generalization, symbology, and color affect your story. Explore generalization techniques that reduce feature complexity for smaller-scale displays. Create a variety of thematic maps, including choropleth, proportional symbol, value-by alpha, and multivariate maps. Change symbology and use transparency in creative ways.

Section 4 – Labels and Composition

Learn a little about typography, label placement, and map composition. Set up a palette of label styles for different features and explore options for positioning them around other map details. Create a layout that includes a range of marginalia. Use ArcGIS expressions to define labels in innovative ways.

Section 5 – Going 3D

Consider how to best use the z dimension to represent data for both reference and thematic maps. Use 3D symbology and develop a sense of when 3D adds value to your map. Build 3D scenes and vary the way features are represented using attributes and dynamic symbology.

Section 6 – Mapping Movement and Change

Use the time-aware and animation controls in ArcGIS Pro to design maps that show temporal change. Direct an animated movie to map change; add captions and dynamic overlay information; and publish in a range of popular, shareable formats. Create a display of small multiples for an infographic poster.

Jestliže obrázek vydá za tisíc slov, pak mapa za milion. To jsou slova vypůjčená z předmluvy knihy Proč mapy lžou a není důvod s nimi nesouhlasit. Dvojnásob budou platit v masmédiích, kde je nutné podat čtenáři či divákovi jednoduchou formou maximum informací. Současnost používání map v tištěných a elektronických mediích u nás i v zahraničí je tématem tohoto článku.

Unikátní mapa zločinu

Před několika týdny jste mohli na webových stránkách Lidových novin narazit na mapu kriminality. K tomu, abyste se na ni podívali, vás vybídla lákavá upoutávka, která odkazovala na to, že uvnitř najdete „unikátní mapu“. Jejím autorem byly přímo Lidové noviny a její unikátnost podle autorů spočívala v tom, že kriminalita byla místo na kraje zobrazena pro jednotlivé okresy.

Mapa zločinu ČR / autor Lidové noviny / GeoBusiness

Nechme stranou kartografické přehmaty (a že jich je dost) a zůstaňme u oné unikátnosti. Každý kriminální delikt má své místo činu, které lze lokalizovat přesně lokalizovat a není pochyb o tom, že policie tato místa přesně eviduje. U dopravních informací tomu tak alespoň bylo, na podzim 2009 přibývalo hlídek v jejichž výbavě nechyběla GPS například pro přesné určení polohy dopravní nehody, ostatně webový portál dopravniinfo.cz je toho důkazem.

Nepochybně bude podobně možné lokalizovat i kriminální činy, takže odpovídajícím měřítkem podobné mapy by byla spíše přesnost na městské části či ulice, ne však na okresy či kraje. Není cílem tohoto článku dehonestovat Lidové noviny, ale položit si otázku na téma mainstreamová média a mapy v dnešním digitálním věku a zkusit na ni hledat uspokojivou odpověď. Nejsme trochu pozadu? A jak dohnat svět?

CrimeReports a Police.uk

O tom, že mapy zločinu zpracované na lokální úroveň nejsou jen snem, svědčí například mapová služba CrimeReports, za kterou stojí iniciativa jednotlivce Grega Whisenanta jde o jednu z nejrychleji rostoucích (ne však jedinou) aplikaci mapující kriminalitu v USA. O mashupu Crimereports.com jsme v GeoBusiness psali na podzim roku 2008. Od té doby uplynula spousta vody, která přinesla řadu inovací, podstata však zůstává – bodovými znaky jsou zobrazeny jednotlivé delikty na úrovni ulic včetně adres sexuálních agresorů. Uživatel si může zobrazit jen vybrané typy zločinů, například vykradení vozidla, krádež vozidla, loupeže a podobně a to za zvolený časový úsek. To je nepochybně případ, kdy jedna mapa vydá za milion slov.

Začátkem února letošního roku spustila podobnou službu policie ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a setkala se s obrovskou odezvou veřejnosti. Po spuštění údajně čelily servery 75 tisícům dotazů za minutu a 18 milionům za hodinu, což vedlo k výpadku služby. Není pochyb o tom, že zájem o takovou službu by byl i u nás.

Okresy versus ulice

Ale zpět k médiím. V onom článku Lidových novin autor srovnával kriminalitu v sousedních okresech a výsledkem interpretace dvou hodnot byla například třikrát nižší kriminalita v okrese Opava oproti sousednímu okresu Ostrava. Britský seriózní deník The Guardian se spojil se společností SpatialKey a vytvořili mapový mashup pro porovnání kriminality v různých místech Anglie a Walesu. Uživatel si vybere pro porovnání dvě lokality a při totožném měřítku i může porovnávat míru kriminality. Další možností je porovnání různých typů kriminality v jedné lokalitě. I taková interpretace může vydat za milion slov.

Kudy z toho ven?

Na jedné straně dvě hodnoty okresů, na druhé straně možnost vizuální interpretace jednotlivých typů zločinů v úrovni ulic. Jakým způsobem nabídnout novinářům silnější nástroje pro jejich práci?

Tisk, nebo lépe řečeno všechna média, čelí nutnosti snižování ekonomických nákladů a to nejen na lidskou sílu, ale i na technologie. Těžko si představit v našich podmínkách týmy designérů a kartografů specializovaných pouze na tvorbu map do denního tisku. Mohou být řešením služby jako je GeoCommons, Indiemapper či ArcGIS Online, které za poplatek či zdarma umožní uživatelům jednoduše vytvářet tématické mapy? K tomu bude třeba ze strany redaktorů osvojit si alespoň základní nástroje a především vůbec dozvědět se o možnostech tyto služby využívat.

Řada menších vydavatelů ve vyspělých zemích už to pochopila, GeoCommons využívá například Los Angeles Times, Calgary Herald, či Vancouver Sun. U nás však zbývá ještě přesvědčit dotyčné úřady o poskytování svých dat veřejnosti.