kalendar-feat

Připravili jsme pro vás přehled akcí, které jsou geoinformačně zaměřené a budou se konat v České republice a na Slovensku.
Konference, semináře, workshopy – vše, co souvisí s geoinformatikou, GIS, DPZ, geografií nebo kartografií.

Při zpracování seznamu jsme vycházeli z nám dostupných zdrojů. Víte-li o nějaké události, která není uvedena v seznamu, doplňte ji do diskuze pod textem. Pokud to bude akce, která je relevantní k výše uvedeným zájmovým oblastem nebo s nimi nějak souvisí, tak akci do zveřejníme a přidáme do kalendáře. Nebo nám napište na adresu redakce@geobusiness.cz (zařazení akce do kalendáře urychlíte, když nám pošlete základní položku o akci ve tvaru, jak vidíte níže).

Květen 2011

• 25. 5. / Seminář Plánování pro všechny / Praha / www.cagi.cz
• 26. – 27. 5. / Geoinformatika ve veřejné správě / Mikulov / www.cagi.cz

Červen 2011

 • 8. – 11.6. / Seminář ÚP-GIS Bítov / Bítov / www.cagi.cz

Červenec 2011

 • 11. – 14.7. / Informační systémy v lesnictví a zemědělství – ISZL 2011 / Praha / www.iszl.cz

Září 2011

 • 5. – 6. 9. / Intergraph GeoForum cs 2011 / hotel Galant, Mikulov / www.intergraph.cz
 • 8. – 9. 9. / Geografie a geoinformatika – výzva pro praxi a vzdělávání / Brno /  www.geoconference-mu.eu
 • 15. – 16. 9. / Konference uživatelů Trimble 2011 / Nové Město na Moravě / www.geotronics.cz
 • 20. – 21. 9. / Setkání uživatelů T-MAPY / hotel Jezerka, Ústupky / www.tmapy.cz

Říjen 2011

 • 5. 10. / Student GIS Projekt 2011 / Univerzita Karlova v Praze / www.arcdata.cz
 • 5. 10. / Trimble GIS Express 2011 / Bratislava / www.geotronics.cz (program a přihláška)
 • 6. 10. / Trimble GIS Express 2011 / Brno
 • 6. 10. / Geomatika v projektech / zámek Kozel / http://gis.zcu.cz/
 • 7. 10. / Trimble GIS Express 2011 / Praha
 • 18. 10. / studentská vědecká konference Digitální technologie v geoinformatice a kartografii / Stavební fakulta ČVUT v Praze / http://gkinfo.fsv.cvut.cz
 • 18. – 19. 10. / 17. ročník setkání uživatelů GEPRO & ATLAS / hotel Olšanka, Praha / www.gepro.cz
 • 18. – 19. 10. / Bentley Forum / hotel Myslivna, Brno / www.bentley.cz

Listopad 2011

 • 3. – 4. 11. / Krajský rok informatiky / Plzeň /
 • 9. – 10. 11. / 20. konference GIS ESRI v ČR / Kongresové centrum Praha / www.arcdata.cz
 • 15. – 16.11. / Setkání uživatelů software TopoL Software / hotel Jizerka u Sečské přehrady / www.topol.cz
 • 16. 11. / Den GIS 2011 / celý svět / www.gisday.com
 • 24. – 25. 11. / GIS LZE – PRAKTICKÉ VYUŽITÍ GIS V LESNICTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ / Mikulov, hotel Galant / www.gislze.cz
 • 30. 11. / Inspirujme se…potřebami / Vzdělávací a informační centrum Floret v Průhonicích / Průhonice / www.inspirujmese.cz
mio-navigace-model-2011-feat

Společnost Mio přichází na trh s novými modely navigací Spirit 380, 480, 485, 487, 670, 680, 685 a Spirit 687 vybavených řadou nových vlastností pro snadnější ovládání a kvalitnější navigování. Doplňující funkce pak umožňují použít navigaci i jako cestovního průvodce a všechny navigace zahrnují bezplatnou dvouletou aktualizaci mapových podkladů i samotného softwaru.

„Nové modely přichází právě včas před letní cestovní sezónou a posouvají Mio opět do čela technologických inovátorů v této oblasti. Inovované funkce navigování zjednodušují výběr vhodné trasy dle aktuální potřeby nebo se sami přizpůsobují stylu daného řidiče,“ říká Tomáš Kudweis, obchodní a marketingový manažer společnosti Mio Česká republika a Slovensko.

Komfortní navigace

Všechny nové modely disponují pokrokovými technologiemi pro plánování trasy. Funkce Smart Routes používá k optimálnímu výpočtu informace sesbírané od milionů řidičů, díky kterým je cesta rychlejší a úspornější. Ve výpočtu je navíc zohledněn i čas a den konání cesty. V průběhu jízdy jsou uživatelé navigováni prostřednictvím 3D náhledů křižovatek doprovázené jasnými a přehlednými pokyny o řazení.

Výběr tras nově navrhuje 4 možnosti jízdy graficky znázorněné přímo na displeji navigace – nejrychlejší, nejkratší, nejjednodušší a nejekonomičtější. Uživatelé mohou využít také plánování cesty s optimalizací průjezdních bodů jak v navigaci, tak i v aplikaci na počítači MioMore Desktop. Novinkou je také funkce LearnMeTM Pro, která se učí stylu jízdy řidiče a přizpůsobuje výběr obvyklé trasy včetně odhadovaného času příjezdu do cíle. Novinkou je i simulace polohy v tunelu a hlasové navigování Text-to-Speech, s hlasovými pokyny včetně názvů silnic.

I parkování je s novými navigacemi Mio stále jednodušší. Nový parkovací asistent automaticky zobrazuje seznam parkovacích míst v blízkosti cíle a jedním klenutím na symbol „P“ řidiče dovede na nejbližší parkoviště.

Jednodušší ovládání

Zadávání adres ulehčí klávesnice QuickSpell zobrazující relevantní klávesy na základě informací z databáze a tím intuitivně napovídá v průběhu zadávání. Nalezení cílového bodu je daleko snazší i díky novému vyhledávání podle klíčových slov, které funguje na stejném principu jako fulltextové vyhledávače na internetu.

Nároční zákazníci určitě ocení bezplatné a funkční RDS-TMC dopravní zpravodajství, fungující kompatibilně se SmartRoutes pro optimální výpočet trasy.

Větší hodnota

Každý z nových modelů je nabízen s dvouletou aktualizací map a softwaru zdarma. Po dvou letech je možné aktualizace map, stejně jako cestovní průvodce nebo další doplňky dokoupit na webových stránkách výrobce.

Navigace Mio nabízí také propracované cestovní průvodce. Užitečné informace o historických budovách doplněné o fotografie, detailní popisy, otevírací hodiny a kontakty jsou uživatelům k dispozici pro všechna hlavní města Evropy. Uživatel má dokonce k dispozici i plánovač výletů a režim pro chodce výborně sloužící při prohlídkách těchto měst. V případě zájmu si uživatelé mohou informace o ostatních městech také jednoduše prodloužit.

Chcete-li získat informace o produktech a maloobchodních cenách, navštivte, prosím, www.mio.com/cz nebo kontaktujte vašeho regionálního zástupce Mio.

O společnosti Mio

Společnost Mio Technology vyvíjí a prodává produkty, které svým uživatelům umožňují využít poslední novinky v mobilních službách. Společnost byla založena v květnu 2002 a nyní působí na Tchaj-wanu, v Číně, Evropě, Severní Americe, Austrálii, Japonsku a Jižní Koreji. Mio Technology celosvětově zaměstnává více jak 1700 lidí a své produkty prodává ve více jak 58 zemích. Mio Technology je momentálně jedničkou na trhu s GPS v regionu střední a východní Evropy*. Celosvětově obsazuje třetí příčku.

Mio předpovídá, že mobilní život a mobilní obchod bude v budoucnu základem každodenního života. Produkty, zahrnující autonavigace, osobní navigace a navigační PDA systémy, byly vyvinuty se zaměřením na potřeby zákazníků. Slogan značky Mio, „Explore More“, tedy „Objevte více“, vychází ze snahy zlepšit cesty, kterými lidé vnímají svět, a dát uživatelům vědět, že ho mohou objevovat jednoduše a svobodně.

Časopis Geodetický a kartografický obzor (GaKO) je odborný a vědecký časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, který vychází již 57 let.

V prvním čísle ročníku 2011 uveřejnili své názory také Karel Večeře, předseda rezortu ČÚZK, a Hedviga Májovská, předsedkyně ÚGKK. Po dohodě s redakcí GaKO přinášíme plné znění obou článků.

Úspory ve výdajích nesmí způsobit zhoršení úrovně poskytovaných služeb

Slovo úspory jsme v roce 2010 skloňovali ve všech pádech a stejně tomu bude i v roce 2011. S prvními úspornými opatřeními ve výdajích státního rozpočtu České republiky (ČR) na rok 2010 přišla vláda již v lednu a státní správa zeměměřictví a katastru v jejich důsledku musela uspořit 2,2 % všech výdajů. To byl jistě úkol splnitelný bez jakéhokoli dopadu na rozsah nebo kvalitu poskytovaných služeb. Druhé omezení výdajů schválila nová vláda vzešlá z květnových voleb v červenci a představovalo dalších 2,4 % výdajů, tedy v součtu za rok 2010 jde o úsporu 4,6 % výdajů. Úsporná opatření byla realizována tak, aby byly zachovány velmi příznivé lhůty vyřizování podání k zápisu do katastru nemovitostí i při poskytování údajů, a nebyl významněji dotčen žádný z probíhajících rozvojových projektů. Podařilo se ušetřit v provozních výdajích, odloženy byly některé investice a platy zaměstnanců se snížily přibližně o 2 %.

Státní správa zeměměřictví a katastru nemovitostí se musí v roce 2011 vyrovnat s dalším snížením výdajů o dalších přibližně 6 %, což po započtení úsporných opatření přijatých v průběhu roku 2010 představuje meziroční pokles výdajů o více než 10 %. Dochází ke snižování počtu zaměstnanců, v prvním kroku o 5 %, a toto snižování bude muset ještě pokračovat v roce 2012, pokud vláda nepřehodnotí svůj záměr zmrazit celkovou výši prostředků na platy na úrovni roku 2011. Naším základním cílem je zachování krátkých lhůt a kvalitativních parametrů při zápisech vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí. Určitý útlum trhu s nemovitostmi v ČR, započatý v roce 2009 de setiprocentním poklesem počtu návrhů na vklad, se v roce 2010 zastavil a dochází ke stagnaci počtu transakcí s nemovitostmi. To nám dává možnost zvládat tyto služby s mírně se snižujícím počtem zaměstnanců a jsme tak schopni snižovat výdaje bez negativních dopadů na naše klienty. Ani při maximální hospodárnosti však není možné uchránit před krácením výdaje na digitalizaci katastrálních map. Musíme snížit počet zaměstnanců, kteří se digitalizací map zabývají a musíme krátit i výdaje na veřejné zakázky. Koncový termín tak současná úsporná opatření oddalují o 1 až 2 roky. Úsporná opatření v zeměměřických činnostech zajišťovaných Zeměměřickým úřadem urychlí některé dlouhodobé záměry jako například postupné omezování údržby klasického bodového pole. Úspory přináší také nasazení systému digitální kartografie či postupné omezování klasického prodeje map, který je nahrazován prodejem přes e-shop. Další úspory budou provedeny ve všech organizačních složkách státu v resortu v oblasti administrativy a řízení.

Snižovat náklady musí i soukromé zeměměřické firmy, na které zprostředkovaně dopadají nejen omezení výdajů ve veřejném sektoru, ale samozřejmě i úsporná opatření na straně zadavatelů prací ze soukromého sektoru. Soutěž o zakázky stlačuje ceny a to má nejen pozitivní, ale i velmi negativní dopady v oblasti kvality výsledků. Častěji se setkáváme s vážnými vadami v geometrických plánech i ve výsledcích zeměměřických činností při pozemkových úpravách, kde je pozdější náprava nedostatků téměř neřešitelným problémem. Není se čemu divit, když firmy nabízejí svou práci za ceny, které evidentně nepokrývají náklady spojené s vyhotovením výsledku při dodržení všech platných předpisů a odborných postupů. Tento stav by neměli tolerovat především úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři, kteří takové výsledky ověřují. Jejich povinností je se vší pečlivostí ověřit, zda výsledek zeměměřické činnosti svými náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a mají být určitou zárukou pro objednatele, že předaný výsledek je správný a tudíž plně využitelný pro jejich další právní úkony. Zeměměřické a katastrální inspektoráty tak mají v současné době více práce s prováděním dohledů a správními řízeními o porušení pořádku na úseku zeměměřictví. Stát si musí za této situace silněji vynucovat dodržování základních pravidel nezbytných pro udržení kvality výsledků zeměměřických činností. Přibývají tak nejen postihy úředně oprávněných zeměměřických inženýrů, ale i postihy osob, které zeměměřické činnosti vykonávají, aniž jsou k tomu odborně způsobilé, neboť nemají alespoň úplné středoškolské vzdělání zeměměřického směru. Jde o vážné problémy, které by mohly velmi nepříznivě ovlivnit pověst a postavení zeměměřičů, proto není na místě je podceňovat.

Zeměměřictví a katastr nemovitostí se bude v ČR dále rozvíjet navzdory složité ekonomické situaci. Největší impulsy k jejich rozvoji přináší v posledních desetiletích rozvoj informačních, komunikačních a měřických technologií a nejinak tomu bude i v roce 2011. Státní správa zeměměřictví a katastru se připravuje na významnou změnu v nasazení nové architektury Informačního systému katastru nemovitostí, spočívající v centralizaci celého systému. Tato změna bude významným podnětem pro rozvoj nových služeb e-Governmentu. Poskytovat informace takovým způsobem, aby každý uživatel dostal vše potřebné přímo do svého počítače cestou uživatelsky příjemné aplikace, se nám daří. Skutečnou výzvou pro blízkou budoucnost je však elektronická komunikace na vstupu, tedy při aktualizaci obsahu databází. V případě katastru nemovitostí musíme řešit nejen předkládání elektronické formy listin o právních vztazích, ale také se zabývat elektronickou komunikací s geometry při předkládání geometrických plánů. Již dnes ověřujeme přínosy elektronické komunikace s notáři v dědických záležitostech a je namístě tyto zkušenosti využít pro elektronická podání i v jiných věcech. Skutečným přínosem však jsou jen podání umožňující přímé zpracovaní strukturovaných údajů od navrhovatele a nikoli zasílání skenovaných dokumentů. Jen tak dojde ke zrychlení postupů při zápisech do katastru nemovitostí, neboť informační systém bude pracovat s doručenými daty a úředník bude místo přepisování pouze kontrolovat, zda je možné zápis provést a zda jeho podobu informační systém připravil správně.

V oblasti měřických postupů a technologií zpracování výsledků měření přináší rok 2011 novinku v podobě nové realizace Evropského terestrického referenčního systému (ETRS) přechodem z rámce ETRF89 na ETRF2000. Změny ETRS souřadnic vybraných bodů České státní trigonometrické sítě vyvolané touto změnou nejsou z hlediska prací v katastru zásadní, neboť se pohybují v milimetrech. Současně však zavádíme nový postup pro transformace mezi souřadnicovými systémy S-JTSK a ETRS, který bude plně využitelný pro všechny práce v katastru nemovitostí. Jeho výhodou bude jednoznačný výsledek transformace, nezávislý na výběru bodů pro transformaci v okolí místa, kde bylo měření prováděno, i zjednodušení postupu zpracování výsledků měření technologií globálního navigačního satelitního systému – GNSS. Věřím, že tato novinka roku 2011 přispěje k dalšímu rozvoji těchto nových měřických metod v geodetické praxi.

Z velkých úkolů roku 2011 bych rád ještě zmínil naše zapojení do záměru vlády vybudovat systém základních registrů veřejné správy, v jehož rámci vytváříme Registr územní identifi kace, adres a nemovitostí. Do roku 2011 vstupujeme připraveni pro pilotní provoz tohoto nového registru, v rámci kterého by první spolupracující obce měly v registru odzkoušet aktualizaci adres. Nezbývá tedy než věřit, že i práce na ostatních základních registrech pokročí, tento ambiciózní záměr bude naplněn a resortu zeměměřictví a katastru přinese nové impulzy ke zlepšení poskytovaných služeb. Našim dlouhodobým cílem je poskytování komplexních služeb pro trh s nemovitostmi i veřejnou správu s přiměřenými náklady a základní registry jsou nepochybně jednou z cest, jak se naplnění tohoto cíle zase o kousek přiblížit.

Autor: Ing. Karel Večeře, Český úřad zeměměřický a katastrální


Do redakce GaKO došlo dne 1. prosince 2010.

Distribuce časopisu Geodetický a kartografický obzor

Distribuci předplatitelům v České republice zajišťuje SEND Předplatné. Objednávky zasílejte na adresu SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21 Praha 4 tel. 225 985 225, 777 333 370, 605 202 115 (všední den 8-18 hodin), e-mail: send@send.cz, www.send.cz, SMS 777 333 370, 605 202 115.
Ostatní distribuci včetně Slovenské republiky i zahraničí zajišťuje nakladatelství Vesmír, spol. s r. o. Objednávky zasílejte na adresu Vesmír, spol. s r. o., Na Florenci 3, POB 423, 111 21 Praha 1, tel. 00420 234 612 394 (administrativa), další tel. 00420 234 612 395, fax 00420 234 612 396, e-mail: vanek@msu.cas.cz, e-mail administrativa: vorackova@msu.cas.cz, nebo imlaufova@msu.cas.cz. Dále rozšiřují společnosti holdingu PNS, a. s.
Do Slovenskej republiky dováža MAGNET – PRESS SLOVAKIA, s. r. o., Šustekova 10, 851 04 Bratislava 5, tel. 004212 67 20 19 31 až 33, fax 004212 67 20 19 10, ďalšie čísla 67 20 19 20, 67 20 19 30, e-mail: magnet@press.sk. Predplatné rozširuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 821 06 Bratislava 214, tel. 004212 54 41 80 91, 004212 54 41 81 02, 004212 54 41 99 03, fax 004212 54 41 99 06, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk. Ročné predplatné 12,- € (361,50 Sk) vrátane poštovného a balného.