Letecké snímkování

Letecký snímek, nepravé ortofoto, pravé ortofoto. Jaké jsou rozdíly?

vysvetlujeme-letecky-snimek-ortofoto

Jaké jsou rozdíly mezi leteckým snímkem, nepravým a pravým ortofoto? Ve firmě Hrdlička, která se leteckým snímkováním také zabývá, připravili návod.

Při využívání leteckých dat je třeba rozlišovat jednotlivé způsoby zpracování dat. To má totiž zásadní vliv na jejich přesnost. Nejběžnějším výstupem je ortofoto… nebo ne?

Letecký snímek

Na leteckém snímku nejsou opravena zkreslení jako jsou padající komíny či viditelné fasády domů. Pokud jde o souvislé zobrazení, je provedena jen prostá transformace pomocí okrajů snímků tak, aby na sebe navazovaly.

ukazka-letecky-snimek

Příkladem leteckých snímků jsou nezpracovaná data z letadel a dronů či historické letecké snímky.

Nepravé ortofoto

Nepravé ortofoto vzniká opravou snímků o zkreslení, způsobené náklonem snímku vůči terénu a provádí se pouze pro body na úrovni terénu. Jako podklad pro korekci se zpravidla používá model terénu.

ukazka-neprave-ortofoto

Jako příklad lze zmínit ortofoto z produkce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Pravé ortofoto

Celý snímek je v tomto případě převeden do pravoúhlé projekce. Tedy jak body na terénu, tak i ostatní objekty jako budovy, stromy atd. Pro tento způsob opravy se používá model povrchu. Varianta vytvoření pravého ortofota je náročnější na zpracování, ale věrohodnější z hlediska odměřování vzdáleností mezi objekty.

ukazka-prave-ortofoto

Příklad: Data G3D

Odměřování a vektorizace

Během měření a vektorizace z leteckých snímků může vlivem zkreslení snímků dojít k závažným chybám.

Na pravém ortofoto je pata objektu A i jeho vrch A‘ na stejné poloze.

Na nepravém ortofoto (nebo leteckém snímku) došlo k výraznému rozdílu v poloze obrazu mezi patou (A) a vrchem objektu (A‘).

odměřování na pravém ortofoto
Pravé ortofoto
odměřování na nepravém ortofoto
Nepravé ortofoto

Závěry k vektorizaci

Z pravého ortofoto je možné vektorizovat ve všech úrovních.

Z nepravého ortofoto je možné vektorizovat objekty pouze v úrovni terénu.

Z leteckého snímku není vhodné vektorizovat vůbec.

Kde se s čím setkáte?

Pro snímky s vysokým rozlišením se zpravidla používá pravé ortofoto, typicky jsou pro pořízení těchto dat použity bezpilotní letecké prostředky (drony).

Pro snímky se středním a nižším rozlišením se používá nepravé ortofoto (letadla, družice). Je to dáno jednak požadavky na přesnost a pak také velikostí perspektivního zkreslení.

Snímky z blízka budou velmi zkreslené a je třeba je opravovat. Jinak je takřka nelze spojit do nepravého ortofota.

Snímky z větší vzdálenosti/výšky mají menší perspektivní zkreslení a tudíž je to méně rušivé a „stačí“ opravit chyby z náklonu snímku.

Připravil Ing. Ondřej Kočí, Hrdlička, s.r.o.

/* ]]> */