Národní centrum pro kosmický průzkum SATCEN


V České republice už letos v červenci vznikne národní satelitní centrum SATCEN ČR.

Ministerstvo obrany oznámilo, že na základě závazků vůči Severoatlantické alianci NATO v oblasti poskytování obrazového zpravodajství (tzv. IMINT – Imagery Intelligence) vznikne v České republice centrum pro kosmický průzkum SATCEN ČR.

Satelitní centrum bude v provozu od 1. července 2018 v rámci Vojenského zpravodajství a bude plnit úkoly pro zpravodajskou podporu české armády a velitelských struktur NATO, pro státní instituce a integrovaný záchranný systém například v případě živelních katastrof.

„Vytvořením národního satelitního centra SATCEN ČR reálně plníme jeden z našich závazků vůči NATO. Zároveň tak podpoříme práci integrovaného záchranného systému a dalších státních institucí v České republice,“ uvedl ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun.

Satelitní centrum bude zajišťovat obrazové zpravodajství na národní i mezinárodní úrovni. V rámci NATO se bude jednat o získávání družicových snímků a tvorbu analytických výstupů pro alianční potřeby. Česká republika tak plní jeden z cílů NATO, ve kterém se zavázala právě vybudovat národního prvek IMINT.

Stejným způsobem bude centrum podporovat i Armádu České republiky. SATCEN ČR poskytne zpravodajskou podporu českým kontingentům působícím v zahraničí a přispěje tak k informovanosti českých vojáků v misích.

V České republice nabídne centrum zároveň součinnost jednotlivým resortům či integrovanému záchrannému systému. Na základě požadavku může například monitorovat pohyby zemského povrchu u dopravních staveb nebo zjišťovat rozsah přírodních pohrom, jako jsou povodně či požáry.

Proces vyžadování snímků bude časově velmi flexibilní, samotné snímky budou k dispozici již v desítkách minut od nasnímání zájmového prostoru.

SATCEN ČR bude integrované ve struktuře Vojenského zpravodajství, které má již s řízením a využívám IMINTU několikaleté zkušenosti. Centrum vznikne 1. července 2018 a budou jej tvořit specialisté na obrazové a geoprostorové informace, fotogrammetrii, geoinformatiku a družicové technologie.

K zahájení plnění operačních úkolů musí dle požadavků NATO dojít nejpozději do 31. prosince 2019. V tomto období bude probíhat aktivní nábor a výcvik specialistů, pořizování technologií a testovací provoz jednotlivých pracovišť. Výstavba centra bude finančně kryta z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany.