Přehled institucí

V oboru působí celá řada veřejných institucí.

Český úřad zeměměřický a katastrální

Český úřad zeměměřický a katastrální je ústředním orgánem státní správy. Byl zřízen zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech. Tento zákon rovněž … Přečíst

Úřad pro civilní letectví

Úřad pro civilní letectví České republiky (ÚCL) je správní úřad České republiky podřízen Ministerstvu dopravy. Je leteckým úřadem ustanovený státem ve shodě s Chicagskou … Přečíst

VGHMÚř

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) generála Josefa Churavého VGHMÚř je vojenské zařízení se speciální vojensko-odbornou působností a zodpovědností. Zabezpečuje sběr informací, tvorbu a správu standardizovaných … Přečíst