Přehled institucí

V oboru působí celá řada veřejných institucí.

Český úřad zeměměřický a katastrální

Český úřad zeměměřický a katastrální je ústředním orgánem státní správy. Byl zřízen zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech. Tento zákon rovněž upravuje jeho působnost. ČÚZK sídlí v Praze, v jeho čele stojí předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky. ČÚZK disponuje vlastním rozpočtem a je přímo podřízen vládě, ve které je […]

Tagged , , , | Leave a comment

Úřad pro civilní letectví

Úřad pro civilní letectví České republiky (ÚCL) je správní úřad České republiky podřízen Ministerstvu dopravy. Je leteckým úřadem ustanovený státem ve shodě s Chicagskou úmluvou o civilním letectví (ICAO). Na území České republiky ÚCL vykonává dohled nad civilním letectvím, licencuje piloty a certifikuje letadla a letecká technická zařízení. Např. letadlům přiděluje imatrikulace. Činnost úřadu se […]

Tagged , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úřad pro civilní letectví

VGHMÚř

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) generála Josefa Churavého VGHMÚř je vojenské zařízení se speciální vojensko-odbornou působností a zodpovědností. Zabezpečuje sběr informací, tvorbu a správu standardizovaných geodetických, kartografických a geografických podkladů a map a speciálních databází určených pro zabezpečení obrany České republiky. Plní úkoly přímé geodetické, geografické a hydrometeorologické podpory velitelů a štábů vojsk při výcviku, řešení humanitárních operací a zejména při ohrožení […]

Tagged , , , | Leave a comment
Staňte se také členem Asociace podnikatelů v geomatice.