Sleva na software ProGEO

GEOGRAFIE

Hranice jako téma historickogeografické konference

projekt Spojené státy Velkého Rakouska / GeoBusiness.cz

Zajímá vás národní hranice ze všech úhlů pohledu? Přijďte tedy koncem ledna na konferenci, která se jí bude zevrubně zabývat.

14. historickogeografická konference s názvem „Hranice jako symbol státnosti, ambicí a společných zájmů“ se bude konat 24. ledna 2018 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Velká geologická posluchárna a Korčákova posluchárna, PřF UK, Albertov 6, Praha 2).

Program historickogeografické konference v lednu 2018

Národní hranice

 • Tadeusz Siwek – Problematika vnitřních hranic v projektu Spojených států Velkého Rakouska
 • Jiří Martínek – Co všechno bude naše? Odborná stanoviska českých geografů k vymezení československých hranic 1918-19
 • Tomáš Burda – Správní hranice Československa. Pokus o vnitřní emancipaci nového státu

Hranice ve středověku

 • Markéta Marková – Hranice ve středověku a jejich specifika
 • Josef Žemlička – Projekt územních změn mezi Václavem II. s Fridrichem Klementem Míšeňským: pokus o vymezení
 • František Musil – Vývoj hranice vznikajícího raně středověkého Uherska a území dnešního Slovenska

Nejisté hranice

 • Peter Chrastina – Salaš/Sálaš ako symbol etnickej hranice na Dolnej zemi
 • Michal Ďurčo – Krajina versus technokrati – predstavy a realita medzivojnových projektov spojenia Moravy so Slovenkom prostredníctvom cestnej infraštruktúry
 • Michal Navrátil – Vymezování venkova – nezbytnost nebo přežitek?

Politické hranice

 • Jiří Dvořák – Hranice jižních Čech a Horního Rakouska v průběhu 20. století
 • Petr Marek – Došlo po roce 1948 ke změně prostorového vymezení českých zemí, a tedy i ke změně polohy česko-moravské hranice?
 • Daniel Jakubek – Problematika moldavsko-ukrajinské hranice v kontextu ruské politiky

Hranice v životním prostředí

 • Nina Milotová – „Šumavě hrozí záhuba!“ aneb lýkožrout nezná hranic
 • Karolína Pauknerová, Jiří Woitsch – Kdo určuje, kde a jak přejít hranici? Případ tetřev
 • Zbyněk Janoušek – Proměny socioekonomické exponovanosti území Česka a jejich vliv na využití krajiny 1845–2010

Přeshraniční spolupráce

 • Tomáš Havlíček, Milan Jeřábek, Jaroslav Dokoupil – Euroregiony jako platforma přeshraničních ambicí a zájmů
 • Michal Šindelář – Percepce přeshraniční spolupráce z pohledu místních obyvatel v Euroregionu Pomoraví / Weinviertel/ Zahorie

Jak se přihlásit na konferenci

Účast na konferenci je bez poplatku.

V úvodu článku je použit výřez z mapy Spojených států Velkého Rakouska. Spojené státy Velkého Rakouska (Die Vereinigte Staaten von Groß-Österreich) byl název plánovaného státního útvaru, který měl vzniknout federalizací rakousko-uherské monarchie. Projekt vypracoval v roce 1906 Aurel Popovici na objednávku arcivévody Františka Ferdinanda. Jeho cílem bylo omezit národnostní napětí v říši vytvořením patnácti poloautonomních států na etnickém základě.

/* ]]> */