Vzdělávání

Nově akreditovaný obor na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK

novy-obor-geoinformatika-kartografie-dpz-na-prf-uk-g

Na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy bude od zimního semestru 2021 zahájena výuka nového akreditovaného magisterského oboru s názvem Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země.

V programu bude vymezen větší prostor pro obor dálkový průzkumu Země. Velká pozornost byla rovněž věnována aktualizaci a modernizaci výuky předmětů v oborech geoinformatika a kartografie.

Nově koncipovaný studijní program seznámí studenty se soudobými pokročilými metodami sběru, ukládání, zpracování a vizualizace prostorových dat. Má široký záběr v oboru kartografie (zahrnuje např. předměty: digitální, matematická kartografie, historická kartografie, produkce kartografických děl), GIS (předměty: open source GIS, geoinformatika, interpolace prostorových dat, prostorové databáze, programování pro GIS, 3D modeling and geovisualization) a dálkového průzkumu Země (předměty: pokročilé metody zpracování obrazových dat DPZ I a II, obrazová a laboratorní spektroskopie, zpracování radarových a LiDARových dat, klasifikace a extrakce 3D objektů, letecká fotogrammetrie, navigační satelitní systémy, dálkový průzkum planet).

Výuku zajišťuje Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie.

Studentům jsou k dispozici současné technologie a přístroje pro získávání dat DPZ (drony a kamery), laboratorní spektroskopii (sperktroradiometry, přístroje pro analýzu zdravotního stavu vegetace), kartografii a geodézii (přesné GPS přijímače, totální stanice, laserové skenery).

Pracovníci katedry řeší několik mezinárodních výzkumných projektů, do nichž se studenti mohou osobně zapojit. Dostanou tak příležitost získat profesní poznatky v navrhování a provádění výzkumných a vývojových projektů v různých oblastech geoinformatiky.

Získané znalosti a dovednosti předurčují absolventy pro profesní uplatnění ve veřejné i soukromé sféře, případně v geovědním výzkumu.

/* ]]> */