Asociace

Přehled asociací v geo-oborech

Aliance pro bezpilotní letecký průmysl

Aliance pro bezpilotní letecký průmysl (UAVA) vznikla na základě rostoucí poptávky trhu po uceleném a systémovém přístupu reprezentujícím účastníky nově se rozvíjejícího UAV odvětví při zachování celospolečenských zájmů. Zakládajícími členy jsou doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc., emeritní generální ředitel Úřadu pro civilní letectví, rektor Vysoké školy obchodní a vedoucí katedry letecké dopravy na VŠO Praha […]

Tagged , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aliance pro bezpilotní letecký průmysl

Asociace podnikatelů v geomatice

Asociace podnikatelů v geomatice (APG) je sdružení podnikatelských subjektů podnikajících v oboru geodézie, geoinformatiky a subjektů zabývajících se sběrem dat a pozemkovými úpravami. Slovem „geomatika“ v názvu chce tato asociace prezentovat otevřenost pro všechny podnikatele a zaměstnavatele podnikající nejen v geodézii, ale i v jiných blízkých oborech jako jsou pozemkové úpravy a GIS. Byly učiněny […]

Tagged , , | Leave a comment

CAGI

Česká asociace pro geoinformace (CAGI) je nezávislé dobrovolné společenské sdružení subjektů působících na území České republiky v oblastech prostorově orientovaných informačních systémů a příslušných informačních technologií. Asociace je sdružením ve smyslu zákona č. 83 /1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Asociace je reprezentantem odborných, profesních a společenských zájmů svých členů. Členy jsou […]

Tagged , , | Leave a comment

Český svaz geodetů a kartografů

Kdo jsme Český svaz geodetů a kartografů (dále jen „ČSGK“) je nezávislým, dobrovolným a společenským profesním sdružením ustaveným podle zákona o sdružování občanů. ČSGK je členem Mezinárodní federace zeměměřičů – International Federation of Surveyors (FIG), kde používá označení Czech Union of Surveyors and Cartographers (CUSC). ČSGK je od roku 1990 zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických […]

Tagged , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Český svaz geodetů a kartografů

Kartografická společnost ČR

Česká kartografická společnost sdružuje zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map a atlasů a související obory. Zájemci mohou být z veřejné správy, soukromých firem i vzdělávacích institucí. Společnost má přibližně 100 individuálních členů a podporuje ji šest členů […]

Tagged , , | Leave a comment

Nemoforum

Poslání Nemoforum se chce na základě spolupráce institucí z veřejné, profesní (soukromé) i akademické sféry podílet na vybudování funkčního eGovernmentu v České republice, který jejím občanům umožní – v oboru informací o nemovitostech a o území – rychlou a jednoduchou komunikaci s veřejnou správou. Záměrem Nemofora je přispívat k řešení nejrůznějších problémů s tím spojených, v souladu s vývojem v Evropě i ve světě, za účelem uspokojení potřeb uživatelů, […]

Tagged , | Leave a comment
Staňte se také členem Asociace podnikatelů v geomatice.