Mapy v médiích čekají na objevení?

Jestliže obrázek vydá za tisíc slov, pak mapa za milion. To jsou slova vypůjčená z předmluvy knihy Proč mapy lžou a není důvod s nimi nesouhlasit. Dvojnásob budou platit v masmédiích, kde je nutné podat čtenáři či divákovi jednoduchou formou maximum informací. Současnost používání map v tištěných a elektronických mediích u nás i v zahraničí je tématem tohoto článku.

PDF v souřadnicích: GeoPDF

Portable Document Format (PDF) se stal v uplynulých letech standardem pro sdílení dokumentů u nichž je třeba jistoty, že u každého uživatele budou vypadat totožně. Uplatnění našel v mnoha oborech, v oblasti počítačové grafiky se stal i výměnným formátem dostatečně kvalitním i pro tisk a nevyhnul se obloukem ani mapám.