V každém oboru působí celá řada firem. Stejně je tomu v geoinformatice a dalších příbuzných oborech.

Aliance pro bezpilotní letecký průmysl

Aliance pro bezpilotní letecký průmysl (UAVA) vznikla na základě rostoucí poptávky trhu po uceleném a systémovém přístupu reprezentujícím účastníky nově se rozvíjejícího UAV odvětví … Přečíst

APG

Asociace podnikatelů v geomatice (APG) je sdružení podnikatelských subjektů podnikajících v oboru geodézie, geoinformatiky a subjektů zabývajících se sběrem dat a pozemkovými úpravami. Slovem … Přečíst

ARCDATA PRAHA

CAD Studio

CAGI

Česká asociace pro geoinformace (CAGI) je nezávislé dobrovolné společenské sdružení subjektů působících na území České republiky v oblastech prostorově orientovaných informačních systémů a příslušných … Přečíst

Český svaz geodetů a kartografů

Kdo jsme Český svaz geodetů a kartografů (dále jen „ČSGK“) je nezávislým, dobrovolným a společenským profesním sdružením ustaveným podle zákona o sdružování občanů. ČSGK … Přečíst

Cleerio

CleverMaps

Exact Control System

Geodetická Kancelář Ing. J. Pohunek – M. Kubes

GEOTRONICS Praha

GEPRO

HRDLIČKA

HSI

HSI com

Kartografická společnost ČR

Česká kartografická společnost sdružuje zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, … Přečíst

Kartografie PRAHA

Nemoforum

Poslání Nemoforum se chce na základě spolupráce institucí z veřejné, profesní (soukromé) i akademické sféry podílet na vybudování funkčního eGovernmentu v České republice, který jejím občanům umožní … Přečíst

Robert Šinkner

TKP geo s.r.o. – vlastník, jednatel od 04/2018 FIG Commission 10 Chairman (2011-2014), Czech National Delegate GEFOS a.s. – spoluvlastník, místopředseda představenstva 1995 – … Přečíst

Robodrone Industries

SCIA CZ

SmartGIS

TopoL Software

UpVision

Úřad pro civilní letectví

Úřad pro civilní letectví České republiky (ÚCL) je správní úřad České republiky podřízen Ministerstvu dopravy. Je leteckým úřadem ustanovený státem ve shodě s Chicagskou … Přečíst

VARS BRNO

VARS BRNO

VARS BRNO a.s. je technologická firma nabízející inovativní a chytrá řešení pro dopravní telematiku, správu majetku a GIS. Jádrem těchto řešení jsou softwarové aplikace … Přečíst

VGHMÚř

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) generála Josefa Churavého VGHMÚř je vojenské zařízení se speciální vojensko-odbornou působností a zodpovědností. Zabezpečuje sběr informací, tvorbu a správu standardizovaných … Přečíst

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu. Svým studentům nabízí vzdělání v oblasti cestovního ruchu, v letecké dopravě a nově … Přečíst

Workswell

Společnost Workswell s.r.o. je středoevropská obchodní a výrobní společnost se sídlem v České republice. Zaměřuje se na oblast strojového vidění a bezdotykového měření teploty. … Přečíst